Line Endresen 2003 (Foto: June Persdatter)

Lokomotivet BRAK

– Ved å opptre samlet fremstår vi som mer troverdige og lettere å forholde seg til. Det er vi som har tatt initiativ og vært pådrivere overfor bevilgende myndigheter, sier daglig leder i BRAK Line Endresen. I de seks årene siden aktører i Bergens musikkliv gikk sammen om å opprette BRAK, har interesseorganisasjonen oppnådd mye av det andre norsk byer drømmer om. Grunnlaget ble lagt med en kommunal handlingsplan for rytmisk musikk, som nå skal revideres. Dessuten er BRAK aktiv på kursfronten og lokalkoordinator for neste års by:Larm. Men akkurat nå er de mest opptatt av kommunebudsjettet som legges fram mandag.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Tormod Halleraker

— Kommunen sliter med et stort underskudd, og det har blitt antydet et kulturkutt på 10 millioner. Vi håper likevel å beholde tilskuddet vårt på 700.000 kroner – politikerne er positive etter all oppmerksomheten rundt artister som Røyksopp, Sondre Lerche og Kings of Convenience.

BRAK definerer seg som en interesseorganisasjon for rytmisk musikk, dvs. rock, techno, pop, house, jazz, etno osv. i Bergensområdet. Medlemmene er 11 organisasjoner som sammen presenterer det meste av ny musikk i regionen. Dette inkluderer spillesteder, konsertarrangører og festivaler. BRAK driver et kompetansesenter som skal skape gunstige vilkår for både øving, framføring, produksjon og distribusjon av rytmisk musikk, likestilt med andre kunstuttrykk.

— Vi arrangerer kurs på felter der medlemmene våre har behov for kompetanseutvikling. Dessuten gjør vi oppmerksomme på søknadsfrister og hjelper folk med søknader hvis det er ønskelig. Noe av det viktigste fremover blir å skaffe penger til oppussing av øvingslokaler og frie midler som kan sørge for en fortsatt blomstring av det lokale musikkmiljøet, forteller Endresen.

Arbeidet til BRAK har bidratt til at lokale artister har nådd ut både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av det siste året har ferske navn som Nathalie Nordnes, Julian Berntzen, Heidi Marie Vestrheim og Datarock gjort seg bemerket. Bergen er blitt en by som trekker til seg håpefulle unge musikere fra hele landet. Det gode musikkmiljøet har også gjort at Even Johansen alias Magnet valgte å flytte hjem til Bergen etter flere år bosatt i Skottland.

Det jobbes også opp mot næringslivet og de bevilgende myndigheter. I kjølvannet av en konferanse der BRAK deltok, uttalte Bergens nyvalgte ordfører Herman Friele til NRK P1 at den lokale black metal scenen har satt Bergen på kartet. Han ble invitert til metalfestivalen Hole in The Sky og tok en tur innom for å markere anerkjennelsen av en uglesett sjanger. Dette er bare et eksempel på hvordan BRAK har åpnet politikernes øyne og ører. Den kommunale handlingsplanen viser at de har skjønt betydningen av å støtte rytmiske musikk på egne premisser.

Per dags dato består BRAK administrasjonen av 1,5 stilling pluss en sivilarbeider. I tillegg har en kommunal ekstrabevilgning på 100.000 gitt rom for en prosjektansatt i forbindelse med by:Larm 12.-15. februar 2004.

— Vi fungerer som bindeledd mellom by:Larm organisasjonen og arrangørene, i tillegg til å ta oss av kontakten med frivillige og lokale artister. Det kommer til å bli tidenes beste by:Larm, lover Endresen.

I Kristiansand har Quartfestivalen gått sammen med Høgskolen i Agder og EVA-senteret om Rock City-prosjektet, som har fått 700.000 i forprosjektmidler av Cultiva-stiftelsen. Hva kan andre byer lære av BRAK?

— Det er hyggelig å se at Kristiansand følger etter, Ivar Mykland fra Cultiva har vært i kontakt med oss for å se hvordan vi jobber. Årsaken til at vi har fått til et så tett samarbeid mellom de ulike aktørene er at de har satt til side egne kjepphester. Bergen er en liten storby der ulike miljøer ser fordelene ved å utveksle erfaringer. Men det er ikke sikkert at BRAK modellen fungerer andre steder – man må ta hensyn til lokale forskjeller for å finne den rette samarbeidsformen. Det viktigste er at initiativet må komme fra musikkmiljøet. I BRAK står det en vedtektsendring for døren som vil gi klarere inndeling mellom arrangører, artister og profesjonelle. Ulike grupper har ulike behov, og omstruktureringen skal ta hensyn til dette.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev