Øya2007_logo

Øya: – Les søknaden!

– Vi anbefaler og oppfordrer alle interesserte til å studere de tankene søkerne presenterer om hva de ønsker å bruke statusen til, skriver Øyafestivalen ved Jonas Prangerød i dette svaret på Even Fallans innlegg i gårsdagens Ballade. Fallan så på organiseringen til noen av de aktuelle knutepunkt-kandidatene, der han mente at det ville være et brudd med kulturpolitikken ”å bruke knappe kulturmidler på å fylle lommene til investorer”.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Jonas Prangerød

Øyafestivalen

Vi leste i går Even Fallans (Trondheim Underground Radio) [link id=63734 title=»innspill «]i knutepunktdebatten og registrerer hans synspunkter på at Kulturdepartementet åpner for å gi knutepunktstatus til en rockefestival som er aksjeselskap. Det ser ut til at Fallan har brukt mye tid på å hente ut tall og fakta om søkerne.

Dessverre virker det ikke som han har lest søknadene.

Knutepunkt: Et oppdrag

Kulturministeren har omtalt knutepunktstatusen som et oppdrag. I dette ligger blant annet at den festivalen som får statusen skal bygge opp en kompetanse som arrangør, som så skal komme andre norske arrangører til gode.

Det er altså snakk om å videreutvikle festivalen og å heve kompetansenivået på en måte som får ringvirkninger for en bransje og et miljø.

Vi benytter i denne sammenheng muligheten til å nevne at eventuelle knutepunktmidler til Øyafestivalen vil være et eget prosjekt, med et eget regnskap. Pengene vil gå til de tiltak som er beskrevet i søknaden.

Ikke satt seg inn i søknadene

I løpet av det siste halve året har vi registrert flere som gjerne vil mene noe om knutepunktstatus for rock, men i de fleste tilfellene har de ikke satt seg inn i de leverte søknadene.

Vi anbefaler og oppfordrer alle interesserte til å studere de tankene søkerne presenterer om hva de ønsker å bruke statusen til.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev