Organic

Jobber for mer musikk på tv

Fra flere hold i platebransjen jobbes det nå aktivt mot tv-kanalene for å få flere musikkprogrammer på fote. Dagens situasjon for musikk på tv beskrives som en katastrofe av platebransjens toppmenn. Er det bare plass til listetoppere som Organic (bildet)?

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

— Posisjonen for pop og rock på tv er helt jævlig, musikken blir bare brukt som pissepauser i enkeltprogrammer. Det eneste programmet som finnes er jo «Topp 20» på NRK. Det kan jo nesten ikke bli verre, sukker Petter Singsaas, administrerende direktør i Universal.

— Men det jobbes nå fra flere hold bevisst mot tv-selskaper og produksjonsselskaper. Det er ikke snakk om en organisert aksjon, men jeg tror og håper at vi kan få en bedring, kanskje så tidlig som til høsten, sier Singsaas.

I programmet «Nyhetsblikk» på NRK2 tidligere denne uka lanserte tidligere dagbladjournalist Beate Nossum ideen om at platebransjen selv kan være med å finansiere «Topp 20», slik at NRK kan frigjøre midler for å lage et musikkprogram uavhengig av hitlistene.

— Det er helt unødvendig at NRK skal benytte midler på den type kampanjejournalistikk, jeg synes heller «Topp 20» kunne finansieres som et spleiselag mellom platebransjen. Men et av problemene er jo at NRK-TV ser på pop og rock som en del av ungdomstilbudet, og glemmer at det er tre generasjoner som er opptatt av pop og rock. Dette er en grov diskriminering av et av dagens fremste kulturuttrykk, sier Nossum.

Nossums konkrete forslag gir ingen umiddelbar gjenklang hos de høye herrer i platebransjen, men ingen er i tvil om at et skikkelig musikkprogram på tv savnes.

— Ideen er i seg selv ålreit, men det krever en komplisert økonomisk modell, og det blir meget vanskelig å finne ut hvem som skal betale hvor mye. Det er nødt til å ende i krangling plateselskapene imellom. Men som sagt er det flere som nå jobber mot tv-produsenter og kanaler. Jeg har håp om bedring, kanskje allerede til høsten. Og det blir nok på NRK eller TV 2, sier Petter Singsaas i Universal.

— Jeg føler i bunn og grunn at det er ingen i ledelsen i NRK som er interessert i å lage et kvalitetsmessig bra tv-program om musikk. Pop- og rockprogram blir utelukkende sett på som ungdomsprogrammer. Jeg tror ikke platebransjen er interessert i å finansiere tv-programmer direkte, men vi er absolutt villige til å se på rammebetingelser og økonomi. For eksempel ser jeg ikke bort fra at det går an å forhandle om at NRK kan få betale lavere avgifter til IFPI for å vise videoer, hvis det resulterer i at midler blir frigjort til et annet musikkprogram, sier Mats Nilsson, direktør i Warner Music Norway, og fortsetter:

— Se på Sverige, der klarer de å lage et glimrende musikkprogram som «Musikkbyrån». Et enkelt program kan inneholde 15 minutter om The Ark på turné, 20 minutter om Marvin Gaye og en rapport om r&b-markedet i Sverige. Det må jo være mulig for NRK å samarbeide med svensk tv om dette, for eksempel dele på innslaget om Marvin Gaye og fylle ut med reportasjer om for eksempel Tommy Tee i studio eller Bigbang på veien..

Nilsson må allikevel gi NRK ære for at de tross alt har et musikkprogram.

— TV 2 har vi gitt opp, de har aldri vært på banen med interesse for musikkstoff. Det samme gjelder TVNorge og TV3. NRK har i det minste mange musikkinteresserte og gode musikkprogrammer på radio.

Rune Hagberg, daglig leder i Sony Music, er også reservert til Nossums idé.

— I utgangspunktet er det naturligvis ikke en platebransjeoppgave oppgave å finansiere tv-programmer. Det er også et stort spørsmål om det finnes penger i systemene med de problemene bransjen strir med for tiden. På sikt kan det selvfølgelig skje forandringer med hensyn til hvordan NRK drives og finansieres, men i utgangspunktet er jeg reservert til å finansiere programmer på denne måte. Det er i alle fall i strid med det standpunkt vi som bransje har inntatt hittil, men – som sagt – vi vet ikke hva fremtiden bringer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.