Monica Larsson, NRF (Foto: Norock.no)

Norgesnettet utfordrer Kulturrådet: – Gi æresprisen til Norsk Rockforbund!

Norsk Rockforbund sliter i en økonomisk bølgedal, og er truet av drastiske kutt i driften hvis situasjonen ikke bedrer seg i nær framtid. Organsiasjonen har søkt om ekstrabevilgninger fra Kulturdepartementet, men fått avslag. Nå går Sigmund Valberg, leder i NorgesNettet, ut og oppfordrer Norsk Kulturråd til å tildele årets ærespris på 250 000 til Norsk Rockforbund: – NRF trenger akkurat en slik sum for å sikre driften ut 2005. Hvis NRF hadde fått denne prisen i år, ville det fått en praktisk betydning for svært mange kulturarbeidere i Norge, sier Valberg .

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

— Gi Kulturrådets ærespris til Norsk Rockforbund, sier Sigmund Valberg i NorgesNettet.

— Hvis man ser på lista har prisen alltid blitt delt ut kulturpersonligheter, menaldri blitt tildelt noen som representerer rock- eller populærmusikkfeltet. Det hadde vært et godt signal fra Kulturrådet om de gjorde det denne gangen, sier Sigmund Valberg

Norsk kulturråd deler hvert år ut en ærespris til en person som har gjort «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Æresprisen er på 250 000 kroner, og har blitt delt ut siden 1968.

Norsk Rockforbund (NRF) er i en økonomisk krisesituasjon, og må permitere ansatte i løpet av høsten hvis ikke situasjonen bedrer seg. Forbundet har søkt en ekstrabevilgning fra Kulturdepartementet, men har fått avslag.

— NRF trenger 250 000 kroner for å sikre driften ut 2005. Hvis NRF hadde fått denne prisen i år ville det fått en praktisk betydning for svært mange kulturarbeidere i Norge, sier Valberg, og fortsetter:

— Det norske musikklivet har blitt kraftig profesjonalisert de siste årene, og som arrangørenes organsiasjon har NRF har vært helt sentral i dette arbeidet. Sånn sett er NRF en veldig viktig aktør i norsk kulturliv, sier Valberg.

De siste fem årene har medlemsmassen i NRF økt med 50 %, en økning få andre organisasjoner i kulturlivet kan skilte med. Til tross for dette opplever NRF en reduksjon i statlige bevilgninger.

— Aldri før har det vært så mange aktive scener og festivaler for norsk rock og populærmusikk. Miljøer som spiller en stadig viktigere rolle både lokal og nasjonalt. Suksessen kan i stor grad tilskrives NRF og den jobben de gjør gjennom kurs, seminarer og opplæringstiltak. Denne aktiviteten har en enorm betydning for at unge talenter skal våge å satse på musikk, og at norsk musikk fortsatt skal være en vekstnæring, sier Valberg.

Har du noen kommentar til at Kulturdepartementet på svært kort tid bevilger en million kroner til Ari Behns kongstanke om en «Peer Gynt»-oppsetning New York, og samtidig ikke kan bevilge noe til NRF?

— Jeg vil ikke sette det opp mot hverandre. Men jeg var på et kulturpolitisk møte i Nasjonalbiblioteket forrige uke og henvendte meg til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland med et direkte spørsmål angående NRFs prekære økonomi. Hun svarte at hvis departementet bevilget en slik støtte til NRF ville det «føre til en kø av organisasjoner som ville kreve det samme», sier Valberg.

Kulturministeren mente derfor at Kulturrådet var riktig adressat for Rockforbundets rop om hjelp. Norsk Rockforbund har da også en søkmad inne hos Kulturrådet, som i skrivende stund ikke er ferdig behandlet.

Valberg er ny leder i NorgesNettet, som er en sammenslutning av spillesteder og konsertscener med en profesjonell teknisk standard. I så måte ivaretar NorgesNettet og NRF mange felles interesser.

— Det er uhyre viktig for oss med en sterk samarbeidspartner. Og det kommer til å få drastiske konsekvenser hvis NRF forsvinner, sier Valberg.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev