Trond Giske (Foto: Stortinget)

Sammen om større pott

Det er politisk enighet om at Kulturmeldingen er en bra beskrivelse av norsk kulturliv, men helt uten ambisjoner og forpliktelser. – Dette må rettes opp. Det må være forpliktelser, sier Trond Giske (Ap). Politikerpanelet mener videre at kulturarbeiderne er altfor lite bevisste på politikken. Kulturlivet stiller for lite krav, og bør stå sammen for å bli hørt. I stedet for å se til andre, må kulturinstitusjonene stå sammen og komme inn i en positiv spiral, refererer arrangørene Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum og Landslaget for Spelemenn. Samtidig inviterer Musikernes fellesorganisasjon til kulturpolitisk frokostmøte fredag 24. oktober, der Kulturmeldingen vil diskuteres ytterligere.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ballade bringer her videre arrangørenes referat i sin helhet:

Politikerpanelet bestående av Trond Giske (Ap), Ulf Erik Knudsen (Frp) og Magnar Bergo (SV), er enige om at Kulturmeldingen framstår uten noen form for mål og forpliktelser. Det rytmiske miljøet fikk på høringen i går muligheten til å kommentere og komme med innspill til Kulturmeldingen som skal opp i Stortinget i april neste år.

De tre organisasjonene som stod bak arrangementet; Norsk Rockforbund, Norsk jazzforum og Landslaget for Spelemenn, ønsker bl.a. bedre rammevilkår og støtteordninger for klubbene rundt i landet. Men Ulf Erik Knudsen (frp) mener
Kultur-Norge i fremtiden må forvente færre midler, også til små klubber. Frp ønsker å stramme inn på kultur og heller legge til rette for små næringsdrivere. Dette mener de vil gagne de samme små klubbene. Både Ap og SV, derimot, ønsker at kultur skal utgjøre 1% av Statsbudsjettet (en økning på ca 1,3 mrd). Magnar Bergo (SV) bemerket ved flere anledninger at det koster Staten over 100 millioner i måneden å holde noen få norske jagerfly i Afghanistan. Vi konkluderer derfor med at ett til to norsk jagerfly mindre i Afghanistan, vil kunne fjerne så godt som all kø ved musikkskolene i Norge. Et tiltak som i følge Giske vil koste rundt 150 millioner.

I løpet av høringen ble det også satt fokus på festivalstøtte. NRF mener kriteriene for tildeling av festivalstøtte er ufullstendige i dag. Kulturmeldingen ser festivalenes kulturpolitiske viktighet, men vi savner en mer helhetlig festivalpolitikk. Ingen av politikerne ville på oppfordring kommentere eventuell økning av festivalstøtten i går. Det var mye som vi aldri fikk tid til å ta opp i tirsdagens høring. Politikerne anbefalte oss å arrangere nok en høring før Kulturmeldingen skal opp i Stortinget neste år, og det er åpenbart at vi kommer tilbake med flere innspill og klare konklusjoner. – «Alle kulturinstitusjoner bør slå seg sammen for å kjempe om en større pott», sa Magnar Bergo (SV). Vi tar oppfordringen! avsluttes referatet fra NRF, Norsk Jazzforum og Landslaget for Spelemenn.

Det nevnte frokostmøtet, der Musikernes fellesorganisasjon, LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg og LO Kommune v/ seksjon for skole og kultur står som arrangører, vil finne sted i Flagstadsalen på Hotell Opera. Møtet vil vare fra 08.30-12.00 og agendaen vil være Kulturmeldingen og regjeringens forslag til statsbudsjett.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.