Quart-illustrasjon (Av Maia M.H. Drachensteen)

Quart mister all støtte, Øya og Norwegian Wood mister en halv million

Kulturrådet gir tilskudd til 15 nye musikkfestivaler i 2005. Den sterkeste økningen er innen populærmusikkfeltet, der hele ti nye festivaler nå får tilskudd. – Vi er svært glade på de nye festivalenes vegne, sier Monica Larsson i Norsk Rockforbund, som samtidig heller solid med malurt i begeret: – Vi er rystet over at de største festivalene har blitt utsatt for kutt. Både Øyafestivalen og Norwegian Wood er til sammen kuttet med nesten en halv million, mens Quartfestivalen helt er forsvunnet fra tilskuddslisten.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Månefestivalen i Fredrikstad, Karlsøy Rockefestival i Troms og Lost Weekend på Askøy er blant de nye festivalene som tidligere ikke har fått tilskudd fra Kulturrådet, som nå er inne på ordningen.

— Kulturrådet har fordelt 23,8 millioner kroner til 59 musikkfestivaler for 2005. Det kom inn 103 søknader med en samlet søknadssum på 51,5 mill. kroner, mot 76 søknader i 2001 da ordningen ble overført fra Rikskonsertene til Kulturrådet. Dette representerer en total økning i søknadsmengden på 35 % i løpet av de siste fire årene, sier Kulturrådet.

Kulturrådet understreker at tildelingen innebærer en sterk økning i tilskudd til festivaler innen populærmusikk. Denye festivalene i ordningen er Alta Soul and Blues Festival, Balejazz, Eikerapen Roots Festival, Egersund visefestival, Happy days, Karlsøy Rockefestival, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, Lost Weekend, Månefestivalen, Norsk Country Treff, Nordsjøfestivalen Sailor’s wake, Sjonstock, Skiipagurrafestivalen, Sortland jazzweekend og Vikedal Roots and music festival.

— Rockefestivaler som Månefestivalen i Fredrikstad, Sjonstock i Nordland og Lost Weekend på Askøy er svært viktige regionale festivaler som har vist seg å være blant landets beste både på booking, publikumsutvikling og i å ta i bruk flotte naturområder som festivalarena. Vi gratulerer rockefestivalene med tildelingen, og er svært glade på deres vegne, sier Monica Larsson og Kjartan Berge i Norsk Rockforbund.

Like fornøyd er ikke Norsk Rockforbund over uttellingen de største pop- og rockfestivalene har fått:

— Selv med en gledelig total økning på over 1 million til populærmusikkfestivalene, er vi forbauset og rystet over at de største festivalene har blitt utsatt for kutt ; både Øyafestivalen og Norwegian Wood er til sammen kuttet med nesten en halv million.

– Det er totalt meningsløst at den festivalen i landet som har vært klart best på profilbygging, utvikling av norsk musikk og samtidig har gått med overskudd – Øyafestivalen – skal straffes for det, uttaler Larsson. – Samtidig er Quartfestivalen, en av Nord Europas beste festivaler på Internasjonal musikkprofil, forsvunnet helt fra tilskuddslisteen.

— For de største rockefestivalene blir man visst straffet hardt både for å gå i pluss og minus, er den skuffede konklusjonen fra Norsk Rockforbund.

I tillegg til det store løftet for populærmusikkfeltet generelt, forteller Kulturrådet at tilskuddene til jazzfeltet økes med 500 000 kroner totalt for 2005. Balejazz og Sortland jazzweekend er nye festivaler som tas inn i ordningen, i tillegg til at Oslo Jazzfestival og Nattjazz i Bergen får en økning. Kirkemusikken får et løft i tildelingen til Oslo Kirkemusikkfestival, som får 500 000 kroner i 2005 og tilsagn for 600 000 i 2006. Kulturrådet har også utjevnet forskjellene på tilskuddene til de fire store kammermusikkfestivalene i Oslo, Risør, Stavanger og Trondheim, og sistnevnte, sammen med Festspillene i Elverum, har derfor fått en oppjustering av støtten.

Kulturrådet har vurdert de enkelte søknadene ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan fremvise. Kulturrådet har i prioriteringen lagt spesielt vekt på festivalenes publikumsoppslutning, formidlingsevne, kunstneriske profil og program, regional forankring, evne til nytenkning og til langsiktig planlegging, samt festivalens økonomiske situasjon, egenkapital og mulighet for selvfinansiering.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev