Stein Andreasen, NRF

NRF: – Kjedelig og alvorlig stillstand

— Stillstand synes å være fagutvalgets ønske, i skarp kontrast til den meget positive utviklingen både innenfor
norsk rock, pop og blues, skriver Stein Andreassen, daglig leder for Norsk Rockforbund i en reaksjon på tildelingen av Kulturrådets festivalstøtte for 2002. – Utvalget inkluderer ikke rock-festivalenes folk, slår han fast og understreker at Kulturrådets nedprioritering av Øyafestivalen både er utilgivelig og alvorlig

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk Rockforbund registrerer årets tildelinger fra Norsk kulturråd til rockfestivalene som et stort gjesp. Stillstand synes å være fagutvalgets ønske, i skarp kontrast til den meget positive utviklingen både innenfor norsk rock, pop og blues. Vi tror ikke dette er riktige signaler å sende til sjangre som lenge har vært underprioritert i ordningen.

Noen spesielle kommentarer knyttet til tildelingen:

— at en suksess som Øyafestivalen får en reeel nedgang i støtte fra Kulturrådet er utilgivelig og alvorlig.

— at både Vossajazz og Nattjazzen får økninger, som samtidig konkurrerer med Ole Blues (Bergen Music Fest) om artistene, gir ytterligere statlig konkurransevridning.

–det synes som om festivaler med høy egeninntjening delvis straffes for det; jfr. bl.a. Quart.

–vi gleder oss over økningen til jazzfestivalene generelt, men det som smaker av postkort-tildelingen til Maijazzen ødelegger glansen. Postkortene synes også å være sendt i retning av Vestfoldfestspillene.

Dette gir desverre grobunn for at NRF opprettholder kritikken som vi kom med når utvalgene ble oppnevnt i vinter; dette var ikke rock-festivalenes folk. Det har utvalget vist ved denne tildelingen. Det er ingenting i de statlige kulturpolitiske mål som etter vår mening skulle tilsi lite støtte til rock- og bluesfestivaler.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.