Monica Larsson, NRF (Foto: Arvid Skancke-Knutsen)

Norsk Rockforbund: – Et paradigmeskifte for norsk rock!

Norsk Rockforbund spretter champagnen over «Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk fram mot 2014». Kulturkomiteens flertall «ser det nødvendig at rock og pop styrkes betydelig økonomisk i forhold til dagens nivå». – Dette er et paradigmeskifte for norsk rock, sier styreleder Kjartan Aa Berge. – Nå forventer vi å se resultater i kroner og ører i årene fremover. NRF har ellers også nylig avholdt årsmøte i Tromsø – et møte de karakteriserer som «meget vellykket».

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

— Ikke siden de såkalte Rockemillionene på tidlig 90-tall har rock- og popfeltet fått flere løfter enn i innstillingen fra kulturkomiteen, uttaler Monica Larson, som er daglig leder i Norsk Rockforbund

— For Norsk Rockforbund er dette en merkedag. En samlet kulturkomité mener at «alle skal ha mulighet til å oppleve levende musikk». Dette er Norsk Rockforbunds visjon, sier hun fornøyd.

— Komiteen er enstemmig i at støtten til lokale arrangører, festivaler og transport må økes. Dette har vært Norsk Rockforbunds kampsak i alle år. Videre anerkjenner flertallet på Stortinget behovet for videre satsing på arrangøropplæring i hele landet. Når disse løftene blir innfridd vil det føre flere og bedre konserter over hele landet, avslutter hun.

Den såkalte Samstemt-pakken er nevnt positivt flere steder i innstillingen, og rock, pop, jazz og folkemusikk er spesielt fornøyd med at komiteens flertall henviser til at regionale satsinger (regionale kompetansesentra) bør prioriteres.

— Endelig er det rockens tur, sier Kjartan Aa Berge. – Dette viser at det nytter å stå sammen slik vi har gjort i forbindelse med Samstemt samarbeidet. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Norsk Rockforbund, konsertarrangørenes interesseorganisasjon, avholdt i helgen Landsmøte på Studenthuset DRIV i Tromsø. – Helga har rett og slett vært meget vellykket, uttaler Kjartan Berge, gjenvalgt styreleder.

Norsk Rockforbund satte ellers ny deltagerrekord i landsmøtesammenheng med over 165 delegater. Studenthuset og Kulturscenen Driv var lokal arrangør for Landsmøte 2004 i Tromsø, og presenterte 17 nordnorske band på fredag og lørdag for både delegater og et stort lokalt publikum.

Landsmøtet valgte også nytt styre, som skal sitte i perioden 2004 – 2006. Blant styremedlemmene er flere kjente navn fra musikkbransjen: Gjenvalgt styreleder er som nevnt Kjartan Berge, mens styremedlemmer er Kjersti Vikør, Jan Engen, Robert Dyrnes, Line Endresen, Judit Premark og Runar Eggesvik. Varamedlemmer er Elisabeth Knudsen, Jørgen Skauge , Hilde Killingdalen og Mads Mjelle.

Kjartan Berge uttaler i anledning landsmøtet: – Det har vært mye bra musikk, et veldig godt arrangement, og ikke minst fantastiske lokaler. Helga har rett og slett vært meget vellykket.

Ballade bringer på tampen også videre to resolusjoner fra Landsmøtet:

1. «Norsk Rockforbund gleder seg over de positive signaler som foreløpig har kommet fra Stortingets Kulturkomitè på tiltakspakken Samstemt. De skisserte tiltakene vil ha svært stor betydning for videreutviklingen av tilbudet om levende musikk i hele Norge, og vil samtidig bidra til at hele sjangerfeltet blir løftet. En god konsertopplevelse er ingen tilfeldighet. Den er et resultat av hardt og målrettet arbeid, teft og kompetanse, samt at de lokale aktørene gis økonomiske forutsetninger som gjør aktiviteten mulig.»

2. «Norsk Rockforbund mener at det er viktig å finne en helhetlig og god løsning på etablering av et nasjonalt dokumentasjonssenter for pop og rock. Den totale løsningen bør omfatte både innsamling, arkivering, dokumentasjon og formidling. NRF er godt kjent med at det er flere lokale og regionale interessenter i dette arbeidet. Vi anbefaler derfor at de forskjellige alternativene utredes. Fokus må være på å definere det nasjonale ansvaret, kvalitetssikre de operative aktørene, sikre samarbeid med musikkbransjen og garantere tilgjengeligheten for brukerne. Når optimal løsning er funnet forventer vi en hurtig politisk prosess for å få iverksatt etableringen. NRF forventer at organisasjonene på sjangerområdet blir sentrale medspillere i prosessen.»

Innstillingen fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen kan du lese i sin helhet her. Ballade gjør oppmerksom på at dette dreier seg om en midlertidig, ikke-korrekturlest utgave av dokumentet, slik at enkelte endringer fremdeles kan forekomme.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev