Monica Larsson, 2006

Rockforbundet får styre klubb-millionen

INTERVJU: Over en uke før statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst lovte Trond Giske en million kroner til en ny klubbstøtteordning. Norsk Rockforbund (NRF), som er en interesseorganisasjon for nesten 200 klubber og festivaler, var tidlig ute og meldte interesse for å forvalte denne millionen. Denne uken fikk NRF tilslag fra Kirke- og kulturdepartementet. – NRF er opptatt av alle pengene skal ut til miljøet på en enkel og ubyråkratisk måte, sier Monica Larsson, daglig leder i NRF.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

”De kjenner klubbene og de ulike musikkscenene i landet på nært hold, og sånn sett er de best rustet til å vurdere hver enkelt søknad. Vi ønsker at dette skal være en enkel og ubyråkratisk ordning, hvor pengene kommer klubbene til gode raskt, og hvor man ikke drukner i skjemaveldet”, sier kulturminister Trond Giske om Norsk Rockforbund og klubbstøttemillionen til Aftenposten i dag.

Dere var tidlig ute etter budsjettet og meldte interesse for å forvalte klubbstøttemillionen – når ble det avklart at Norsk Rockforbund (NRF) fikk ansvaret for å fordele disse pengene?

— Tirsdag denne uken hadde vi et møte med Trond Giske og representanter for Kirke- og kulturdepartement (KKD). På forhånd visste vi at vi skulle ha en diskusjon på hvordan midlene skulle fordeles. Vi vet at saken ble sendt til Kulturrådet for en vurdering først, og vi sitter med en følelse av at de synes det var god idé at NRF skulle fordele midlene, sier Monica Larsson, daglig leder i NRF.

Vil lære av jazzen
Hvordan vil søknadene behandles i NRF, oppretter dere et eget utvalg satt sammen av eksterne aktører eller vil midlene fordeles basert på vurderinger innenfor rammene av NRFs administrasjon?

— Vi setter ned eget utvalg. Vi har hatt en diskusjon med KKD rundt forvaltningen, og nå venter vi på et brev fra KKD med en del forutsetninger. Vi har vært med på diskutere disse forutsetningene og vi har vært veldig enige.

Hva ligger i disse forutsetningene?

— Vi må få brevet fra KKD før vi kan si hvordan det blir, men NRF vil sette ned et utvalg med mennesker fra NRFs styre og fra Samstemt! Dette er for å lære av hvordan for eksempel Norsk jazzforum og jazzmiljøet har håndtert lignende ordninger. Vi vil lære på tvers av genre.

Admistrasjonsutgifter = 0,-
Kommer dere til å fordele hele millionen, eller vil deler av den gå til administrering av ordningen?

— I utgangspunktet tar vi ikke ut noen av midlene til administrasjon. NRF er opptatt av alle pengene skal ut til miljøet på en enkel og ubyråkratisk måte.

Hvilke kriterier vil dere legge til grunn?

— Retningslinjene fra KKD, som vi er enige i, sier at støtten må være basert på kunstneriske kriterier. Ordningen skal støtte prosjekter, konsertproduksjon og nyskapninger innen feltet. Viktigst av alt blir det å stimulere uetablerte artister til å komme opp fram, og samtidig skape aktivitet i distriktene. Dette er en ordning som skal dekke behov i både by og bygd, sier Larsson.

Fikk én mill, trenger 10
Som samtidig understreker at denne ordningen kommer til å bli en viktig læringsprosess:

— Det aller viktigste å få fram her er at dette er et treårig prøveprosjekt. Vi har som vår viktigste politisk målsetning å få klubbstøtten opp på festivalstøttenivå. Nå må vi lære av erfaringen fra denne ordningen. En million er egentlig altfor lite. Pengebehovet er ti ganger større en dét, men dette er et skritt i riktig retning, sier Larsson.

Roser regjeringens musikkinsats
Dette er altså en prøveordning som vil vare i tre år, ut Giskes periode som kulturminister i den nåværende regjeringen. Sett i en større sammenheng – hvordan ser du på at for eksempel Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum og Rikskonsertene har blitt styrket, og at de frie arrangørmidlene gjennom LOK-ordningen, som ble forvaltet av Kulturrådet, er fjernet?

— NRF har beklaget at LOK ble fjernet. Utover det er vi veldig fornøyde med den nye regjeringens innstas på musikkfeltet. Jeg tror at denne ordningen vil gi oss erfaringer rundt hvor stort behovet er i Norge.

Alle kan få
Kommer denne ordningen bare til å gjelde for NRFs medlemmer, eller behandles også søknader fra eksterne aktører?

— Dette er en rock-ordning, for genrene rock og blues, og alt som kan relateres til det. Men vi kan også gi midler til klubber utenfor NRF-systemet, sier Larsson.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev