Daniel Nordgaard, NUD (Foto: Louis S. Holbrook, Stimuli.nu)

Kristiansand goes Texas

Kristiansand kommune satser tungt under bransjefestivalen South by Southwest. – Dette er mye mer enn bare en showcase for byens band. Bandene er med som en integrert del av en bred satsing mot kreative næringer og er med på å synliggjøre talentene vi har i landsdelen, sier initiativtaker Daniel Nordgård til Ballade. Han tilbakeviser her kritikken som har kommet frem i media om sin egen dobbeltrolle.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

I mars drar et fullastet fly med kurs fra Kristiansand til Austin. Det består av delegater fra kultur- og næringssektoren, kommuneadministrasjonen og akademia, samt lokale artister som Thom Hell, Marte Wulff, Davy Jones Locker og Evan Seleven.

— Kristiansand Kunnskapspark og Mobil Kulturinkubator har samlet en delegasjon fylt med talent, vilje og inspirasjon for å opprette det vi kaller en Platform, sier initiativtaker Daniel Nordgård til Ballade.

Platform KRS er Kunnskapsparkens ”kinderegg-løsning” for å finne og lære av miljøer som de ønsker å måle seg mot.

— Vi tror vi har mye kompetanse å hente fra South by Southwest (SXSW), og det brede spekteret av fagmiljøer innen kreative næringer, mener Nordgård.

Et av målene er å presentere delegasjonen for den kompetansen som er tilgjengeliggjort på festivalen. Med på lasset er Kristiansands ordfører, Jan Odvar Skisland og ledelsen ved Høgskolen i Agder. De skal forsøke å legge til rette for en samarbeidsavtale mellom de to byene og universiteter.

— Vi ønsker også en samhandling innad i gruppen som drar til Texas. Vi tror det er verdifullt for samtlige å oppleve noe sammen, oppleve at man har noen felles preferanser og noen felles samarbeidsmuligheten. Det har vært en bevisst prosess for oss å samle delegater fra kultursektoren, næringssektoren, kommune administrasjonen og ikke minst, akademia, forteller Nordgård.

Mer enn bare musikk

Hvordan vil Kristiansands kulturliv tjene på å presentere seg på SXSW?

— Presentasjonen er bare en del av totalpakken. Hoveddelen blir å lære av det kompetansetilbudet som SXSW har opparbeidet gjennom årene, særlig med tanke på profesjonalitet og næring i musikkbransjen. Dette er viktig om vi skal nå de målene som Kristiansand har satt i forhold til å skape en levedyktig bransje både innen de kreative næringene.

— Dette handler altså om mer enn bare musikk, og går på kunstneriske uttrykk generelt, understreker Nordgård.

— Vi skal lære blant annet om hvordan å transformere en by og om hvordan det er mulig å leve på kulturen, på kommunalt plan, innen administrasjon og akademia.

Mer konkret meisler han ut tre sentrale fellesnevnere som de to byene skal samarbeide om:

— Kultur og kulturutvikling
— Utdanning
— Miljøby

— Austin har kommet veldig langt som miljøby, og vi har blant annet med miljøansvarlig fra Kristiansand for å se nærmere på de mulighetene for vår by, forklarer Nordgård.

— Artistene er en del av denne helhetspakken. Vi har lyst til å markere oss skikkelig, siden vi først er der, og da var det helt naturlig å ta med noen band og lage en solid ramme rundt vår tilstedeværelse.

I den anledning har Kristiansand leid en egen scene og inviterer til stor fest, midt i hjertet av Austin.

— Vi skal vise en by som tør og makter å tenke annerledes, som har en aktiv kommune i ryggen og to fond som kan muliggjøre spenstige handlinger. På dette arrangementet kommer blant annet University of Texas og byens kommune til å være representert.

Hva er egentlig hovedårsaken til dette initiativet?

— Kristiansand kunnskapspark har blitt gitt – og tatt – noen utfordringer i forhold til å se på utviklingsmuligheter for de kreative næringer i byen. Jeg dro på studietur til SXSW i fjor, sammen med direktør for kunnskapsparken, Terje Pettersen, og da kom vi i kontakt med en del sentrale folk fra den lokale kommunen, Austin city, som vi hadde lyst til å jobbe videre med.

Hva håper dere å få ut av denne satsningen?

— Det er særlig to ting: Det ene er at plattformkonseptet skal bli til noe langvarig, gjerne i form av at de to byene og universitetene utvikler et samarbeid med utvikling av kompetanse. Det andre er at plattformen som konsept holder vann, også gjerne i nye fora. Dessuten regner jeg med at delegatene kommer tilbake med noe nyervervet kunnskap i bagasjen som kommer byen vår til gode. Sist, men ikke minst håper jeg også at det vi gjør blir lagt merke til. Det er et ganske unikt prosjekt, og jeg må si at det er veldig tøft av kommunen å kaste seg rundt for å bli med på dette.

Tilbakeviser kritikk

Tidligere i år ble det rettet til dels ganske hard verbal skyts mot Daniel Nordgårds roller i forbindelse med denne satsningen. Manager Pål Hetland (tidligere Quartfestivalen) var blant de som var mest kritisk til Nordgårds mange roller. Han er leder av kulturstyret, vokalist i uttatte Nud, ansatt av Kristiansand Kunnskapspark som leder av kulturinkubatoren og i tillegg styremedlem i Cultiva.

Daniel Nordgård har inntil nå forholdt seg taus til denne kritikken.

— Det skyldes særlig to ting. Jeg ønsket ikke at en persondebatt skulle fjerne fokus fra dette gode initiativet. Dessuten ville jeg vente med å uttale meg til hele programmet var ferdig, med en fullstendig deltagerliste. Dette for vise at omfanget av hele prosjektet er langt tyngre enn en showcase-runde med noen utvalgte band fra Kristiansand.

Har du forståelse for kritikken som har blitt rettet mot dine ”mange hatter”?

— Ja, og jeg mener at man skal ha en dose sunn skepsis til de som sitter i mange posisjoner. Samtidig er det også viktig å huske på at i en så liten by er det fort gjort å ende opp i mange styrer hvis man først har et engasjement. Slik jeg ser det har min bakgrunn som musiker vært en styrke i forhold til å se flere sider av denne saken. Vervene mine kommer fra et langt engasjement innen politikken. På grunn av rokkeringer i forbindelse med den nye regjeringen ble jeg kastet inn i kulturstyret, og dermed også styret av Cultiva som fulgte det vervet. Det var ikke noe jeg bevisst søkte meg til.

Mye av kritikken har dreid seg om at bandet du selv spiller i, Nud, ble tatt ut til å spille på SXSW. Hva er din kommentar til det?

— Dette er et forhold vi har svært bevisste på hele veien, og jeg har forholdt meg inhabil i alle saker som har hatt med bandet å gjøre. Det er alltid noen som uansett vil være uenige i denne typen avgjørelser. Fakta er at vi hadde åtte band å velge mellom av de som fulgte utlysningen i avisen. Det har i etterkant kommet til flere band som har ønsket å være med, men disse søkte ikke etter de helt klare kriteriene som var satt opp på forhånd.

Formålet har vært å få band fra regionen inn på de internasjonale bransjefestivalene, sier Daniel Nordgård.

— Jeg har en ålreit dialog med de fleste av artistene som har vært kritiske til min rolle. Jeg forstår noe av skepsisen deres, men er ikke enig i store deler av kritikken. Slik jeg ser det er det dessverre heller en sjeldenhet at det sitter representanter fra musikkmiljøet i de bestemmende organer.

South by Southwest finner sted i midten av mars. Kristiansands byr opp til fest på Bruch Square den 17. mars.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.