Bassforsterker (Foto: Tomas Lauvland Pettersen)

NISS-avtale gir mulighet til bachelor-grad i popular music

Musikerutdanningen på NISS (Nordisk Institutt For Scene og Studio) har inngått en avtale med University of Wolverhampton i England. Den innebærer at studenter som har bestått studiet på to år i Oslo, kan gå rett inn på tredjeåret i England og oppnå en bachelorgrad i popular music der. -Med denne ordningen kan man bygge opp et nettverk innenfor bransjen i Norge, og man får sjansen til å oppleve et studieår i England og samtidig muligheten til å komme i nærkontakt med den engelske bransjen, sier Audun Molde, faglig leder ved Musikerutdanningen ved NISS.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Av Carl Kristian Johansen

Avtalen gjelder fra andre halvår 2006 og ble nylig gjort kjent blant studentene. Musikerutdanningen har eksistert siden 1995 og er nå en del av NISS etter å ha ligget under Norsk Lydskole. Populærmusikkutdanningen ved Universitet i Wolverhampton har eksistert i tre år. På nåværende tidspunkt finnes det ingen begrensninger på hvor mange som kan søke seg til Wolverhampton etter bestått 2. år ved Musikerutdanningen på NISS.

–Vi har jobbet veldig mye med å sammeligne fagplanene ved NISS og Universitetet i Wolverhampton. Vi har kommet fram til at vi tenker påfallende likt, noe som vil gjøre overgangen fra Norge til England mye lettere for studentene, sier Audun Molde, faglig leder ved Musikerutdanningen.

Musikerutdanningen ved NISS er den eneste utøvende og praktisk rettede utdanningen innenfor populærmusikk i Norge, og det tas opp 45 nye studenter hvert år.

— Et problem for studentene er at de som regel må begynne på scratch på første året i England etter å ha fullført andre studier. I tillegg begynner mange også nettverksmessig på bar bakke når de kommer hjem. Med denne ordningen kan man bygge opp et nettverk innenfor bransjen i Norge, og man får samtidig sjansen til å oppleve et studieår i England og de mulighetene det gir for å knytte kontakter i bransjen der borte, sier Molde.

Hva skiller populærmusikkutdanningen ved Universtitet i Wolverhampton fra Paul McCartneys LIPA (Liverpool Institute For Performing Arts) i Liverpool?

–LIPA har et stort navn i tabloidmediene fordi de profileres så sterkt. Men tilbakemeldingene som har nådd meg er at studentene har vært fornøyd i ganske varierende grad. Den opplevde kvaliteten står nødvendigvis ikke i samsvar med omdømmet. Studiet ved Universitet i Wolverhampton er nytt, og de er nytenkende i måten å legge opp studiene på. Samtidig er de mest opptatt av kvalitet på innholdssiden i studiene, og her står de ikke tilbake for LIPA på noen måte, sier Molde.

Hva slags formell studiekompetanse gir denne bachelorgraden?

— Det er opp til studiesteden i Norge til å bestemme. En engelsk grad må i hvert tilfelle tilpasses Norge. I prinsippet gjelder det samme for studenter som har gått på LIPA, Berkely eller MI (Musicians Institute) i Los Angeles, sier Molde.

Hva gjør at Universitetet i Wolverhampton er interessert i norske studenter?

— De var her senest under Alarmprisen og er veldig imponert over norsk musikk. Samtidig legger de vekt på at det er spennende å samarbeide med et sted som har en så lik fagplan. I tillegg er norske studenter attraktive: I England blir norske studenter betraktet som dyktige og hardtarbeidende, sier Molde.

Mer informasjon om dette tilbudet finnes på hjemmesiden til NISS.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev