© Espen Stranger Seland

Øya i overskudd

Øyafestivalen gikk med et lite overskudd i fjor, men kostnadene økte mer enn inntektene.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Overskuddet til Norges største rockefestival i fjor var på 1,3 millioner kroner, ifølge årsregnskapet til festivalen.
De samlede inntektene til Øyafestivalen var på 53,5 millioner kroner. Dette er den høyeste omsetningen festivalen har hatt, og tilsvarer en økning på litt over 3 millioner kroner fra året før.
Utgiftene økte imidlertid med rundt fem millioner kroner i samme periode. Øyafestivalen hadde 51,8 millioner kroner i kostnader i fjor.
Dyrere artister
Artistkostnadene har økt jevnt og trutt de siste årene, og var i fjor på 13,2 millioner kroner. Håkan Hellström, Maria Mena og Kanye West var blant artistene som besøkte Øyafestivalen i 2011.
Øya har ikke offentliggjort tall fra årets festival, men den populære festivalen var utsolgt allerede i juni.
Øyafestivalen betaler årlig 1,7 millioner kroner til eierne i Norfest AS for «utleie av rettigheter, herunder navn, logo etc. til merkenavnet Øyafestivalen».
Festivalen fikk et offentlig tilskudd på 3 millioner kroner i fjor gjennom knutepunktordningen.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev