BRAK-logo

Motivator til BRAK

Bergen Rockaktører ansatte sist uke en ny konsulent i en 50 prosent stilling fra 1.februar. Mannen som skal styrke BRAK det kommende året, heter Jørgen Wold og har mange års fartstid på Kroa i Bø, og har i tillegg vært aktiv i nasjonale fora for konsertarrangører.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Bergen Rockaktører har vært en viktig pådriver for rocken og dens beslektede former i Bergen, i forhold til politikere og næringslivet både lokalt og i fylket, og mot nasjonale instanser. Organisasjonen ble startet da Bergen Kommune var i ferd med å svekke rockmusikkens vilkår på sent 1990-tall, og kom til som en reaksjon mot den nye kulturpolitikken høsten 1997.

BRAK fikk raskt snudd politikernes motvilje mot satsning på rock til en positiv kraft og entusiasme omkring den lokale musikkscenen. Parallelt har en rekke artister med utspring i miljøet fått suksess både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det er ingen tvil om at Bergensscenen i dag er en av de mest synlige og talentfulle her i landet.

BRAK har blant annet vært med å bidra til en ny kulturutredning for Bergen kommune, og var ansvarlig for avviklingen av By:Larm i Bergen. De har også vært svært aktive i forbindelse med oppstartingen av den elektroniske Fløien-festivalen. De har ansvaret også for en rekke øvingslokaler i Bergen, og bistår lokale musikere som vil dra på turneer eller ha hjelp til søknad om støtte, med mer. Blant de tolv medlemmene i BRAK finner vi Ole Blues-festivalen. Kulturhuset USF, Aktivt Kvinnelig Kultursenter, Norsk Rockforbunds Bergensavdeling og alle de lokale studentscenene og -arrangørene.

Jørgen Wold har den siste tiden vært bosatt i Bø i Telemark, hvor han blant annet har tatt 3-årig studium ved kulturstudiet. Han har også vært leder, bookingansvarlig og PR-ansvarlig for Kroa i Bø, og nå sitter han i styret for Norsk Rockforbund og FaSt (Fagråd av Studentarrangører, NRF). Jørgen har tilbragt mesteparten av sine 27 år i Telemark, men har nå endelig skjønt at det er i Bergen det skjer, skriver BRAK på sin hjemmeside. I en kommentar til Ballade har BRAK spesielt tro på Wolds evne til å skape entusiasme og engasjement. Dette venter de å se gjenspeilet hos medlemsorganisasjonene.

BRAK er i følge sin egen presentasjon en interesseorganisasjon for rytmisk musikk, dvs. rock, techno, pop,
house, jazz, etno osv. i Hordaland. BRAKs medlemmer er 12 organisasjoner som sammen presenterer det meste av ny musikk i regionen.

Slik henvender de seg til mulige brukere på sin hjemmeside:

”BRAK driver et kompetansesenter som kan hjelpe deg også – enten du er musiker, arrangør, produsent, leverandør – eller bare interessert i musikk. Mangler du øvingslokale, trenger du platekontrakt, lurer du på skatte- og momsregler, hvorfor ingen bruker spandex lenger eller hvilke politikere du må smøre? Brak gir deg informasjon og kontakter som kan hjelpe deg på vei (kles- og smøringstips på eget ansvar).

BRAK er en paraplyorganisasjon, dvs. at vi ikke har personer som medlemmer, men organisasjoner. Vårt formål er å jobbe til beste for hele miljøet, men medlemmene vil definere hva dette til en hver tid innebærer. BRAK tar opp nye medlemmer etter søknad til Rådet, hvor alle medlemmene har en stemme.Rådet møtes månedlig, og rådsmøtene er en av de få anledninger hvor musikere, produsenter og spillesteder sitter ved samme bord. Det er i seg selv en av BRAKs viktigste funksjoner.

Vi har jobbet for å sette Bergen på kartet som musikkby, og for å bedre samarbeid innad i miljøet og eksternt i forhold til bl.a. offentlige myndigheter. I tillegg gjennomfører BRAK prosjekter på egenhånd og i samarbeid med andre, fra by:Larm til bestillingsverk med bl.a. Bjørn Torske.”

BRAKs ni arrangør-organisasjoner og tre utøver-organisasjoner har til sammen har ca. 5000 individuelle medlemmer, og over en halv million besøkende hvert år. BRAKs administrasjon består av to ansatte og en sivilarbeider, og har kontor på Kulturhuset USF (4. etg.), som er bemannet fra 11.00 til 16.00 hver dag.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.