Stein Andreasen, NRF

NRF: – Myndighetene sinker festivalsikkerheten!

– Det er med beklagelse at Norsk Rockforbund ved inngangen til en ny festivalsommer igjen må melde at myndighetene ikke har tatt tak i forbedringspotensialet ved festivalsikkerheten i Norge. Gang på gang har vi meldt behov, like ofte har vi blitt møtt med døve ører, kommenterer Norsk Rockforbunds daglige leder Stein Andreassen i det vi går inn i festivalsesongen.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Dødsulykken på Roskildefestivalen for et par år siden og flere andre nesten katastrofer og dødsfall, medførte en økt fokus på sikkerhet på de norske festivalene. I første rekke i denne kampen for tryggingen av publikum har arrangørorganisasjonen Norsk Rockforbund stått. Arrangørorganisasjonen for de norske festivalene frykter ulykker på sommerens mange festivaler. Aldri har tilstrømningen til festivalene vært bedre. Det meldes om suksesser og stort billetsalg fra landets festivaler. Dette krever stor sikkerhet, overvåkning av publikumsmassen og kunnskap om nødhjelp.

— Det skulle ikke være nødvendig at vi igjen må påminne om denne statusen. I vår har det gått såpass langt at både Kulturdepartementet og leder i Justiskomitèen, Trond Helleland, har kontaktet Justisdepartementet for at de skal komme seg på banen. Vårt foreløpige lovte svar fra statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet, innen utgangen av april, har ikke dukket opp. Dermed ryker alle ekstra initiativer for denne festivalsommeren også, sier en skuffet NRF sjef.

Slik oppsummerer han forberedelsene og sikkerhetstiltakene som arrangørene selv har i verksatt.

— Det nærmer seg to år siden den fatale ulykken på Roskilde som krevde ni menneskeliv. Etter denne ulykken ble arbeidet med disse spørsmålene naturlig nok intensivert fra de norske konsertarrangørenes side, et arbeid som vi som interesseorganisasjon har prøvd å bygge opp under. Vi har satt ned et kompetanseforum på området, vi har holdt flere seminarer, vi har distribuert tilgjengelig opplæringsmateriell og vi har formidlet det vi har kommet over av relevant informasjon og arbeidsmetoder. Blant annet er det derfor generelt sett ikke noen fare forbundet med å besøke festivaler i Norge.

Andreassen etterlyser en nasjonal, statlig innsats på området.

— Vi har imidlertid hele tiden konkludert med at det arbeidet som vi selv kan gjøre, ikke er nok. Det er behov for en grundig informasjonsinnhenting, det er behov for å sende ut folk på festivaler for å kvalitetssikre arbeidet, og det er behov for opplæring også av lokale myndigheter. Alt dette trengs det midler til, og vår skisse på rundt 700.000,- til strakstiltak har vi da ikke fått tilslag på. Det eneste vi har fått er anerkjennelse av vårt opplæringsopplegg fra Politidirektoratet, som er Justisdepartementets utøvende institusjon på området.

NRFs leder er redd at motivasjonen hos arrangørene med dette kan forsvinne og at det forberedende arbeidet som interesseorganisasjonen allerede har nedlagt vil være forgjeves.

— Aldri har vel noe vært så provoserende for Norsk Rockforbund, der vi prøver å hjelpe de lokale arrangørene til å gjennomføre sine arrangementer mest mulig forsvarlig. Denne avventende holdningen fra myndighetenes side er det beste hinder for at vi kan få en positiv dynamisk utvikling på feltet, et område som krever felles faglig front.

I Danmark virker forståelsen mye større.

— NRF har i dag fått oversendt de danske myndighetenes forslag til sikkerhetsveiledning for festivaler, som foreløpig kun er lagt ut på høring. Her har de danske myndighetene virkelig prøvd å sette seg inn i problemstillingene, noe som dessverre ikke synes å interessere noen i Norge.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev