Magnar Bergo, 2002

Kampen om rockmuseet: Ingen SV-garanti til Trøndelag

Addresseavisen kunne på forsideplass i går fortelle at «SV vil samle rocken i Trøndelag». Trøndelagsavisen skrev da at partileder Kristin Halvorsen hadde lovet bort støtten til «SVs samlede stortingsgruppe» for å sikre at både rockmuseum og -arkiv skulle legges til Trondheim og Namsos. Stikk i strid med ABM Utvilkling sin innstilling, skulle SV «gå inn for å legge begge deler til Trondheim, og deler av arkivet til et opplevelsesenter i Namsos». Magnar Bergo, som sitter i Stortingets kulturkomité for SV, ble overrasket da Ballade i går gjorde ham oppmerksom på Halvorsens tilsynelatende løfter: – SVs stortingsgruppe akter å gjennomføre denne prosessen på planlagt måte, derfor kan jeg ikke se at verken Kristin Halvorsen eller noen andre kan forskuttere et resultat i noen retning, sa Bergo. – Det som sto i Adresseavisa stemmer ikke, bekrefter SVs partisekretær, Bård Vegar Solhjell, til Ballade i dag. Han oppfatter saken som «et utslag av overdreven lokal begeistring».

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Knut Steen

Under SVs landsmøte denne helgen hadde Kristin Halvorsen et møte med partifellene Knut Fagerbakke og Kåre Aalberg. Det var her løftene om en samlet stortingsgruppe skal ha falt, i henhold til Adresseavisa.

Aalberg, som også er ordfører i Namsos, lot seg i etterkant intervjue av Adresseavisen. Her uttrykte han sin begeistring for støtten fra moderpartiet:

Nytt lokaliseringsalternativ?

— Totaliteten i dette er langt bedre for både Namsos og Trondheim. Dette er et spennede regionalt prosjekt som blir enda bedre om vi får arkivene også, sa Aalberg til Adresseavisen, som også kunne fortelle at «SV vil og garantere for at staten legger 20 millioner kroner i et opplevelsessenter som det koster én million kroner i året å drive.»

Dette var mildest talt overraskende nyheter, i og med at Namsos tidligere hade blitt skviset ut av Trøndelagsalternativet for å styrke trøndernes søknad. Dette ble bestemt etter en rekke henvendelser fra både politikere og bransjefolk, som mente at et museum i Namsos ville være for utilgjengelig for publikum.

At et helt nytt forslag, der også deler av arkivet skulle legges til Namsos, skulle komme fra SV, var spesielt uventet. Ved forrige votering sørget nemlig partiet for å avverge en forhastet beslutning om å legge både arkiv og opplevelsessenter til Trondheim og Namsos, noe mange i musikkbransjen uttrykte glede over.

Bergo: – Vi godtar ikke snarveier

Da Ballade i går fikk tak i Magnar Bergo, var vi naturlig nok svært nysgjerrige på hvorfor SV nå hadde slått kontra, og valgt å gå inn for en løsning verken bransjen eller AMB-utvikling anbefaler.

Bergo, som ikke var orientert om opppslaget i Adresseavisen, holdt imidlertid fast på at SVs syn enda ikke var avklart:

— Her snakker Kristin Halvorsen på vegne av seg selv, og ikke på vegne av SVs stortingsgruppe. Da denne saken var oppe sist gang, var det nettopp SV som sørget for at saken skulle utredes og at berørte fagfelt skulle involveres i prosessen. Vi ville lytte til bransjen og fagmiljøer, og vente til vi var sikre på at alle de som hadde viktige innspill hadde blitt hørt. Nå foreligger det en innstilling fra ABM-utvikling, som skal behandles av regjeringen, som i sin tur skal legge sitt forslag frem for Stortinget. Da kommer saken til behandling i vår komité, der vi skal ha egne høringer før vi så legger saken frem for de respektive partigruppene før vi konkluderer.

Bergo avviste samtidig på det sterkeste at SV ville godta noen «snarveier» i lokaliseringen av et nasjonalt arkiv og opplevelsessenter for populærmusikk.

— Dette er en viktig sak for mange av oss, derfor har både jeg og SVs stortingsgruppe vært veldig opptatte av at denne prosessen vi har satt i gang skal fullføres. Halvorsen har hele tiden vært klar på at hun er for et Trøndelagsalternativ, men SVs stortingsgruppe akter altså å gjennomføre denne prosessen på planlagt måte. Derfor kan ikke jeg se at verken Kristin Halvorsen eller noen andre kan forskuttere et resultat i noen retning, var Bergos konklusjon.

Solhjell: – Ulike syn i partiet

I dag bekrefter SVs partisekretær Bård Vegar Solhjell misforståelsen.

— Det som står i Adresseavisen stemmer ikke. Halvorsen har hatt et møte med ordførereren i Namsos og vareordsføreren i Trondheim, og hørt på deres argumenter. Det hun sa på dette møtet, var at dersom trønderne vil at SV skal ta stilling til lokaliseringen før valget, må de legge frem dette for landsstyret. Personlig støtter hun trønderlagsalternativet, men hun vil rette seg etter det landsstyret bestemmer i saken. Hvis landsstyret skulle bestemme seg for å ikke ta stilling til dette før valget, vil partilederen også rette seg etter dette.

Men hvordan har partilederens personlige støtte blitt til lovnader om en hel stortingsgruppe?

— Misforståelsen har antakeligvis oppstått fordi Kristin Halvorsen har gitt sin personlige støtte til Trondheimsalternativet, noe som sikkert har vekket en del begeistring også i den lokale pressen. Med det er også alt, understreker Solhjell, som presiserer at saken fortsatt er uavklart innad i SV:

— Frem til vi bestemmer oss, vil det fortsatt være ulike syn på denne saken i partiet.

Om SV vil bruke partipisken når en endelig avgjørelse er klar, vil ikke Solhjell svare på nå.

— Kristin Halvorsen har aldri lovet SVs støtte til et Trøndelagsalternativ, hun har kun gitt uttrykk for at hun støtter dem personlig. Når SVs landsstyre har tatt en flertallsbeslutning, vil flertallet bestemme – det er den vanlige måten å gjøre ting på. Om enkelte representanter skal få lov til å stemme annerledes, er ikke en aktuell problemstilling enda, sier Solhjell.

SV-navn på Oslo-oppropet

Kari Pahle, som er gruppeleder for Oslo SV i bystyret, og leder av kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, går i et leserbrev på Ballade i dag klart ut med sin – og bystyrets – støtte til Schous-alternativet. Samtidig har også sentrale navn fra SV begynte å føye sine underskrifter til oppropet for Grünerløkka-prosjektet.

Deriblant oppropets første Stortingsrepresentant: Heidi Sørensen, som selv er fra Nord-Trøndelag, men i dag representerer Oslo på Stortinget. På landsmøtet i Kristiansand var Oslo Sv representert med hele 26 delegater, deriblant Heikki Holmås, Heidi Sørensen, Kari Pahle, Akhtar Chaudhry, Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansen.

Også Ivar Johansens støtteerklæring er å finne på http://www.popogrock.no/opprop.php, sammen med en rekke sentrale navn innen norsk artist- og musikkliv. Her finner vi nå bl.a. navn som Lillebjørn Nilsen, Nissa Nyberget, Anja Garbarek, Thomas Felberg og Erik Hillestad, side om side med aktører innen media, plateselskaper og arrangørmiljøene.

Redaktørene i nettavisene Groove, Panorama, Kingsize, PlayMusic Magazine, Heavymetal.no og Ballade har også alle gitt sin personlige støtte til Schous-alternativet, sammen med en rekke medarbeidere fra NRK.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev