Norwegian Wood-publikum (Foto: Norwegian Wood)

Norwegian Wood om Festivalstøtten: – Kan neppe kalles satsing

Norsk kulturråd har også fordelt støtten til Festival-Norge. I alt har man fordelt 20,6 millioner kroner til 40 festivaler for 2003. Kulturrådet har i søknadsrunden behandlet 76 søknader, med en samlet søknadssum på over 43 mill. kroner. – Årets tildeling viser en satsing på populærmusikkfeltet, med blant annet økt støtte til by:Larm og Øyafestivalen, heter det i pressemeldingen. Jørgen Roll i Norwegian Wood, som mister 100 000 kroner, er ikke like enig i den vurderingen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Som en følge av mange gode søknader og trangere budsjettrammer har årets tildeling av midler fra festivalstøtteordningen vært særdeles vanskelig, sier Kulturrådet i en kommentar. – Kulturrådet har ikke kunnet foreta så positive justeringer av støttebeløpene som festivalenes kvalitet tilsier. Derfor har også to festivaler falt ut av ordningen.

Dette dreier seg om Storbandfestivalen i Sandvika og Norsk countrytreff på Gloppen. I jazzkretser blir det overfor Ballade fremhevet at det dermed ser nokså mørkt ut for Storbandfestivalens fortsatte eksistens.

Kulturrådet har samtidig funnet et visst rom for økning til populærmusikkfeltet og festivaler som bidrar til utvikling innen denne sjangeren. Av nye festivaler har elektronikafestivalen Safe as Milk og Bjørgvin Kirkemusikk kommet med i ordningen.

Enkelte festivaler fikk tilsagn om flerårig støtte ved fjorårets tildeling. Disse tilsagnene er opprettholdt. På grunn av den vanskelige budsjettsituasjonen har Kulturrådet valgt å ikke gi tilsagn om flerårige tilskudd i denne tildelingsrunden. Det samme vedtaket er fattet hva Ensemblestøtten angår.

— Festivalene spiller en betydelig rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de store byene, skriver Kulturrådet. – Vi har derfor vektlagt den posisjon og forankring den enkelte festival har i sin region. I prioriteringen mellom søknadene har Kulturrådet lagt spesielt vekt på festivalenes program, kunstneriske profil og formidlingsevne. Festivaler som bidrar til utvikling av de ulike musikkområdene og nye formidlingsmåter er prioritert. Det samme er festivalorganisasjonenes profesjonalitet og arrangørtekniske evne.

2002
2003
2004
Festspill
Nordland Musikkfestuke
950 000
1 050 000
Nordlysfestivalen
450 000
350 000
Vestfoldfestspillene
1 350 000
1 400 000
1 450 000
Vinterfestuka i Narvik
200 000
250 000
Vinterspillene i Lillehammer
400 000
400 000
Folkemusikk/viser
Den norske folkemusikkveka
450 000
400 000
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
1 500 000
1 550 000
Jørn Hilme-stemnet
125 000
150 000
Osafestivalen
125 000
125 000
Telemarkfestivalen
650 000
650 000
Viser Ved Kanalen
100 000
100 000
Jazz
Dølajazz
300 000
250 000
Kongsberg Jazzfestival
1 300 000
1 300 000
Maijazz
650 000
650 000
Nattjazz
700 000
750 000
800 000
Oslo Jazzfestival
500 000
500 000
Sildajazz
250 000
250 000
Varangerfestivalen
600 000
700 000
Vossajazz
1 050 000
1 100 000
1 150 000
Kammermusikk
Fartein Valen-dagene
100 000
100 000
Festspillene i Elverum
400 000
450 000
Hardanger Musikkfest
150 000
200 000
International Chamber Music Festival
850 000
800 000
Oslo Kammermusikk Festival
750 000
750 000
Risør Kammermusikkfest
700 000
700 000
Trondheim Kammermusikkfestival
400 000
400 000
Vinterfestspill i Bergstaden
100 000
100 000
Kirkemusikk
Bjørgvin Kirkemusikk
150 000
De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand
800 000
600 000
Populærmusikk
Bergen Music Fest/ Ole Blues
500 000
500 000
by:Larm
250 000
(fra TTF-ordningen)
350 000
Norwegian Wood
600 000
500 000
Notodden Blues Festival
800 000
800 000
Quart-festivalen
850 000
850 000
Safe as Milk
55 000
Skjærgårdsgospel
250 000
200 000
Øyafestivalen
100 000
300 000
Samtidsmusikk
Essens Musikkfestival
150 000
150 000
ILIOS-festivalen
350 000
300 000
Ny festival for samtidsmusikk i Bergen
600 000
(tidligere Autunnale-festivalen og Music Factory)
500 000

Stein Andreasen i Norsk Rockforbund, som også er kontaktperson for organiasasjonen Norske Rockfestivaler, sier til Ballade at han hadde fryktet større kutt, ut fra forhåndsignalene Kulturrådet hadde sendt ut etter at FrP gjennom budsjettforliket på Stortinget fikk gjennom et kutt i Norsk kulturfond på 5 millioner kroner. Han er likevel av den oppfatning av det rytmiske festival-området får for lite penger, i forhold til utbredelse og betydning. Samtidig som Øyafestivalen får øket sin støtte med 200 000, forsvinner 100 000 kroner fra «konkurrenten» Norwegian Wood.

Ballade har også snakket med Jørgen Roll i Norwegian Wood, som har mistet 100 000 kroner i forhold til fjorårets tildeling. Han er glad for pengene festivalen tross alt mottar, men mener at Norsk kulturråd slett ikke bør påberope seg noen «økt satsing» på populærmusikkfeltet.

— De fleste andre kategorier har fått en større økning enn populærmusikk-festivalene. Da blir det for drøyt å kalle dette en «økt satsing», særlig i lys av Stortingets krav om likestilling av genrene. Det er flott med mer penger til Øya og by:Larm, men mange flere burde fått mer, samtidig som det burde vært større jevnbyrdighet mellom genrene. Norwegian Wood har helt siden 1992 vært en foregangsfestival her hjemme, både hva representasjonen av norske artister angår, og i forhold til ren profesjonalitet. Når Kulturrådet påberoper seg nettopp slike kriterier, må jeg si at det føles litt underlig å se at støtten vår reduseres.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.