PopBunkerDora1

Rockmuseumsdebatten: Frontene tilspisser seg

– Jeg hadde håpet at Schous plass skulle trekke seg. Bare det å planlegge et pop og rock-museum uten platearkiv er jo helt hull i hodet, det er som biff og bernaise, uten biff. Ordene tilhører ikke uventet Sæmund Fiskvk, som dermed fortsetter sitt korstog mot Grünerløkka-prosjektet. – Jeg regner med at vi drar i land dette, sier stortingsrepresentant Øystein Djupedal (SV) fra Sør-Trøndelag på Trondheims vegne. – Norsk pop- og rockmuseum skal være nasjonalt, ikke regionalt, svarer Svein Bjørge fra Schous plass.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

De fleste later til å være enige om at det var geografien som ødela rockmuseumsdrømmen for Namsos. I Namsos synes man derfor å være enige om å holde hodet høyt hevet, og trøste seg med visjonen om Namsos Rock City, som bl.a. inkluderer et kompetansesenter ved Olav Duun Videregående Skole, som skal utdanne bakmenn – og -kvinner i musikkbransjen.

Terje Tranås, som er en av initiativtagerne til Namsos Rock City, påpeker overfor Adresseavisa at denne nærings- og utdanningsbiten fort kan få store, positive ringvirkninger for Namsos, og advarer folk mot å sitte igjen med en følelse av å ha tapt for Trondheim i lokaliseringsstriden.

— Dette må ikke dette bli en kamp mellom Trondheim og Namsos. Nå må alle gode krefter sørge for at Trondheim og Trøndelag vinner kampen om å få et nasjonalt rockmuseum,

Også ordfører Kåre Aalberg i Namsos skal ha innrømmet at endringene i planene for Trondheim og Namsos var nødvendige for å berge prosessen.

— Det er bedre å få litt av noe stort enn å få ingenting fordi man siktet for høyt, skal Namsos-ordføreren ha uttalt.

Trønderbenken til SV presser på
I følge Adresseavisa har Trøndelagsalternativet med det nye forslaget til rockarkiv og museum i Trondheim, inkludert et kompetansesenter lagt til Namsos, ”langt på vei overbevist partiet som ved forrige korsvei satte foten ned i Stortinget” – nemlig SV.

— Jeg regner med at vi drar i land dette, sier Øystein Djupedal fra Sør-Trøndelag. – Det Trondheim og Namsos nå har kommet fram til har solid faglig forankring. Forslaget er gjennomarbeidet i en helt annen grad enn i fjor, så jeg håper å få med gruppa på dette.

Også partikollega Inge Ryan er optimistisk på trønderalternativets vegne, nå som Namsos er blitt avspist med en mindre bit av kaka.

– Vi må selvsagt vente på utredningen av alternativene som kommer 31. mars, men vi ser at trønderne nå har en meget god modell som bør kunne nå fram. Jeg har ikke sett detaljene, men jeg har sett hovedtrekk ved alle modellene. Nå jobber vi for fullt for å få dette til Trøndelag. Selv om jeg ikke kan love noe, er jeg optimistisk, sier Ryan.

— Trondheims plass i prosjektet er blitt større, men det er viktig at Trondheim ikke inntar en storebrorrolle overfor Namsos, sier Ryan, som i følge Adresseavisa likevel ”medgir at det kommer til å bli kamp blant engasjerte kulturpolitikere i SVs egne rekker”.

Fiskvik om biff og farlige trøndere
Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag ønsker å få banket saken gjennom i Stortinget så fort som mulig, og Øystein Djupedal sier til Kulturadressa at han også går for en avgjørelse i trøndernes favør før sommeren.

Sandvik registrerer at mange har stilt seg kritiske til disse ”kupp-planene”, men mener at det ”knapt kan kalles udemokratisk å få flertall i Stortinget”.

— Det er mye stygt spill i denne saken. Det er et tegn på at de selv mangler gode argumenter, hevder Sandvik overfor Adresseavisen.

Om det er mangel på gode argumenter som får Sæmund Fiskvik til å trekke inn kulinariske bilder i debatten vites ikke, men i fredagens utgave av Adresseavisa fortsetter IFPI-direktøren i hvert fall sin svertekampanje mot Grünerløkka-alternativet, samtidig som han medgir at Trondheim uten Namsos på slep blir en farlig konkurrent.

— Det er klart det er en fordel for Trondheim at vi ikke har et samlet Oslo-alternativ. Jeg hadde håpet at Schaus plass skulle trekke seg, men nå ser det ut til at de har fått med seg Gerhardsen i byrådet og at de står på sitt prosjekt. Men bare det å planlegge et pop og rock-museum uten platearkiv er jo helt hull i hodet, det er som biff og bernaise, uten biff, hevder Fiskvik.

— Av prosjektene som ligger på bordet nå er nok Trøndelagsalternativet det beste, men rent prinsipielt mener jeg senteret bør ligge i Oslo. Det er også bransjens standpunkt, sier Fiskvik.

— Norsk pop- og rockmuseum skal være nasjonalt, ikke regionalt
På dette punktet er i hvert fall Fiskvik og Svein Bjørge, som har frontet Grünerløkka-alternativet, enige.

— Norsk pop- og rockmuseum skal være et sted som på en bred og inkluderende måte omfavner både musikkbransjen og det store publikum som har pop og rock som et betydningsfullt lydspor til sine liv. Norsk pop- og rockmuseum må derfor av åpenbare grunner lokaliseres i landets hovedstad. Her finnes miljøene, bransjen og publikum. Om noe museum virkelig kan forsvare sin plassering i hovedstaden, så må det derfor være et museum for pop- og rockkulturen, både sett i et historisk perspektiv, og fordi kulturen alltid vil ha sitt sentrum i storbyer. Norge har kun én by som til en viss grad kan defineres som «storby», nemlig Oslo, slår Bjørge & co. fast i sitt prospekt.

Grünerløkka-alternativet har tidligere blitt applaudert av bl.a. Norsk Rockforbund, AKKS Oslo og et stort flertall av hovedstadens politikere. De ser for seg et bredt samarbeid med bl.a. Institutt for Populærmusikk, Phonofile, NRK, Universitetet i Oslo, utdanningsinstitusjoner som NISS og BI, samt musikkarkivene i Nasjonalbiblioteket og Deichmanns musikksamlinger.

— Økonomisk vil også en plassering på Grünerløkka i Oslo være mest gunstig. Foruten at BI-bygget vil bli en rimelig løsning, så vil museet i Oslo få et større publikumsbesøk enn noen andre steder i Norge. Det vil finne sin naturlige plass i den urbane kulturaksen som nå etableres langs Akerselva og på Grünerløkka. Museet skal ikke plasseres der av distriktspolitiske hensyn, men av faglige og økonomiske. Norsk pop- og rockmuseum skal være nasjonalt, ikke regionalt, og det skal være samlende, lyder oppfordringen fra Bjørge & co.

De fleste parter har nå fremført sine argumenter for ABM-utvikling, som 31. mars skal levere sin utredning i saken. Andre kandidater som fremdeles henger med i striden er Halden, Kristiansand og Stavanger.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev