Schous-kvartalet, innvendig

Kampen om rockmuseet: ABM-innstillingen legges frem i dag

I påsken startet Schous-alternativet en underskriftskampanje for å få lagt pop- og rock-senteret til Grünerløkka. Initiativet har alt samlet over hundre underskrifter – deriblant ledende bransjefolk som Kai Jarre i Stageway og Erlend Mogård Larsen i by:Larm, samt aktører fra organisasjoner som AKKS Oslo, Oslo Jazzfestival, Øyafestivalen og Infernofestivalen. I dag legger ABM-utvikling frem sin rapport, som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet til Kultur- og Kirkedepartementet.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Av Arvid Skancke-Knutsen

På underskriftslisten, som kom opp på popogrock.no i det vi gikk inn i den stille påskeuken, finner vi også artister og bakmenn som Ivar ”Ravi” Johansen og Kjell Asperud, samt musikere fra bl.a. Amulet, The Carburetors og Arch Nemesis. Christer Hansen fra Black Balloon Records, Peer Osmundsvaag fra Atomic Agency, Marit Karlsen fra Trust Me og Julian Alexander fra Pass It Records er også blant underskriverne, sammen med politikere som Erling Fossen (Oslo Byaksjon) og Jan Bøhler (Oslo AP).

Teksten som alle disse nå har signert under på, lyder i kort og greit slik:

”Jeg/vi støtter opprettelsen av et opplevelses- og kompetansesenter for norsk populærmusikk i Schous-kvartalet på Grünerløkka. Et slikt senter vil være veldig viktig for den videre utviklingen av norsk pop og rock i årene fremover.”

Tidligere har artister som Sissy Wish, Kaiove Ottesen, Vibeke Saugestad, Pål Angelskår, Inger-Lise Rypdal, Maria Solheim og Steinar Albrigtsen alle uttalt sin generelle støtte til å legge et fremtidig rock- og popmuseum til hovedstaden.

ABM-utvikling har fått i oppdrag fra KKD å lage en utredning om et eventuelt senter for dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie. Utredningen er nå ferdig, og ABM-utviklings konklusjoner vil legges frem på en pressekonferanse på John Dee i Oslo i formiddag.

Det er i alt åtte alternativer som er vurdert, hvorav nettopp Schous-alternativet har vært en av de mest omtalte kandidatene. Samtidig har Trøndelagsalternativet presset kraftig på for å få en tidlig avgjørelse til midt-Norges fordel, og har bl.a. lagt betydelig press på SVs kulturpolitikere.

— Trondheimsalternativet er i boks

Aps Trond Giske har lenge vært en ivrig pådriver for at rockmuseet skal ende i Trøndelag, og er i følge Adresseavisen ”veldig sikker” på at rocksenteret havner i Trondheim, selv om de fleste spår at saken ikke vil opp i Stortinget før etter høstens valg.

— Slike saker må trøkkes gjennom, sier en selvsikker Giske, som også mener at ”SVs stemmer er så godt som i boks”.

Giske kalte det i sin tid for et regelrett ”tyveri” om ikke pop- og rock-senteret ble lagt til Namsos.

Nå som Namsos er avspist med visjonen om et eventuelt ”Rock City”-prosjekt, mener den profilerte politikeren tydeligvis at det først og fremst gjelder å være trønder:

— I Namsos er nok noen skuffet over at opplevelsessenteret er tenkt i Trondheim. Men jeg tror de er glade for at Trøndelag fortsatt er med i kampen.

— Ren hestehandling på Stortinget

Det er etter hvert blitt flere som hevder at lokaliseringsiveren til Trond Giske og Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik grenser opp mot selvtekt, og i liten grad lytter til de aktive musikkmiljøene. En av dem er Erling Fossen fra Oslo Bykasjon, som i gårsdagens Dagbladet går kraftig ut mot både Giske, Sandvik og Fiskvik:

”Den arrogansen Giske utviser i denne saken er beundringsverdig. Tatt i betraktning at hans eneste allierte i denne saken er fyleksordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag. Disse trønderske utgavene av Pompel og Pilt har sittet på gutterommet hjemme og lagt planer ingen andre er innviet i. Da bortsett fra Sæmund Fiskvik – den en gang så mektige edderkoppen i norskmusikkliv – nå bare en gammel mann som ligner mer og mer på Gollum i Ringenes Herre – som har gjort det han kan for å obstruere forslaget om å plassere et pop- og rock-museum i Schouskvartalet. Hvor mange sølvpenger han får for å svekke Oslos kandidatur vet bare han og Djevelen”, tordner Fossen på Dagbladets debattsider.

Også Svein Bjørge i Schous-alternativet er oppgitt over Giskes forskuttering av seieren, og kommentererer at «noen er flinkere i øvelsen hestehandel enn andre”.

Bjørge mener at lokaliseringen av rock- og popsenteret er blitt en distriktspolitisk prestisjekamp, der plasseringen er blitt viktigere enn det faglige innholdet.

— Det tjener ikke senteret at en håndfull politikere fra Trøndelag, som ikke har peiling på rockkultur, skal bestemme hvor det skal ligge ved å drive ren hestehandling i Stortinget, uttalte Bjørge nylig til Adresseavisen.

Arkivdelen til Solli plass?

Selv om Sør-Trøndelag også vil tilrive seg arkivdelen av det eventuelle pop- og rock-senteret, går de fleste tipsene ut på at arkivdelen vil bli foreslått lagt sammen med de øvrige musikkarkiv-miljøene i det nye nasjonalbiblioteket på Solli plass. Dette er i så fall i tråd med hva bl.a. Institutt for Norsk Populærmusikk og Norsk Rockforbund går inn for.

I tillegg kan det også være at de mange gode ideene som er kommet på bordet i løpet av prosessen, med tiden kan materialisere seg i oppegående regionalarkiver og opplevelsessentre med lokal forankring, slik bl.a. Stavangermodellen slår til orde for.

Dette kan muligens bli enklere å gjennomføre enn tanken om et nasjonalt museum, som fort kan bli både kontroversiell og krevende å gjennomføre.

Ballade snakket i går med fylkesordfører Tore O. Sandvik, som ikke ville gå med på at Trøndelagsalternativet er et rent politikerprosjekt, med liten kontakt med musikkmiljøene.

— Vi etablerer jo ikke museet for rockerne

— Her snakker vi om to musikere, sier Sandvik, med henvisning til et intervju i Adresseavisen, under overskriften «Rock på museum en selvmotsigelse».

— Per Borten i Cadillac er imot alt, og Jonas Skybakken i Johndoe vil jo ikke ha noe museum i det hele tatt. Nå har det nå en gang blitt besluttet at man skal ha et museum – og vi etablerer jo ikke museet for rockerne. De skal bare være en del av opplevelsessentret.

PopBunker DORA og Rock City Namsos vil i morgen, torsdag 31. mars, arrangere et debattmøte rundt Trøndelagsalternativets fremtid – der dagens uttalelser fra ABM-utvikling nok vil bli fingransket. Formålet med workshopen/møtet er å bygge konseptet videre med konkrete innspill om innhold og videre arbeid, samt å diskutere hva plasseringen av et dokumentasjonssenter for norsk populærmusikk kan bety for musikkmiljøet i Trøndelag.

Det er fylkesordfører Tore O. Sandvik som selv presenterer Trøndelagsalternativet for deltagerne.

Ballade kommer nærmere tilbake til saken i morgen. Om noen av våre lesere skulle være interesserte i å støtte Schous-prosjektet med sine underskrifter, er adressen http://www.popogrock.no/opprop.php. Vi anbefaler også denne siden fra VG.no, «Fem byer kjemper om Norges rock-museum», der du kortfattet kan sette deg inn i de forskjellige alternativene som ABM-utvikling nå har vurdert.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev