Øyafestivalen 2004 (Foto: Kimm Saatvedt)

Øyaledelsen: Tar ut 2 millioner mens 1000 jobber gratis

Øyafestivalen har i år kuttet samarbeidet med NRK Lydverket, og i stedet inngått samarbeid med TV2s Absolutt Underholdning. Avtalen gjelder i første omgang bildene til festivalens egen storskjerm, men kan også resultere i lengre innslag på TV2. Festivalledelsen har også tatt ut 2 millioner i utbytte fra fjorårets festival, samtidig som over 1000 unge mennesker jobber gratis som frivillige. For to milloner kunne disse ha vært lønnet med over 800 kroner dagen. Eller – for halve utbyttesummen kunne de ha øket betalingen til hvert av de norske bandene som spiller på festivalområdet med over 33.000 kroner. – Utbyttet gjelder de som i mange år har risikert sin personlige økonomi for festivalen, sier presseansvarlig for Øya, Jonas Prangerød. Han ser ingen sammenheng mellom utstrakt bruk av gratisarbeidere og eiernes utbytte-pott.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Øyafestivalen har har i år skrytt av en mer eksperimentell musikkprofil. Samtidig har de gitt opp samarrbeidet med NRKs Lydverket, og gitt jobben til TV2.

Men hvorfor?

Skal man først skal gi sceneplass til «vanskeligere» musikk, er det ikke da litt underlig å gå fra Lydverkets grundige journalistikk til Skappelsk koseprat?

Hvor gode forutsetninger har florlette Absolutt Underholdning for å dekke artister som Diskaholics, Kill og The Thing på en skikkelig måte?

Hvem får dekke øyafestivalen?

Presseansvarelig for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, avdramatiserer situasjonen:

— Det samarbeidet vi har med TV2 nå, dreier seg om å levere bilder til vår egen storskjerm inne på festivalområdet. Reglene for de som vil bruke bilder til TV-dekning er som før, det kommer sikkert til å være flere tilstede som ønsker å gjøre noe. Hvorvidt NRK skal inn, har jeg ikke oversikt over nå, men det at noen leverer bilder til vår storskjerm hindrer ikke andre i å drive normal dekning av festivalen. Vi har liknende samarbeider på avissiden, men det betyr selvfølgelig heller ikke at vi vil hindre andre aviser i å dekke festivalen.

Så alle vil bli gitt like god mulighet til å dekke Øyafestivalen, selv om de ikke har noen samarbeidsavtale med dere?

— Ja, det som er normal dekning, hindres ikke av at vi har samarbeidspartnere.

Men dette gjelder jo ikke radio? Er det ikke slik at bare NRK Petre får lov til å sende musikkopptak fra festivalen, mens deres tidligere samarbeidspartner, RadioNova, ikke får lov?

— Vi har et samarbeid med Petre som gjelder overføringer av konserter, så det er de alene om å få lov til. Men det hindrer jo ikke at andre radiostasjoner dekker festivalen på andre måter, mener Prangerød.

Vil beholde rettighetene selv

Han forteller at hovedgrunnen til at Øyafestivalen nå samarbeider med TV2 i stedet for NRK, er at Øya ønsker å beholde rettighetene til TV-bildene. De rettighetene hadde ikke NRK mulighet til å gi avkall på – derfor gikk samarbeidsavtalen til TV2 i år.

— Vi ble ikke enige med NRK, men vi ble enige med TV2. Dette er egentlig veldig lite dramatisk. Det er mulig at TV2 bruker opptakene til å lage noen innslag senere på året, men vi beholder som sagt mange av rettighetene til det som er tatt opp under vårt eget arrangement, sier Prangerød.

Men hva skal Øya bruke disse nyervervede rettighetene til?

— Vi har ikke noen klar plan på dette tidspunktet, men det er nyttig for oss å ha en viss kontroll på bilder som er tatt på vår egen festival.

Har det vært på tale å selge bildene til artister, andre medier, eller bruke dem til å lage egne DVD-produksjoner dere selv kan tjene penger på?

— Vi ser at også kulturarrangementer og opptak fra kulturarrangementer kan ha en interesse for andre, på samme måte som sport har det. Men så langt har vi ikke avgjort noen ting rundt hva vi vil gjøre med disse rettighetene.

Øya på TV2 – hvem blir med?

I Adresseavisa uttrykkes det bekymring for hvilken vinkling en kommersiell kanal som TV2 vil velge når de skal dekke en festival. Har Øyafestivalen lagt noen retningslinjer for hva slags vinkling dere ønsker på de TV-sendingene som helt sikkert kommer – for eksempel i forhold til dekning av norske kontra utenlandske artister?

— Nei vi har ikke lagt noen retningslinjer sånn sett. Det som sto høyest på vår liste var å få noen til å lage bildet til storskjermen vår inne på området. At TV2 har lyst til å gå inn og dekke et så stort kulturarrangement er spennende, og noe vi setter pris på, er Prangerøds kommentar.

Eneretter til TV2 og Petre

I Adressa sier prosjektleder i Lydverket, Marius Hoel, at han synes det er ”unaturlig å dekke en festival uten konsertbilder”. Betyr dette at det kun er TV2 som får lov til å overføre biler fra konserter, utover småsnutter i følge med nyhetsreportasjer?

— Det å ta opp hele konserter blir forbeholdt TV2. Når man har et samarbeid av kommersiell at, kan man ikke ha med alle aktører på en gang. Dette fungerer på samme måte som det gjør med Petre i forhold til radiodekningen av konserter – akkurat det kan ikke alle andre gjøre.

Har TV2 vært delaktige i å bestemme hvor mye andre medier får ta opp fra festivalområdet?

— Nei, her er det i større grad artistene som setter begrensningene. Skal man ta opp lyd eller bilde i forbindelse med en reportasje, må det som oftest klareres med bandet først.

Men bare for å klargjøre: Hvis en annen TV-kanal enn TV2 hadde fått klarsignal fra et band om at det var greit at de tok opp konserten deres, ville det allikevel ikke la seg gjøre, fordi festivalen har en samarbeidsavtale med TV2.

— Jeg vil tro svaret ville bli noe i den retningen, ja.

Mer penger til artistene?

Blir det noen forskjell på hvordan artistene kommer ut av dette rettighetsskiftet, i forhold til honorarer for opptak av dem?

— I forhold til bruk på vår egen storskjerm på festivalområdet, er dette lite problematisk. Men hvis bilder av artistene skal brukes i TV-sendinger, må man selvsagt involvere dem i det, sier Prangerød.

2 milloner til eierne

Fjorårets festival føyde seg elegant inn i rekken av økonomisk vellykkede øya-arrangementer. Stemmer det at de som sitter i eierskapet til Øyafestivalen har tatt ut 2 millioner kroner i utbytte?

— Ja, det er riktig.

Hvor mange mennesker er disse 2 millionene fordelt på?

— De er fordelt på de som startet festivalen, som i mange år har båret risikoen og stilt personlig økonomi som garanti for festivalen. I alt er det snakk om en fordeling mellom seks personer.

Kulturdrift er ofte noe som bare kan skje med store personlige utlegg – er utbyttepengene en slags kompensasjon for dette?

— For å minske risikoen fra år til år har vi lagt oss på ganske lave lønninger, og heller tatt ut utbytte når det var mulig, forklarer Prangerød.

…men ingenting til gratisarbeiderne

På festivalens nettsider står det at dere hvert år trenger 1200 frivillige. Disse jobber halvparten av festivalen, og har fri resten. Er det rimelig å ta ut utbytte så lenge man benytter seg av ubetalt arbeidskraft i så stor grad? For 2 millioner kunne dere i stedet ha gitt hver frivillig 822 kroner dagen i lønn!

— Det er vel rundt 1000 frivillige i år, men jeg ser ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom dette og utbyttet. Utbyttet gjelder de som i mange år har risikert sin personlige økonomi for festivalen. De frivillige er en ressurs som vi setter veldig høyt, vi prøver å behandle dem så godt vi kan. Vi kjører blant annet egne frivillig-arrangementer for dem, i tillegg til at de får andre fordeler. Det har vært svært populært å være frivillig hos oss, i år måtte vi stoppe inntaket tidlig på våren – da var det fullt.

Men hva med å tilgodese artistene med litt ekstra når festivalen går godt? Quartfestivalen betalte fra 2002 – 2004 mellom 15 000 og 40 000 kroner for et mellomstort norsk band. Betaler dere like godt?

— Tja, hva skal man svare på det? Jeg sitter ikke på tallene her, det er det bookingansvarlig som gjør. Men hva vi betaler for et band avhenger av mange faktorer, både plassering i programmet og hvor attraktivt bandet er, sier Prangerød.

For å si det på en annen måte – for 1 million kunne dere betalt hvert av de norske bandene som spiller på festivalområdet 33.333 kroner mer enn dere betaler dem i dag – og fremdeles sittet igjen med en million til eierne. Hva synes du om den ideen?

— Jeg har ikke noen kommentar til det, utover at pengene er utbetalt til mennesker som har fått lave lønninger og pådratt seg gjeld over mange år, avslutter Prangerød.

Øyafestivalen går av stabelen fra 10-13 august, i middelalderparken i Oslo. Festivalen kan skilte med 150 band fordelt på festivalområdet og klubb-øya, og er for lengst utsolgt for billetter.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev