Håkon Molset, musikksjef i P3, 2005 (Foto: Nrk.no/petre)

Musikkorganisasjonene: – Annenhver plate på NRK bør være norsk

En arbeidsgruppe bestående av noen av de store musikkorganisasjonene mener at annenhver plate på NRK bør være norsk. Dette i forbindelse med forslaget til ny allmennkringkastingsplakat for NRK. Musikksjef i P3, Håkon Moslet, ønsker ikke å kommentere innholdet i dette forslaget, men sier til Ballade i dag at NRK har som mål å spille så mye norsk musikk som mulig.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Musikkorganisasjonene Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), Norsk Jazzforum, Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD), Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening har levert felles høringssvar på kulturminister Trond Giskes forslag til en ny Allmennkringkastingsplakat for NRK.

Vil vedtektsfeste spilling av norsk musikk

— Vi vil anbefale at det vedtektsfestes en intensjon om at annenhver plate som avspilles skal være norsk i betydningen norskspråklig eller norskkomponert, herunder også norsk tradisjonsmateriale. I tillegg bør det vedtektsfestes en intensjon om at en tilsvarende andel av musikk skal være framført av norske utøvere, heter det i en uttalelse fra organisasjonene.

I høringssvaret om Allmennkringkastingsplakaten sammenliknes NRKs bruk av musikk med situasjonen i de øvrige nordiske land og Europa forøvrig, og det påpekes at Danmarks radio spiller rundt halvparten dansk musikk, Sveriges radio gjør det samme og at YLE i Finland ligger godt over 50 % finsk musikk. NRK har pålegg om å spille minst 35 % norsk musikk, men i høringssvaret påpekes at NRK på langt nær oppfyller dette kravet.

Moslet: – Vi har tatt grep

Musikksjef i P3, Håkon Moslet, hva er din kommentar til forslaget om at halvparten av musikken på NRK skal være norsk?

— Vi mener at fokus på norsk musikk er positivt og tar gjerne en diskusjon om det. Vi har dessuten tatt flere grep de siste åra for å sikre en høy norskandel. Jeg kjenner godt til disse høringsuttalelsene, og de er del av en større høringsrunde. Musikkbiten er en del av denne, og vi kommer ikke til å kommentere enkeltdeler underveis i prosessen.

NRK har pålegg om å spille minst 35 % norsk musikk, men i høringssvaret påpekes at NRK på langt nær oppfyller dette kravet. Er det da noen grunn til å tro at NRK vil klare å oppfylle et krav om 50 %?

— Det ønsker jeg ikke svare på, men vi har som mål å spille så mye norsk musikk som mulig. Det er da heller ikke noe problem i dag, og jeg innførte forslaget om å spille 1/3 norsk musikk før det kom som et krav.

Organisasjonene sammenligner musikkområdet med satsningen på norsk litteratur, og mener blant annet at ” Norsk litteratur er på vei ut i verden og inntektene har begynt å strømme inn, til glede for kommende forfattere, vår nasjonaløkonomi så vel som for publikum; nasjonalt og internasjonalt”. De mener de samme mulighetene gjelder for musikkfeltet. Er dette en relevant sammenligning?

— Norsk musikk er da også på vei ut i verden, og P3 bidrar til å gi norsk musikk selvtillit. Som riksdekkende musikkanal er vi en støttekanal for norsk musikk, der det å bli spilt på radio generer både inntekter og selvtillit til norske band.

Arbeidsgruppen hevder også at ”Kvoter på nasjonalt repertoar er et kjent og effektivt virkemiddel fra en del europeiske land som et forsvarsverk mot invasjon av utenlandsk repertoar og som en anerkjennelse av den kulturelle betydningen lokalt repertoar har.” Er det en påstand du er enig i?

— Det vil jeg ikke kommentere, da vi ikke ønsker å ha en løpende diskusjon rundt dette forslaget.

Hensikten med forslaget til en allmennkringkastingsplakat for NRK er å nedfelle de overordnede kravene til NRKs allmennkringkastingstilbud i et eget dokument. Allmennkringkastingsplakaten vil danne grunnlag for Stortingets og regjeringens styring av NRKs samfunnsoppdrag, og det er også varslet en gjennomgang av NRKs vedtekter som følge av innføringen av Allmennkringkastingsplakaten.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev