Månefestivalen - støttekonsertplakat

Månefestivalens Jimmy Olsen: – Legg populærmusikkinstituttet til Bergen!

– Jeg kan ikke se noe som helst hinder for å lokalisere både Institutt for Populærmusikk og Norsk Rockemuseum her i Fredrikstad, sa pressetalsmann for Månefestivalen, Jimmy Olsen, til Ballade i forrige uke, etter at Willy B. hadde gått ut og foreslått byen som kandidat. I dette innlegget kommer Olsen med en oppsiktsvekkende oppfordring: – Inntil videre må vi bite i det sure eplet og anbefale Bergen på det sterkeste. Bergen er den byen i Norge som har vist at det er mulig å skape gode rammebetingelser for å løfte frem sine kunstnere.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Av Jimmy Olsen, Pressetalsmann, Månefestivalen

Debatten går videre om institutt for populærmusikk. Lederen i Bergen Tidende 14. september etterlyser engasjement og lobbyvirksomhet fra politikerne. Lederen i BT kunne like gjerne stått på trykk i Fredrikstad Blad. Det at den ikke gjør det viser vel bare at heller ikke media engasjerer seg i Fredrikstad, men nøyer seg med å referere andres synspunkter.

Vi opplever at politikerne i Fredrikstad er like fraværende i debatten som i Bergen. Til tross for at de samme politikerne i sine langtidsmeldinger sterkt fokuserer på viktigheten av å lokke til seg kreativ og høyt utdannet ungdom, ser det ut til at de ikke forstår at den samme ungdommen er meget kravstore til sitt bosted. De vil ha fritidstilbud som har høy kvalitet i form av for eksempel konserter med originalt innhold, kreative arenaer for å utfolde seg og møtesteder på byen.

Det er mulig Fredrikstad helst vil profilere seg som tilholdssted for personer over 50 år med ett bredt tilbud om karaoke og revyer, men da bør våre folkevalgte si dette rett ut og ikke oppholde folk med godt snakk.

Det er faktisk en kjensgjerning at politikerne i Bergen, ikke minst gjennom etableringen av BRAK, har tatt rock på alvor og foretatt prioriteringer som har ført Bergen frem som den fremste eksponenten for ny norsk rytmisk musikk. Dette skal de ha all ære for og jeg må vel innrømme at ut fra dagens holdning ville Bergen vært den beste lokaliseringen av instituttet.

Til tross for at musikkmiljøet i Fredrikstad sannsynligvis både er bredere og bedre enn i Bergen tatt størrelsen i betraktning, er det nesten håpløst å komme på banen nasjonalt når det nærmest er en heldagsjobb å finansiere selv den minste konsert.

Fredrikstad har det siste tiåret kanskje vært landets største eksportør av dyktige musikere og bakmenn, meget forståelig når det knapt eksisterer en scene i byen hvor de kan opptre på. Jeg må kanskje presisere at kritikken ikke gjelder administrasjonen på kommunens Kulturkontorer. Hos dem møter vi den beste forståelse og de stiller bestandig opp så godt de kan innenfor sine begrensede muligheter.

Det som burde vært vurdert er å bringe finans- og næringspolitikere sterkere på banen. De burde forstå at skal de få til den veksten og utviklingen de higer etter, må de legge forholdene til rette for at den arbeidskraften de ønsker også får ett tilfredsstillende fritidstilbud.

Det er faktisk en kjensgjerning at unge mennesker innenfor forskning og mediemiljøer også er de største forbrukerne av originale kulturelle aktiviteter. Videre at ferie og fritid er en av de sterkest voksende næringene i Norge. Investerte penger på dette området vil garantert gi en meget høy avkastning i form av tilstrømmende kreative unge mennesker.

I all beskjedenhet kan Månefestivalen stå som et eksempel for dette. På veldig kort tid har vi etablert en musikkfestival i Fredrikstad som har oppnådd nærmest nasjonal kultstatus. Den siste måneden før festivalen strømmer utflyttede Fredrikstadungdommer tilbake til byen for å hjelpe til med gjennomføringen av Månefestivalen. De jobber nærmest døgnet rundt på dugnad for å skape en unik opplevelse og vi får mange tilbakemeldinger om at de gjerne skulle flyttet tilbake til sin hjemby bare det hadde vært et bedre fritidstilbud. Den dugnadsånden og innsatsviljen som blir lagt for dagen under disse forberedelsene viser til gangs hvor mange ildsjeler og kreative mennesker som Fredrikstad Kommune har potensiale til å lokke tilbake.

Men inntil videre må vi bite i det sure eplet og anbefale Bergen på det sterkeste. Bergen er den byen i Norge som har vist at det er mulig å skape gode rammebetingelser for å løfte frem sine kunstnere. En lokalisering av Institutt for populærmusikk til Bergen vil derfor være bra for institusjonen, og det er instituttets rammebetingelser som er det viktige.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.