Eivind Brydøy, Vox Management

Kaizers Orchestra i utlandet – en oppklaring

– En tre ukers utenlandsturné med Kaizers Orchestra koster ikke 100 000 kr., slik VG siterte meg mandag. Det som er riktig, er at underskuddet – etter at inntekter og turnnestøtte er trukket fra – ligger på ca.100 000. Denne oppklaringen kommer fra Kaizers-manager Eivind Brydøy, som i denne artikkelen belyser hvor dyrt det kan være å spille seg inn på utenlandske markeder. – Det burde komme en støtteordning for artister som har kommet et stykke på vei selv, men som trenger større midler for å dra dette videre på et internasjonalt plan, mener Brydøy. Han etterlyser en betraktelig økning i støtten til utenlandslanseringer, og en bedre dialog mellom bransjen og de som tildeler midler. – Dette er viktig for å gi de rette artistene mulighet til å komme seg ut på et internasjonalt marked, sier Brydøy.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Eivind Brydøy, Vox Management

Undertegnede ble sitert i en større artikkel på mandag i VG om turnéstøtte i utlandet

Det er nødvendig å utdype det som kom fram i den korte artikkelen. 

Underskudd, ikke innskudd
I artikkelen står det at en 3 ukers turné i utlandet med Kaizers Orchestra koster 100.000,-. 

Det som er riktig er at et normalt underskudd på en utenlandsturné for oss har vært 100,000,- etter at turnéinntekter og det vi får av støtte (som vi selvsagt er svært glade for) er tatt med. 

Kontinuitet
Støtten for en turné kan ofte være rundt 30-40.000. For et band som har en plan om å slå igjennom i markeder ute er det viktig med kontinuitet.  Det får man bare om man kan gjenta turnévirksomheten flere ganger.  Kontinuitet kan innebære at man bør gjøre 2 turneer i året i tillegg til sommerfestivaler i et år der man slipper album.  Det sier seg da selv at dette koster mye midler.  

Selv om de støtteordninger som eksisterer idag er helt nødvendige for å opprettholde et visst nivå m.h.t. utenlandsturnéring, er poenget at det på langt nær monner for å opprettholde en større kontinuitet i forhold til turnévirksomhet.  

Man skal være klar over at store deler av major plateselskapenes markedsføringspott på band i utlandet går til turnéstøtte.  Det er trolig en av de beste måtene å øke et bands verdi på i enkelte markeder. Nå holder jeg meg til artister som kan turnére live og har et bra konsertuttrykk. Ikke artister som slår seg fram via radiohits og TV annonsering. 

Glad for turnéstøtten, men…
Jeg har selvsagt ikke noe imot at dagens turnéstøtte ordninger via MIC eller Kulturrådet eksisterer.  Uten UD´s reisestøtte via MIC er det mange som ikke får reist og presentert seg for et publikum. 

Alle slike støtteordninger bør dog bestrebe seg på å bli så fleksible som mulig i forhold til det «markedet» vi opererer i. 

Mange artister kan få tilbud om en support turné i utlandet til et større band på 3-4 ukers varsel.  Det kan være fornuftige grunner til at de bør kunne få søkt støtte til dette.  Jeg er sikker på at de eksisterende ordninger også er klar over dette og de bestreber seg selvsagt på å være så fleksible som mulig. 

Tillit til MIC og MEN
Men mitt hovedpoeng er at det burde komme en støtteordning for artister som har kommet et stykke på vei selv, men som trenger større midler for å dra dette videre på et internasjonalt plan.  En slik ordning burde etter mitt syn kunne organiseres via Music Export Norway fordi de er nærmest til å forstå planene til plateselskaper, internasjonal interesse samt hva artisten har oppnådd ute fra før. 

Om Music Export Norway har tid eller apparat til dette, er ikke noe jeg har tatt hensyn til her. Det er det opp til andre å vurdere.  Muligens er løsningen at MEN sitter i rådet som tildeler denne støtten, men at det koordineres via Kulturrådet eller MIC som har apparat til å håndtere søknader.

Flere penger, mer kommunikasjon
Hovedpoenget er at det må være en sameksistens mellom bransjen og de som tildeler slik at de rette artistene som har en mulighet kommer seg ut på et internasjonalt marked, og at den totale støtten slik den er nå økes betraktelig.

Kaizers Orchestra og vår langsiktige plan med å bygge opp ett og ett land viser seg å ha vært vellykket da vi fra nå av kan turnére i de markeder vi over tid har bygget opp uten støtte.  Kaizers Orchestra har brukt penger de har tjent i Norge på utenlandsturnéring, men det er dessverre de færreste band som har mulighet eller anledning til dette. 

Vi hadde heller ikke kunnet gjort det uten den støtte vi har fått fra MIC og Kulturrådet, samt at bandet valgte å bruke midler fra Norges turneen som ble brukt.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev