Jan Erik Haglund

Rask reaksjon på Kulturrådets utspill

Ikke før har Norsk kulturråd annonsert at de vil foreta en utredning av rock-og popfeltet, før representanter for Gramart, Music Managers Forum og Norsk Rockforbund rykker ut med en kort, felles pressemelding, der de uttrykker sin store glede over utspillet. – Vi skal gjøre vårt for at de delene i musikkmiljøet vi representerer får formidlet sine utfordringer til forskerne, slik at dette kan bli et
anvendelig og positivt dokument, sier de tre organisasjonene.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådet annonserte i dag at de vil foreta en utredning av rock- og popfeltet. Gramart, Music Managers Forum Norway og Norsk Rockforbund har i den anledning laget denne korte felles pressemeldingen:

Det er kanonbra at rock- og popfeltet endelig får sin utredning. Flere aktører i muikkbransjen har lenge påpekt behovet for en grundig gjennomgang av hele området, for bedre å kunne sortere hvilke muligheter og utfordringer man står overfor. Dette føler vi at på mange måter blir første steg i å lage ett felles verdensbilde, og som deretter kan gi grunnlag for en enhetlig og «tyngre» politikk på omådet. Vi håper at Kulturrrådets utredningen klarer å komme ned i materien både innenfor live-sektoren, for den enkelte artist, for platebransjen og for de viktige bakmennene som bl.a. managere og agenter.

Vi skal gjøre vårt for at de delene i musikkmiljøet vi representerer får formidlet sine utfordringer til forskerne, slik at dette kan bli et anvendelig og positivt dokument. Vi regner for dens sak skyld med å bli tett
inkludert i dette forestående arbeidet, og ser bl.a. By:Larm som en viktig stopp på veien under vårens utredning.

Jan Erik Haglund, Gramart
Eivind Brydøy, Music Managers Forum
Stein Andreassen, Norsk Rockforbund

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev