Tore Nordvik

Omdiskutert momsreform

Den Norske Impresarioforening, Gramart, Music Managers Forum, Musikernes Fellesorganisasjon, NorgesNettet og Norsk Rockforbund har sammen skrevet et åpent brev til finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, der de stiller seg kritisk til forlaget til ny momsreform, som skal tre i kraft 1. juli. Organisasjonene mener at den nye loven bl.a. vil medføre dyrere billetter og svekket sikkerhet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

14 musikk- og kulturorganisasjoner leverte tirsdag inn en svært kritisk høringsuttalelse til Finansdepartementet på det nye forslaget til momsreform som skal tre i kraft fra 1.7.01.

Det fokuseres i høringsnotatet på følgende tre problemområder:

Merverdiavgift på formidling av konserter og tekniske tjenester fordyrer billettpriser og produksjoner betydelig (totalt anslått til 12%. Dette vil i følge brevskriverne medføre færre publikummere, reduserte honorar for artistene og færre konserter.

MVA på managementvirksomhet vil gi grunnlag for at norske artister søker utenlandske management. Dersom de også velger utenlandsk plateselskap, så forsvinner all kompetanse og penger ut av Norge.

MVA på sikkerhetstjenester kan gjøre at sikkerheten ved arrangementer kan bli svekket.

Organisasjonene anmoder derfor om fritak av MVA på disse tjenestene.

De undertegnende organisasjoner er: Den Norske Impressarioforening, Gramart, Music Managers Forum – Norway, Musikernes Fellesorganisasjon, NorgesNettet, Norsk Rockforbund, IAMA / Pro Arte, Norsk Jazzforum, Musikkens Venners Landsforbund, Norske Festivaler, Norsk Musikkråd, Norsk Kulturhusnettverk, Ny Musikk og NOPA.

Hele uttalelsen kan du lese [link id=55941 title=»her»].

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.