Øyafestivalen_publikum_ved_scenen (Foto: Bjørnar Haaland)

Oppklarende møte mellom Øya og KKD

INTERVJU: Etter dagens møte mellom Øyafestivalen og Kulturdepartementet ser Øya mer positivt på enkelte detaljer i oppdraget. Men spørsmålet om styrets sammensetning ble ikke avklart i dag, kan pressetalsmann Jonas Prangerød i Øya fortelle. Han sier likevel at festivalen imøteser den kommende innstillingen fra styresmaktene med optimisme: – Vi ser ingen store konflikter i dette spørsmålet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Øyafestivalen og Kulturdepartementet (KKD) har i dag hatt møte om fremdriften for Øyas knutepunktstatus. I følge Jonas Prangerød i Øyafestivalen har de to blitt enige om sentrale detaljer vedrørende dette oppdraget:

— Vi har blitt enige om rapporteringsrutiner tilknyttet knutepunktmidlene og vi har blitt enige om organisasjonsformen. KKD har ingen problemer med at Øya er organisert som et aksjeselskap, noe de heller ikke har gitt uttrykk for tidligere, sier Prangerød til Ballade.

Det springende punktet i den nylig fremlagte stortingsmeldingen om knutepunktinstitusjonene har vært oppnevning av styret i disse. I dag oppnevner Kulturdepartementet styrelederen. I meldingen heter det at ansvaret for å oppnevne styremedlemmer skal flyttes til de regionale styresmaktene, som er kommunene og fylkeskommunene, og at disse skal oppnevne styreleder og noen eller alle av styremedlemmene.

Ikke avklart styrets sammensetning

Dette har fått blant annet Øyafestivalen til å [link id=64090 title=»reagere«]. Spørsmålet om styrets sammensetning ble ikke klarlagt på dagens møte, forteller Prangerød.

— Nei, det ble ikke konkludert noe i dag, men KKD skal komme med et innspill som skal vedtas på Øyas generalforsamling i mai.

Prangerød tror likevel de to skal komme til enighet, og sier at Øyafestivalen imøteser dette innspillet med optimisme ut fra den positive tonen på dagens møte.

— Vi ser ingen store konflikter i dette spørsmålet, og vi har allerede begynt å planlegge hvordan vi best kan benytte knutepunktmidlene, sier Prangerød.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev