Popeffekter

Senteret for norsk pop- og rockhistorie: Alle kortene er på bordet

Nå er alle alternativene kommet på banen i kampen om det fremtidige rockmuseet. Både Kristiansand, Trondheim og Grünerløkka har levert grundige og solide søknader, mens Sæmund Fiskviks popera-forslag kanskje går overaskende lite i dybden. Samtidig har Oslo-politikerne nå gått ut med en solid støteerklæring til Grünerløkka-prosjektet, som omtales som et godt og realistisk forslag. ABM-utvikling skal levere sin innstilling til Kultur- og Kirkedepartementet alt 31. mars.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

ABM-utvikling har fått i oppdrag å greie ut grunnlaget for et eventuelt senter for dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie. 27. oktober i år sendte ABM-utvikling ut ein invitasjon om å presentere sitt alternativ til alle aktørene som på det tidspunkt var kjent. I tillegg har invitasjonen gått ut til alle fylkeskommunene. Svarfrist for tilbakemelding var 10. desember.

10. januar 2005 fant det sted et fellesmøte med følgende deltagere: Akershus fylkeskommune, Fredrikstad og Halden kommuner, Kristiansand kommune, Kristiansand Rock City, Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norsk Pop- og rockmuseum, Norsk Rockforbund, Stavanger kommune, Stiftelsen Institutt for populærmusikk, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Hver av deltakerne la frem sitt alternativ, og har nå også levert skriftlige søknader til ABM-utvikling.

Dermed er så godt som alle presentasjoner i saken offentlige – og kortene for alvor kommet på bordet. Det er nok søknadene til Kristiansand, Trondheim og Grünerløkka-alternativet – og i noe mindre grad også Halden – som i første omgang utmerker seg med grundig og solid underbygget materiale.

Heller vagt om Poperaen

En del har nok også vært spente på Sæmund Fiskviks popera-prosjekt i Bjørvika, som ikke fremstår som så voldsomt utførlig, hverken hva tallmateriale eller konkrete forslag om innhold angår.

Presentasjonen er til Popera-prosjektet er riktignok på hele 28 sider, men utgjør likevel ikke mer enn snaut to sider ren tekst. Mye av informasjonen er da også ren ramsing av fasiliteter og muligheter i Bjørvika-området, med nokså sparsomme opplysninger om hva Poperaen kan og bør inneholde. «Størrelse og omfang vil defineres av staten», heter det. Poperaen er tenkt tredelt, med et ABM-senter, en «pop-salong» og en konserthall med plass til 2500 – 3000 tilskuere. Fiskvik & co. gjør heller ingen forsøk på å antyde kosnadsnivået, eller når nybygget bør være ferdigstilt.

For øvrig blir en rekke kjente bakmenn- og bransjefolk mot slutten av dokumentet presentert under slagordet «Ja takk! Dette prosjektet bør realiseres. Våre bransjer trenger et slikt senter med den nye, store arenaen.»Dette støtteoppropet omfatter bl.a. sentrale aktører som Kai Jarre, Odd Arvid Strømstad, Rune Lem, Jon Ola Sand, Arne Svare og Jan Erik Haglund – i tillegg til bransjeorganisasjonene GramArt og IFPI Norge.

Etter en telefon- og epost-runde de siste dagene synes det klart at denne støttten nok heller er en generell støtte til et større konsertbygg i Oslo, enn noen stillingstagen i rockmuseums- og arkivdebatten som sådan.

— Som prosjektsjef i Underholdningsavdelingen i NRK hilser jeg alle nye scener i Oslo velkommen. Hvis denne scenen realiseres, med den publikumskapasiteten som er antydet, vil vi ha en arena for TV-produksjon som i dag ikke er tilstede i hovedstadsområdet, skriver Jon Ola Sand i en kommentar til Ballade.

— Undertegnede har ellers ingen formening om – eller synspunkter på – hvor et fremtidig pop- og rockearkiv/museum skal eller bør ligge.

Det har derimot politikerne i hovedstaden, som under et bystyremøte denne uken vedtok at Oslo kommune og byrådet skal arbeide for å det nye pop- og rock-museet til Schous-kvartalet.

— Det er viktig at Oslo kommune uttrykker et ønske om å være vertskap for rockmuseet og rockarkivet, og byrådet engasjerer seg. Det er selvfølgelig mange rock-miljøer rundt om i landet, likevel er det i Oslo det største miljøet er, sier Aud Kvalbein fra KrF, som er nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

Flertallet i Oslo bystyre mente i følge at Grünerløkka-alternativet var «langt mer realistisk enn Bjørvika».

— Det er lite sannsynlig at Storting vedtar lokaliseringen før valget. Vi har tid til å la kunstnerne komme med forslag til lokalsiering selv, det er de som best kjenner til behovene. Men Schous-alternativet virker som et godt og realistisk forslag, mente også Brit Andersen fra Høyre.

Er Trondheimsalternativet mest et politikerprosjekt?

Nettopp mangelen på nærkontakt til musikermiljøene har den siste tiden vært et ankepunkt rundt Trondheimsalternativet, som ellers av mange er spådd som det kanskje sterkeste kortet i rockmuseums-stokken. I artikkelen «Rock på museum – en selvmotsigelse» i Adresseavisen går musikere fra store trønderband som Cadillac og Johndoe i mot opprettelsen av noe museum i det hele tatt.

— Det virker som om dette er en sak mest for politikerne og fylkesordføreren, med mye politisk spill rundt. Politikerne burde begynne med de som er unge i dag og skrinlegge prosjektet med å skue tilbake på Prudence. Det hadde vært morsomt om politikerne styrte like mye på for å etablere øvingslokaler og andre ting som kan styrke tilveksten av rockeband. Da vil jo Trøndelag faktisk bli et rocksentrum om ti år, sier Jonas Skybakmoen, vokalist i Johndoe, til Adressavisen.

— Hvis man skal se på antallet band og betydningen de har hatt for rockhistorien, er det ingen tvil om at Oslo er sentrum i dag. Men det er selvfølgelig bra distriktspolitikk å få et museum hit, mener Skyholmen.

Per Borten i Cadillac gikk enda lenger, og mente: – Rock på museum er en råtrist tanke. Jeg er tilhenger av å bygge et arkiv, men det kan jo ikke koste 100 millioner. Jeg vet om så mange ting som er viktigere enn å dyrke gammel, norsk rock. Den rocken som skjer nå i Norge og Trondheim er viktigere å få ut i verden.

På spørsmål fra Adresseavisen om hvor et slikt arkiv burde ligge, svarte Cadillac-gitaristen:

— Oslo virker mest fornuftig. Men hvis folk i Trøndelag synes det er gjevt, så gjerne for meg.

Diesel Dahl i TNT har på sin side uttalt at også yngre trøndermusikere bør se verdien av et museum, mens Åge Aleksandersen er mest interessert i hva næringsbiten kan bety for Namsos-området.

FONO står stadig på egne ben

Ballade mottok i dag også en e-post fra Larry Bringsjord, som er styreleder i FONO – sammenslutningen av de helnorske plateselskapene her hjemme.

— Det går en kule varmt om rock/pop–museum, opplevelsessenter og poparkiv om dagen, mener Bringsjord.

— Som en ekte Chicago-Lyngdøl burde jeg komme med nok et forslag, privat sådan, til plassering av Norsk Pop-&Rockmuseum. Den nedlagte militærbasen Lista flyplass har både landingsstripe og svære haller, der man visstnok kan få betalt for å etablere seg, skriver Bringjord humoristisk.

FONO, som representerer over 110 norske plateselskaper, har tidligere fattet følgende vedtak i lokaliseringsstriden:

1) FONO anbefaler at et slikt ABM-senter legges i Oslo

2) FONO mener at fysisk arkiv og opplevelsessenter ikke nødvendigvis må samlokaliseres

3) FONO vil for øvrig avvente utredning fra ABM/KKD før man uttaler seg om seg om andre detaljer.

— Jeg registrer i diverse medier at andre nevner eller har tidligere tatt FONO til inntekt for andre syn, det være seg journalister, Fiskvik, Gramo, INP og andre, uttaler Bringsjord. – Av den grunn ser jeg det nødvendig å presisere at FONO står fast på sitt vedtak. Skulle det i fremtiden endre seg, vil dere høre om det direkte fra meg og ingen andre.

Vi kan ellers nevne at Grünerløkka-alternativet også er i ferd med å opprette sin egen hjemmeside, som vil få adressen www.popogrock.no, og som vil bli oppdatert før påsken for alvor setter inn. Det er Svein Bjørge, Paal Ritter-Schjerven og Audun Molde som inntil videre står som kontaktpersoner for Schous-prosjektet.

Hele ideen om et senter for rock- og pop-musikk ble i sin tid fremmet av INP – Institutt for Norsk Populærmusikk . INP dokumenterte i sin tid behovet for å ta vare på rock- og pop-historien her hjemme, og har senere gått i bresjen for en samlokalisering av alle musikkarkivene i Nasjonalbibliotek-bygningen på Solli Plass – et standpunkt som også har funnet klar støtte hos statssekretær Yngve Slettholm og andre.

Her finner interesserte de forskjellige presentasjonene som ABM-utvikling for tiden tar stilling til:

* Dokumentasjon og formidling av norsk pop og rock i Stavanger [html]
* Dokumentasjonssenter for musikk i Akershus [pdf]
* Opplevelsessenter for Rock i Halden [pdf]
* Rockarkiv i Kristiansand (pdf)
* Dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk. Trøndelagsalternativet – et samarbeid mellom Trondheim og Namsos. PopBunker DORA og Rock City Namsos [pdf]
* POP’eraen til Bjørvika [pdf]
*

Grünerløkka-presentasjonen er tidligere lagt ut i fire bolker her på Ballade. Disse finner du som de første artiklene nedenfor. Samlesiden hos ABM-utvikling er å lese på denne lenken.

Ballade tar for øvrig nå påskefeie, og ønsker alle sine lesere en god, kommende høytid – om de nå skal tilbringe den på Grünerløkka eller i Bjørvika, i Trondheim eller Halden. Første vanlige publiseringsdag blir 28. mars – og vi mottar i mellomtiden gjerne både leserbrev og synspunkter på såvel rockarkiv som helt andre emner.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev