Norgesnett-logo

NorgesNettet søker ny daglig leder

Terje Håkonson velger nå å si takk for seg etter flere år som daglig leder av NorgesNettet. Derfor søker organisasjonen etter en ny person kan ta ansvar for daglig drift, personalansvar, prosjektutforming og -gjennomføring. Potensielle søkere kan nå lese alt om stillingen her i Ballade.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

NorgesNettet har en administrasjon på tre personer, og kontor i Oslo. Daglig leder er underlagt styret i NorgesNettet, og arbeidet består bl.a av ansvar for daglig drift, personalansvar, prosjektutforming og -gjennomføring.

Stillingen innbefatter også å representere NorgesNettet utad, overfor offentlige myndigheter, mot andre organisasjoner innen kulturlivet og mot musikkbransjen i Norge. Organisasjonen NorgesNettet er et spillestedsnettverk med pr. i dag 25 spillesteder som medlemmer. Antallet utvides hvert år.

NorgesNettets formål er ellers å etablere, utvikle og drive et landsomfattende nettverk av profesjonelt drevne og utstyrte spillesteder for rytmisk musikk. Organisasjonen har bl.a som oppgave å forvalte statlige tilskudd på en måte som sikrer et stabilt nettverk av slike spillesteder, til beste for artister, arrangører, publikum og den rytmiske kulturen. Norgesnettet er ingen interesseorganisasjon, men et forum for praktisk og målrettet samarbeid mellom aktører på den norske konsertscenen.

Organisasjonen vil gjennom Ballade.no nå «søke en:
— person med god kjennskap til kulturlivet generelt og musikkbransjen spesielt.
— utadvendt og kreativ person med kunnskaper innen ledelse, administrasjon, økonomi
og organisasjonsarbeid.
— som både kan samarbeide og ta selvstendige avgjørelser.
— som kan være med på å utvikle NorgesNettet videre fra det vi er i dag.»

Spørsmål og nærmere opplysning om stillingen kan rettes til daglig leder Terje Haakonsen på tlf. 22 98 79 20 eller e-post terje.haakonsen@norgesnettet.no .

Søknad med CV og relevante attester sendes til Norgesnettet, Torggata 16, 0181 Oslo eller e-post post@norgesnettet.no innen 21.02.2003. Stillingen er på åremål, bestående av tre år med mulighet for fornyelse. Det er lønn etter avtale.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.