Johnny Hide fra Number Seven Deli

Johnny Hide: -Kritikkverdig av Gramo!

Forrige uke fikk alle Gramos medlemmer et brev hvor det ble opplyst om at høstens avregning og utbetaling stod i fare. Dette ble begrunnet med at flere større saker lå og støvet ned i kulturdepartementet, deriblant fastsettelse av vederlaget fra P4. Brevet avstedkom rasende reaksjoner og Gramo snudde i siste liten. Nå skal vederlagsutbetalingen gå som planlagt, imidlertid uten P4s bidrag, som utgjør ca 15 % av utbetalingen. – Det er klart at det er bra at det ordnet seg, men det er meget kritikkverdig at vi som artister skal være gisler i en strid som dette, sier Johnny Hide fra Number Seven Dehli til Ballade.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Kyrre Tromm Lindvig

«Problemet er at flere store uavklarte saker ligger og støver ned i Kulturdepartementet. Vederlagstvister blir derved ikke avklart, og fakturaer kan ikke skrives ut,» stod det å lese i brevet som gikk ut til alle Gramos medlemmer. Videre ble det konkludert med at «det blir uholdbart for Gramo å avregne vederlag som senere kan vise seg å være for høye» før brevet avsluttes med «Styret beklager at departementet gjennom sin manglende evne til å avklare sakene har brakt Gramo i en situasjon der normal drift hindres fordi fastsettelse av vederlag stopper opp på sentrale områder.»

— Jeg kastet meg på telefonen og fikk ringt flere andre musikere og deres management. Disse tok igjen kontakt med Gramo og det ser ut til å ha virket: Nå går jo utbetalingen ut, dog uten P4s del, forteller Hide.

Han merker en økende tendens til at mange aktører i mediemarkedet ikke viser vilje til å betale for bruk av musikk.

— Jeg skjønner ikke annet enn at P4 bryter norsk lov, når de ikke vil betale for seg. Og det er også meget kritikkverdig at Kulturdepartementet ikke klarer å få fastsatt vederlaget. Dette er penger som er meget viktige for oss, sier han.

Gramo utbetaler vederlag til sine medlemmer én gang i året, like før jul. Hide poengterer at dette er penger som er avgjørende for mange musikere, da dette beløpet ofte utgjør en del av budsjettet deres. – For veldig mange er dette mellom 10 og 50 tusen kroner, penger som brukes til å betale skatt, for å gi seg selv tid å skrive nye låter og alt mulig annet. Poenget er at vi som rettighetshavbere har krav på vederlag for at vi blir spilt. Dette er avgjørende for at det skal skapes ny musikk. Hvem tror at man kan jobbe fulltid og skrive låter på ettermiddagen og så gå på øvelse etter at barna er i seng? Musikere er avhengig av å få betalt husleie, de som alle andre, sier Hide.

Hvem er det som ikke gjør jobben sin her?

— Det er i stor grad kulturdepartementet som har ansvaret, da de ikke har klart å få til en avklaring på striden mellom Gramo og P4. Men det er meget betenkelig at Gramo, som forvalter våre rettigheter, truet med å ikke betale ut vederlag. De sa opprinnelig at de ikke kunne betale ut penger de ikke har, og det skjønner jeg utmerket godt. Men de får inn penger jevnt og trutt, og det er jo derfor de nå faktisk klarer å betale ut vederlag – med andre ord finnes det penger. Vi musikere har rett til å kreve mye av de som forvalter rettighetene vår for oss, sier Hide.

Han forteller videre at siden støtteordningene for musikk kuttes fra år til år, så er vederlagsinnbetalingen ekstra viktig.

— Det kuttes små beløp i statsbudsjette, men man må huske at et par millioner kan støtte over 50 plateutgivelser, ethvert kutt – selv om det er lite- rammer mange band og prosjekter. Det ville også en eventuell uteblivelse av vederlaget gjort, da så vidt meg bekjent er over 100 millioner kroner som blir utbetalt til rettighetshavere. Hvis man ikke vil at det skal lages ny musikk her i landet, er man på god vei, forteller Hide.

Han vil, på tross av at det blir utbetaling og dermed julen er reddet for mange musikere, være skeptisk til Gramo fremover.

— Jeg synes de har håndtert dette meget dårlig. Og med tanke på at jeg aner en tendens til at færre og færre vil betale for seg, deriblant P4 og Z-TV, er det ekstra viktig at organisasjonene engasjerer seg. Denne utviklingen må stoppes, avslutter Hide.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev