Quart-publikum

Nytt Quartstyre tar grep

Styret i Norges største musikkfestival ble denne uken utvidet med tre nye medlemmer. – Så snart rapporten fra undersøkelseskomiteen er klar i løpet av desember, vil det nye styret gjøre de tiltakene som er nødvendige for å få festivalen på skinner, sier styremedlem Toffen Gunnufsen i Quartfestivalen.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Tormod Halleraker

Etter at investorene Trygve Eftestøl og Arild Buli i sommer trakk seg fra styret som en følge av avsløringene rundt sammenblanding av stiftelsens økonomi og de kommersielle Quart-selskapene, har styret bestått av Toffen Gunnufsen, John Ivar Mejlænder Larsen og Henning Vestavik. De nye medlemmene er Beate Nossum, tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Erik Landet, informasjonsarbeider i Quart gjennom sju år samt Borgar Dahle, daglig leder i Notodden Bluesfestival. Samtidig oppfordrer Quartfestivalen Kristiansand Kommune til å oppnevne kulturstyrets leder Torbjørn Urfjell (SV) som styremedlem i Quart.

— Dessuten ønsker vi å få inn en person med juridisk bakgrunn. Styrets sammensetning er gjort med tanke på at medlemmene skal utfylle hverandre med kompetanse på hvert sitt felt, understreker Gunnufsen.

I høst ble det nedsatt en uavhengig tremannskomite for å se på det økonomiske rotet rundt Quartfestivalen. Men arbeidet ble forsinket etter at Norsk Kulturråd nektet å godkjenne et av medlemmene fordi han ble regnet som innhabil. Quart valgte dermed å skifte ut denne advokaten med en annen; festivalen søker Kulturrådet om halvannen million og det er derfor viktig for dem at komiteens konklusjon blir sett på som uhildet.

— Utskiftningen har ført til en forsinkelse i arbeidet med å gjennomgå avtalene mellom stiftelsen og de ulike Quart-selskapene. Men i desember skal det legges frem en rapport der det går frem i hvilken grad forholdene rundt det økonomiske har vært kritikkverdige. Det blir dessuten skissert forslag til tiltak som gir klare skiller mellom børs og katedral, sier Gunnufsen.

Hva er den største utfordringen det nye styret står overfor?

— Først må det gjøres en realitetsbehandling av komiteens rapport, med en påfølgende gjennomgang av alle avtaler slik at den kommersielle driften skilles fra stiftelsen på samtlige områder. Det er viktig at styret får tid til å rydde opp i forholdene på en skikkelig måte, i stedet for å haste frem løsninger som ikke er bra nok.

Avsløringene av pengerotet i Quart har skapt mye negativ oppmerksomhet rundt festivalen. Er det noe dere ville ha gjort annerledes i etterpåklokskapens lys?

— Eftestøl og Buli burde nok gått ut av styret på et tidligere tidspunkt. Men nå er det viktig å se fremover og fokusere på hva som kan gjøres bedre.

Opprydningsarbeidet rundt de økonomiske forholdene har ikke tatt bort fokuset fra neste års festival?

— Bookingen går etter planen. Faktisk ser det bedre ut enn i fjor, vi håper å få bekreftet en eller to av headlinerne før jul.

Blir det justeringer i forhold til sjangerfordeling og andelen av norske artister?

— Som tidligere vil ca halvparten av programmet være norsk. Generelt virker det som rocken er litt på retrett, mens electronika kommer sterkere. Dessuten er det fortsatt mye spennende som skjer innen soul og hiphop.

Quartfestivalen har gått sammen med Høgskolen i Agder og EVA-senteret om Rock City-prosjektet. Rock City er nylig innvilget 700.000 i forprosjektmidler av Cultiva-stiftelsen, som etter det kommunale salget av Agder Energi forvalter 1,44 milliarder til beste for kulturlivet i regionen. Hvilken betydning tror du Cultiva og Rock City vil få for festivalen og kulturen i Kristiansandsområdet?

— Formålet med Rock City er kompetanseutvikling og nettverksbygging – noe Quartfestivalen selvsagt vil nyte godt av. Cultiva skal hvert år dele ut millioner i løse midler til kulturformål, dette skaper en voldsom strøm av nye ideer og bidrar til kommunikasjon på tvers av miljøer. Det har vært mange som har sittet på hver sin tue i Kristiansands kulturliv, men nå ser man nye finansieringsmuligheter i samarbeid mellom for eksempel rock og opera. Til neste års Quartfestival håper vi det skal stå klar en ny rockescene med kapasitet på 750 mennesker i den tidligere Aladdin-kinoen like ved Caledonien.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.