By:Larm Foto: CC: Aktiv i Oslo

Kostbar by:Larm-satsing

Musikk-Norges største bransjefestival har gått i minus i flere år på rad. En naturlig følge av å satse internasjonalt, mener festivalledelsen.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

– By:Larm har jobbet mot å utvikle seg fra et lokalt, norsk bransjetreff til en større musikkfestival og et internasjonalt møtested. I 2010 besluttet styret å utvikle by:Larm til et nordisk arrangement. Vi har hatt økte kostnader i forbindelse med denne satsningen, som har vært massiv, sier daglig leder Erlend Mogård Larsen, som blant annet fremhever det nordiske samarbeidsprosjektet Nordic Music Prize, og at festivalen har knyttet seg til kommunikasjonsbyråer i Danmark, Sverige og Finland.
by:Larm har levert negativt resultat før skatt i de fire siste årene før årets arrangement. Siden 2010 har også kostnadene vært høyere enn inntektene. by:Larm-ledelsen har også hatt et ønske å bli en større publikumsfestival.
– Vi etablerte flere konsertscener på Youngstorget med stor kapasitet, i tillegg til å bruke de eksisterende scenene rundt Youngstorget. Vi har lyktes med å tilby et svært kompakt festivalområde, med 14 scener i en radius på 200 meter. Dette er investeringer som har kostet, men vi ser at publikumsopplevelsen har blitt bedre, og har registrert en økning i antall solgte billetter, sier Mogård Larsen, som imidlertid ikke vil oppgi tall på denne økningen.
Trenger mer inntekter
Investeringene de siste årene har ført til at egenkapitalen til by:Larm i fjor var redusert til en kvart million kroner – fra 1, 3 millioner kroner i 2010. Styreleder Monica Larsson innrømmer at by:Larm nå må øke inntektene i årene fremover.
– Vi er nå blant annet i dialog med Oslo Kommune, fordi vi ser behovet for å forsterke selve driften. Vi har i alle år vært organisert som en festivalorganisasjon, hvor vi ikke har hatt noen heltidsansatte, men en fast administrasjon som har jobbet på 3-8 måneders engasjementer, sier styreleder Monica Larsson, som ser et behov for å få på plass nye, faste stillinger.
Larsson mener at støttemidlene by:Larm har i dag ikke er tilstrekkelige til å utvikle bransjefestivalen enda mer internasjonalt. Derfor jobber by:Larm for å se om de kan skaffe flere midler fra Oslo Kommune, sponsorer og partnere i Norden.
– For å si det rett ut så er det sånn at Oslo ikke er et naturlig stoppested for internasjonal musikkbransje. Det er by:Larm, sammen med andre viktige aktører som Music Norway, festivaler, UD og ambassader, som må tilby, og legge til rette for at denne arenaen og møteplassen blir foretrukket. Det koster penger å opparbeide denne posisjonen og tilliten, men vi tror det vil være en svært gunstig investering for Oslo og Norge på sikt, sier Larsson.
Taper penger på konsertene
by:Larm-konsertene er mindre lønnsomme enn seminarene. Ifølge Erlend Mogård Larsen er by:Larms totalbudsjett på omlag 12 millioner. Av disse går ca. 7,5 millioner kroner til festivalen, mens seminarprogrammet koster rundt 3,1 millioner. Billettinntektene fra konsertene er på ca. 2,8 millioner kroner.
I tillegg mottar by:Larm tilskudd fra Norsk kulturråd og Oslo kommune, men tilskuddet er ikke tilstrekkelig til å få festivaldelen, altså konsertene, til å gå rundt økonomisk. Sponsorer som Red Bull, Sony, BI og Tidal er også involvert i arrangementet.
Les også: Har samtalen overtatt?
Erlend Mogård Larsen
Ifølge Mogård Larsen handler satsningen de siste årene om å øke tilstrømmingen av betalende internasjonale delegater.
– Vi kan vel si at delegater og sponsorinntekter er med på å finansiere konsertene. Men musikken er nerven i hele arrangementet. Uten artistene ville by:Larm blitt en trist affære, sier han .
by:Larm er bransjearrangementet som i stor grad kurser norske artister og huser diskusjoner om de kan drive lønnsomt. Monica Larsson mener det er viktig at bransjefestivalen er bærekraftig.
– Vi driver næring, og sånn sett er lønnsomhet viktig for stabilitet, utvikling, og for å kunne tilby en bedre festival for publikum, delegater, artister og partnere. Samtidig er vi organisert som en stiftelse, og ingen i administrasjonen, styret eller blant eierne tar ut overskudd dersom det er overskudd. Alt av positivt årsresultat går tilbake til driften, sier styreleder Larsson.

Monica Larsson, Foto: Peirik


Lave artisthonorarer
Større konsertscener og høyere aktivitet har heller ikke gitt større inntekter til artistene som spiller på festivalen. Daglig leder Erlend Mogård Larsen innrømmer at by:Larm ikke kan konkurrere mot de store festivalene når det gjelder honorarer.
– Vi bruker mye ressurser og tid på å presentere de mest spennende nordiske artistene. Vi mottar et sted mellom 3-4000 henvendelser fra artister som ønsker å spille. by:Larm er også en arena hvor plateselskaper, bookingagenter, forlag og festivaler etc. møtes. Det er en viktig arena for mange artister å opptre på. Mange av artistene har en positiv opplevelse av å opptre på by:Larm. Men vi har ingen mulighet å tilby artistene honorarene de får andre steder, sier han.
Styreleder Monica Larsson varsler at festivalen skal fortsette å satse på flere områder, til tross for en mer presset økonomi.
– Vi jobber for å bli enda mer nordiske og internasjonale, og samtidig være en åpen festival for et entusiastisk Oslo-publikum og for norsk musikkbransje. Utgangspunktet vårt er at Oslo allerede er en fantastisk konsertby, og vårt mål er å bygge videre på dette, og samtidig være det beste utstillingsvinduet for nordisk musikk ut mot verden.
by:Larm har ikke offentliggjort resultatet av årets festival. Daglig leder Erlend Mogård Larsen opplyser at årets by:Larm-regnskap først er ferdig 1. oktober.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev