Ivar Mykland, 2004

Kristiansand Rock City i startgropen

Fem måneder etter at Cultiva stiftelsen bevilget 700.000 til arbeidet med utredningen Kristiansand Rock City, er resultatet klart. Dokumentet skal være et verktøy i arbeidet med å fordele 20-50 millioner årlig til kulturformål. – Noe av utfordringen blir å kunne reagere raskt uten å skyte med hagle. Kristiansand skal ikke ende opp som en araberstat der alle som jobber med kultur får ræva full av penger, understreker prosjektrådgiver i Cultiva Ivar Mykland.

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Av Tormod Halleraker

Utredningen Kristiansand Rock City er et samarbeid mellom Stiftelsen Quartfestivalen, Høgskolen i Agder (Fakultet for Kunstfag) og Etablerersenter Vest Agder, og har hatt som hovedmål å kartlegge de ulike aktørene, og deres planer og behov, innenfor et utvidet rytmisk musikkbegrep i Kristiansand. I tillegg har utredningen sett på mulighetene for å opprette et Rock City-konsept i Kristiansand og ikke minst hvordan man gjennom et slikt konsept kan bli en betydelig aktør innen opplevelsesindustrien både nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet har vært ledet av Espen Hille, som også er production manager for Quart festivalen.

I hvilken grad har Cultiva lagt føringer på arbeidet?

— Utredningen har tatt utgangspunkt i en del spørsmål vi ville ha svar på om tilstanden i kulturbyen Kristiansand. Vi har ikke blandet oss inn underveis i prosessen, poenget var å få noen til å se situasjonen utenfra. Nå skal utredningen på høringsrunde frem til 1. juni, før vi trekker konklusjoner om veien videre, understreker Mykland.

I følge utredningen er det rytmiske musikkmiljøet i Kristiansand preget av lite koordinerte og planlagte aktiviteter, dårlig markedsføring, manglende samarbeid og kommunikasjon, manglende økonomisk kompetanse og store variasjoner i profesjonalitet.

Hva ser du på som den største utfordringen?

— Dette er et enormt felt som omfatter alt fra reiseliv til utdanning. Det blir en krevende jobb å se sammenhenger og trekke linjer som en kan bli enige om. Samvirket mellom ulike organer må legges opp slik at man unngår å saksbehandle for mye. Bedre kommunikasjon og fremdrift er essensielt. Dessuten er det viktig å se på hvordan man kan utnytte spisskompetansen slik at folk kan leve av jobber som tidligere har vært sesongbetonte og knyttet til store arrangement som Quart festivalen.

Cultiva ble opprettet av Kristiansand Kommune, og skal hvert år fordele realavkastningen fra et fond på 1440 millioner kroner til kulturformål. Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. Den største bevilgningen så langt er 300 millioner til Kristiansand Konserthus fordelt på en 30 års periode.

En av begrensningene dere må forholde dere til er at Cultiva ikke kan gi driftsstøtte – kan ikke dette føre til en rask oppblomstring som snart faller sammen igjen?

— Dette er noe av det spennende i møtet mellom kultur og næring. Vi kan bidra til bedre organisering av det frivillige kulturlivet så vel som å spytte inn penger i det profesjonelle. Noe av det viktigste er å skape gode samarbeid på nasjonalt plan, her har våre naboer i Sverige og Danmark kommet mye lenger. Det gjelder å være oppfinnsomme og lære av andres erfaringer.

Dere har nylig satset 500.000 dollar i selskapet Artpages, som skal formidle musikk via bredbånd?

— Har man en god forretningsidé er det bare å komme til oss, i dette tilfellet gikk vi inn med aksjekapital i stedet for å gi pengestøtte. Artpages beholder eierselskap og metadatabase i Sogndal og oppretter et nytt, operativt selskap i Kristiansand som skal stå for journalistisk tilrettelegging og salgskompetanse. Artpages har allerede regionale kontorer i en rekke storbyer over hele verden, og disse arbeidsplassene kunne like gjerne havnet i utlandet hvis ikke vi hadde vært på banen.

Hvilke ringvirkninger tror du Cultivas utvikling av Kristiansand Rock City kommer til å få for resten av landet?

— Vi vil synliggjøre at man får mer igjen for pengene ved å bruke dem på kultur enn veibygging. Håpet er at staten og andre kommuner vil følge opp og stimulere den kulturbaserte næringen. Dette er fullt mulig uten å gå på kompromiss med det kunstneriske. Man kan se på arbeidet til Cultiva som et forskningsprosjekt på vegne av hele nasjonen, sier Ivar Mykland.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev