Dugnad.net: Bilde fra flomområdet, 2005

Prosentkampanjen: – Det handler om å gi etter evne

Kan tragedien i Sørøst-Asia brukes til å skape noe varig? Noe som gjør at oppmerksomheten, givergleden og idealismen opprettholdes? Det er spørsmålet som folkene bak Prosentkampanjen har stilt seg. – Målet er at Prosentkampanjen på sikt kan bli musikk- og utelivsbransjens svar på Hjelpestikkene og Max Havelaars rettferdige kaffe, gjennom å gi små prosenter av omsetningen ved konserter, uteliv og CD-kjøp, sier initiativtagerne. Alarmprisen er først ute med å gi 5 prosent av de ordinære billettinntektene til Prosentkampanjen. Bak tiltaket finner vi navn som Paal Ritter Schjerven, Marianne Tveit, Nils Heldal
og Bjarne Zachariassen.

Kalender

Kan tragedien i Sørøst-Asia brukes til å skape noe varig? Noe som gjør at oppmerksomheten og idealismen opprettholdes? At vi gidder å bry oss om nye og gamle, glemte eller ukjente kriser og katastrofer? Artister kan ikke stille opp gratis i ubegrenset tid, utelivet kan ikke arrangere støttekonserter i det uendelige, innsamlingsbøssene vil ikke fortsette å fylles i samme tempo – men kan vi likevel fortsatt bidra med noe?

Prosentkampanjen er blitt til etter initiativ fra enkeltpersoner i musikkmiljøet som et ønske om å videreføre engasjementet og givergleden vi opplever etter tsunamien 26. desember 2004. Kampanjen skal ikke konkurrere med organisasjoner og bistandsprosjekter om sårt tiltrengte prosjektmidler, men derimot bidra til å generere nye ressurser og økt oppmerksomhet. Ideen bak Prosentkampanjen er å øke totalen gjennom å etablere nye virkemidler og skape nye arenaer.

Hva kan vi gjøre?

Flomkatastrofen i Sørøst-Asia engasjerer oss alle. Plutselig kommer ødeleggelse og tap nært innpå oss og gir oss en påminnelse om hvor tilfeldig og urettferdig livet er. Det er tross alt tilfeldig at vi bor i et land med olje utenfor kysten, mens mange lever i områder som til stadighet er utsatt for naturkatastrofer.

Dette vet vi. Spørsmålet er hva vi kan gjøre med det. Vi kan selvfølgelig ikke gå rundt å ha dårlig samvittighet for dette hver dag. Alle kan ikke dra til katastroferammede områder for å gjøre en innsats. Det hjelper ikke å slutte å leve som vi gjør, men det er viktig å kunne bidra også når katastrofene ikke er så synlige. Å kunne gjøre noe etter at kameraene er slått av og vi er tilbake i hverdagen er like betydningsfullt som øyeblikksengasjementet.

Prosentkampanjen er startet som et ønske om å videreføre engasjementet og givergleden vi opplevde under blant annet Dugnad.net og prosjektet «Venn». Målet er at Prosentkampanjen på sikt kan bli musikk-, kultur- og utelivsbransjens svar på Hjelpestikkene og Max Havelaars rettferdige kaffe formidlet på lignende måte som miljømerket Svanen. Kampanjen skal ikke sette i gang egne bistandsprosjekter, men gi oppmerksomhet og økonomisk støtte til eksisterende organisasjoner som jobber i kriserammede områder. Prosentkampanjen skal være et supplement og en mulighet for folk til å bidra i hverdagen gjennom å gi små prosenter av penger som omsettes ved konserter, uteliv og CD-kjøp. På sikt kan dette også omfatte bøker, teater og andre kulturelle aktiviteter.

Mange bekker små

Prosjekter, bedrifter og enkeltpersoner kan støtte kampanjen ved å gi prosenter av inntekter eller overskudd ved arrangementer eller salg av produkter. Arrangører, daglige ledere eller privatpersoner avgjør selv hvor stor giverprosenten skal være i de ulike prosjektene eller på produktene som merkes med %-logoen. Bidragsyteren kan eksempelvis merke inngangsdører, tappekraner, billetter eller utgivelser med Prosentkampanjens logo med selvvalgt prosentsats etter hva denne tåler økonomisk. Ved presset økonomi kan løsningen eventuelt være å legge på prisene tilsvarende ønsket prosentsats. Hovedmålet er imidlertid at enkeltgrupper som arrangører, artister eller publikum ikke skal bære merkostnadene til denne kampanjen alene, men at leverandører og brukere av kultur- og uteliv sammen, totalt sett, skal kunne bidra etter ønske og evne. Målet er å kunne gi i mange år framover, og i et langsiktig perspektiv vil ingen være tjent med at det gis over evne. Ved akutte katastrofer kan det være naturlig å gi 100%.

Prosentkampanjens mål er ikke å gi folk dårlig samvittighet eller å samle inn store summer innen for et gitt tidsrom til et øremerkede prosjekter. Målet er at alle som ønsker kan gi etter evne med holdningen «mange bekker små», samt å gi fokus til de som trenger det – via mennesker i kulturlivet som totalt sett har et stort publikum. Prosentkampanjen skal være et lavterskeltilbud som kan bidra med jevn oppmerksomhet og økonomisk støtte til folkegrupper i humanitære kriser og katastrofer. Kampanjen er en ideell medlemsorganisasjon med et styre sammensatt av folk med erfaring fra musikkbransjen, kulturliv, bistand og forsking. Penger samlet inn gjennom kampanjen vil fordeles til eksisterende organisasjoner som arbeider i kriserammede områder.

Alarmprisen er først ute med å gi 5% av de ordinære billettinntektene til Prosentkampanjen, på tross av at Alarmprisen er en ideell stiftelse med lite overskudd.

Nettsiden www.prosentkampanjen.no er alt oppe. Her kan du bl.a. lese mer om vedtekter og bakgrunn for det nye initiativet.

Initiativtakere:
Paal Ritter Schjerven
Marianne Tveit
Nils Heldal
Bjarne Zachariassen

Ressursgruppe:
Elisabeth Skarsbø Moen
Ellen Horn
Jon M. Hippe
Monica Larsson
Veslemøy Salvesen

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev