PopBunkerDora2

Rockmuseet til Trøndelag – flertall i hastverksvotering fra AP og SV

Sent i går etter midddag kunngjorde fylkesordføreren i Trøndelag, Tore Sandvik (Ap) at AP og SV har blitt enige om å legge det nasjonale museet og opplevelsessenteret for pop og rock til Trondheim, med et senter for støttefunksjoner til Namsos. – Useriøst, er reaksjonen fra SVs Kari Pahle: – Giske er kulturminister for hele landet og ikke bare for Trøndelag. Dette er ren overkjøring, mener Pahle. Byrådsleder i Oslo, Erling Lae, reagerer også sterkt. Til NRK radio sier han: -Jeg er veldig skuffet fordi de to partiene på Stortinget fatter dette vedtaket uten at de har fått sett utredningen som musikkmiljøet nå selv har foretatt. SVs Magnar Bergo deler Laes skuffelse, og medgir at stortingsrepresentantenes beslutningsgrunnlag kan ha vært mangelfullt. Allikevel tviler han på at partiene vil la sine representanter stemme etter egen overbevisning når saken kommer opp i Stortinget.

Kalender

Av Knut Steen

Det var NRK Trøndelag som kom med nyheten i går ettermiddag, i et intervju med fylkesordføreren i sørtrøndelag, Tore Sandvik (Ap):

— Nå ser det ut som vi har fått flertall for et nasjonalt museum for pop og rock og også et opplevelsessenter til Dora i Trondheim, og også et nasjonalet kompetansesenter for støttefunksjoner i pop og rock i Namsos. Så nå er Trøndelagsalternativet det som har flertall på Stortinget, forteller Sandvik.

Fylkesordføreren regner med at det vil trengs et år til planlegging av alt det praktiske, før selve bygggingen kan begynne.

Lae: – Oppsiktsvekkende og skuffende

At denne avgjørelsen kommer før kulturkommiteen har rukket å ha mer enn et konstitueringsmøte, og før Stortinget har rukket å se på høringsuttalelsene fra musikklivet, er oppsiktsvekkende, synes byrådsleder i Oslo, Erling Lae:

Til NRK radio sier han: -Jeg er veldig skuffet fordi de to partiene på Stortinget fatter dette vedtaket uten at de har fått sett utredningen som musikkmiljøet nå selv har foretatt, uten at vi har hatt møter med kulturkomiteen på Stortinget og uten at vi har fått hatt møter med kulturminister Trond Giske.

Lae har tidligere bedt om et slikt møte med den nybakte kulturministeren, men har så langt ikke fått svar.

Pahle: – Useriøs overkjøring

Oslo SV-representant Kari Pahle har også reagert sterkt på kulturministerens fremgangsmåte. Til aftenposten i dag, sier hun:

— Dette er useriøst. Giske er kulturminister for hele landet og ikke bare for Trøndelag. Oslo har det klart beste alternativet, så det Giske gjør her er ikke til det beste for landet. Ved å presse frem en så rask avgjørelse har ikke representantene rukket å sette seg skikkelig inn i saken. Ren overkjøring, sier Pahle til Aftenposten.

I samme artikkel forsvarer kulturminsteren beslutningen med at ”dette har vært den grundigste lokaleisingsdebatten i nyere tid”.

Bergo: – Dette tjener ikke saken

Ballade snakket med SVs Magnar Bergo, for å høre litt om bakgrunnen for den raske avgjørelsen:

Hvordan kom SVs gruppe frem til denne avgjørelsen?

— Si det – det må du nesten spørre hver enkelt representant om. Denne saker har vært en lokaliseringsdebatt i mys større grad enn det har vært en saksdebatt. For hver representant du spør, vil du antakeligvis få høre ulike motiver, men det er ingen hemmelighet at deler av SVs stortingsgruppe har bestemt seg for over et år siden, før alle fakta lå på bordet.

SV har i flere år vært det partiet som har hatt is i magen i denne saken, og insistert på at man skulle utrede saken skikkelig, og vente på tilbakemeldinger fra musikk- og fagmiljøene. Hvorfor vil dere ta en avgjørelse nå, når verken kulturkommiteen eller stortinget har rukket å se på høringsuttalelsene fra bransjen?

— Det er mye mitt ansvar at saken i det hele tatt ble utredet – hadde ikke jeg stoppet Giske tidligere, hadde opplevelsessenteret allerede vært plassert i Namsos. Nå kan du godt si at alt arbeidet har vært forgjeves, men jeg er i alle fall fornøyd med at ideen og konseptet har rukket å balle på seg vesentlig siden den gang.

Men hvorfor avgjøre dette nå, før Stortinget har rukket å gå igjennom saken på vanlig måte?

— Saken hadde absolutt vært tjent med å bli behandlet som egen sak, men fordi Valgerd Svarstad Haugland gjorde den til en del av budsjettet, må det tas i forbindelse med budsjettet, som det arbeides med nå. Dette er dumt, for det tjener ikke saken.

Men kunne ikke kulturministeren ha tatt museumssaken ut av budsjetter, og latt den være en egen sak for stortinget, slik at stortingsrepresentantene kunne fått en skikkelig gjennomgang før de stemte?

— Jo, men selv om stortinget hadde vært tjent med det, ville ikke Giske vært det. Det hadde selvfølgelig tjent ham stor ære, men jeg skal innrømme at jeg hadde blitt svært overrasket om han valgte slik. At Giske skulle risikere enda en omkamp, ser jeg på som en umulighet.

— Tynn saksfremstilling

I og med at saken kom opp før Aps og SVs representanter var skikkelig informert om begge alternativene – synes du den saksfremstillingen som ble presentert som grunnlag for voteringen var balansert?

— Nei, jeg synes den var tynn. Det er veldig Synd at Valgerd plasserte dette i budsjettet, hadde dette blitt en egen sak til stortinget, ville nok utfallet vært mer åpent. En så viktg sak hadde fortjent en bedre enn en slik snau og hastepreget behandling.

Hvem er det som har skrevet dette notatet? ([link id=61185 title=»kan leses i egen sak her»], red anm) Det er jo svært mange momenter som berører Oslo som ikke er tatt med?

— Det er utarbeidet av kulturfraksjonen, de som sitter i kulturkomiteen og deres rådgiver. Akkurat hvem som har skrevet det, vet jeg ikke.

Men om denne saken hadde blitt tatt opp for stortinget på vanlig måte, slik den var ment, ville man ikke da fått en mye senere avgjørelse?

— Nei, avgjørelsen kunne ha kommet samtidig.

Det eneste som kan gjøre at denne saken nå får et annet utfall, er vel at AP og/eller SV fristiller sine representanter til å stemme ut i fra sin egen overbevisning, i stedet for å danse etter partipisken. Med et så knapt flertall (AP: 25 for Oslo, 36 for Trondheim, SV 7 for Trondheim, 5 for Oslo), hadde vel det vært naturlig?

— Først vil jeg si at jeg er overrasket over splittelsen i Arbeiderpartiet. Jeg trodde at AP kom til å gå 100 % for Trøndelag, men det gjorde de altså ikke. Når det er sagt, har jeg liten tro på en fristilling i denne saken, det tror jeg ikke tradisjonen tilsier. I lokaliseringssaker og livssyn kan man i utgangspunktet fristilles, men det er strenge regler for fristilling dersom dette kan avgjøre utfallet. I denne saken regner jeg med at både AP og SV vil forplikte sine representanter til å stemme med flertallet.

Så man har bare lov til å stemme etter sin egen overbevisning hvis det allikevel ikke betyr noe for saken?

— Det vanlige er at man skal varsle i forkant av valget, hvis det er saker man føler at man må fristilles i. Hadde ikke partiet kunne binde sine representanter, hadde det nasjonale opplevelsessenteret vært lokalisert til Trøndelag for lengst. Jeg måtte binde SVs stortingsgruppe i forrige runde, selv om det var klart at Kristin Halvorsen, Inge Rian og Øystein Djupedal gjerne ville ta en avgjørelse der og da.

Arkivproblemet

Erling Lae uttalte i går ettermiddag at han var skuffet over at denne beslutningen ble fattet i hui og hast, uten at kulturkomiteen hadde hatt noe mer enn et konstitueringsmøte, og uten at musikkmiljøene ble hørt. Deler du Laes skuffelse?

— Ja. Jeg er helt enig med Lae, og støtter ham fullt ut der.

Men hva med arkivdelen – er det slik å forstå at denne også er vedtatt lagt til Trøndelag?

— Ja, det ser slik ut – men flere av de arkivene det er snakk om, er i private stiftelser, så dette er ikke helt uproblematisk. Stortinget kan ikke uten videre vedta hvor de private velger å ha sine arkiver. Det vil uansett være svært uheldig å splitte arkivene fra hverandre, eller fra opplevelsessenteret.

Hvilke muligheter ser du for den videre gangen i denne saken?

— Så veldig mange mulgiheter for andre utfall, er det jo ikke. Dette skal selvfølgelig vedtas i Stortinget før man har en gjeldende avgjørelse. Med de stemmetallene som er nå – gitt at alle de borgerlige partiene stemmer for Oslo – er det ikke reelt flertall for Trøndelagsalternativet. Men med mindre representantene blir fristilt, er dette banka. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Men jeg håper i alle fall på at de ressursene som skal pøses inn til Trondheim og Namsos, også vurderes i forhold til Oslo, slik at man kan få en jevnere fordeling av ressurser til Schous-prosjektet, som omfatter flere sjangre. Der er jeg nøktern optimist, avslutter Magnar Bergo.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev