Jo Tandrevold

Ny organisasjon vil hjelpe amatørbandene

Trenger vi enda en musikkorganisasjon for populærmusikken i Norge, når vi allerede har MFO, GramArt og Norsk Artistforbund? ”Ja”, mener daglig leder i det nystartede Bandorg, Jo Tandrevold. Han mener at band som ikke kan leve av musikken sin – det vil si de aller fleste – hører mer hjemme i Bandorg enn i de andre organisasjonene: – De dekker dette med amatørband alt for dårlig, musikere som ikke har musikken som ”jobb” har egentlig lite i MFO, GramArt og Norsk Artistforbund å gjøre, mener Tandrevold. På sikt ønsker Bandorg også å overta fordelingen av frifond-midlene – som de gjerne vil gi til sine egne medlemmer.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Knut Steen

Bandorg sine relativt ferske hjemmesider finnes under domenet musikk.no – som tilhører Norsk Musikkråd.

Adressen er oppgitt til Sandvigå i Stavanger, og på listen over medlemmer finner man navn som Skambankt, Hopalong Knut og Haggis. I tillegg til en rekke band som er langt mindre kjente.

I Bandorg- styret sitter Rolv H. Stokka, Roy Botten, Are Fevang og Trond Ivan Nilsen.

For de glade amatører
Men hva er egentlig Bandorg?

Daglig leder Jo Tandrevold svarer villig vekk:

— Vi er en organisasjon som for band i det som kalles amatørsjiktet. Vi har få profesjonelle utøvere i ordets rette forstand medlemsmassen: Selv om noen av medlemmene våre nok kan kalles profilerte, er det svært få av dem som kan leve av å være artister, sier Tandrevold:

Service og pengesekk
— Bandorg skal være en serviceorganisajon som skal jobbe for å bedre rammevilkårene for de som spiller i band, for eksempel ved å hente inn mer penger til feltet. Vi kommer også til å jobbe for flere og bedre øvingslokaler og en kvalitetsheving i nivået på opplæring for band.

På hvilken måte?

— Ved å arrangere alt fra instrumentopplæring til kurs i hvordan man skriver gode søknader, lydkurs og bransjekurs. Vi er enda i startfasen uten å ha forlatt blokka, for vi har enda ikke hatt vårt første ordinære årsmøte. Oppgavene vil kanskje endres noe når det skjer, i løpet av neste sommer.

Vil trå varsomt
En del av feltene dere dekker, faller sammen med f.eks GramArts, Norsk Artistforbunds og MFOs virkeområder – på hvilke områder disse organisasjonene så dårlige at det er behov for dere?

— De dekker dette med amatørband alt for dårlig, musikere som ikke har musikken som ”jobb” har egentlig lite i MFO, GramArt og Norsk Artistforbund (NA) å gjøre. De to siste har jo utelukkende med profesjonelle artister å gjøre, som er ute på landeveien store deler av året. De har helt andre behov i forhold til forsikring og juridisk bistand med mer. Bandorg har en målgruppe fra 18 til 30, og er til for de som spiller fordi det er moro – ikke fordi musikken er en levevei. De fleste musikere ønsker vel å bli profesjonelle med tid, men det er fremdeles få som får den sjansen, understreker Tandrevold.

For å unngå å trampe i andre organisasjoners rosebed, har Bandorg gått i åpen dialog med et par av av artistorganisasjonene i forkant av dannelsen.

— Vi har hatt møter med både GramArt og NA, for å høre om det vi driver med går inn på enemerkene til de organisasjonene, sier Tandrevold.

— Tilbakemeldingene vi fikk var ganske klare – de oppfatter det ikke slik fordi vi sikter oss inn mot en annen målgruppe. Vi organiserer for eksempel ikke enkeltmusikere, bare band. Vi ønsker å fokusere på nettopp bandet som musikkenhet: Bandene har alltid klart seg selv, ofte på ekstremt lite penger. Samtidig – hvis du svekker bandene ved at rammevilkårene blir enda dårligere enn de er i dag, vil den norske musikkproduksjonen bli ekstremt forringet, tror Tandrevold.

Han håper at bandene etter hvert kan sidestilles med annen sårbar kulturvirksomhet – også økonomisk:

— Kor og korps har trygge rammer rundt sin virksomhet, vi vil gjerne bidra til at norske band kan nyte godt av det samme.

Vil ha frifond-midlene
I dag deles frifond-midlene ut på rent skjønnsmessig grunnlag, uten hensyn til noe medlemskap. I vedtektene til Bandorg står det at dere har som ambisjon å dele dem ut til egne medlemmer Hvorfor er dette en god idé?

— Det er litt for tilfeldig om man får eller ikke. Hvis du søker i juni, er pengene borte, fordi gruppen som kan kalles ”uorganiserte musikkgrupper” er så stor. Så vidt jeg kjenner til, blir alle søknadene i dag vurdert av én person, etter en grovsortering. Som ansatt i musikkråd-systemet har jeg anledning til å kommentere tildelingene, men det sier seg selv at en som sitter i Oslo kanskje ikke kjenner så godt til hva som skjer på Andøya eller Vatts. Det skjer for mye i band-Norge til at ett sentralledd i Oslo skal kunne ha oversikten over alt. Det hjelper heller ikke at band ofte er dårlige til å skrive søknader; da er det heller ikke sikkert at de klarer å få frem seriøsiteten og de gode salgspoengene i en søknad, poengterer Tandrevold.

Som samtidig understreker at han ikke er ute etter å sable ned dagens ordning.

— Dette er ingen kritikk av ordningen slik den er i dag, men dette er en sinnssykt stor gruppe, som sammenliknet med resten av musikkfeltet får veldig lite penger.

«Altomfattende oppslagsverk»
Så – hvis jeg spilte i et lite hobby-band, hvilke korte og slående salgsargumenter ville du brukt for å overbevise oss om at vi burde betale dere 200 medlems-kroner i året?

— Vi har billig forsikring, og som Bandorg-medlem kan du også søke om voksenopplæringstilskudd. Etter de nye reglene er ikke dette mulig dersom du ikke er medlem i en landsomfattende organisasjon. Etter hvert vil vi tilby aktuell og lettfattelig info om alt fra penger til spillesteder og studioer, altså det meste som kan knyttes til vanlig bandaktivitet. Det var vel en slags kortversjon.

Men ambisjonene strekker seg også utover ren medlemsservice, forteller Tandrevold:

— Nå skal jeg ikke ta oss vann over hodet før vi har kommet igang, men vi ønsker på sikt å tilby bli et altomfattende oppslagsverk på alt som har med band å gjøre. Når vi kommer så langt er enda alt for tidlig å si, men det er i alle fall et slags mål, avslutter Jo Tandrevold.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev