Ricochets, 2003

INP og Norsk Rockmuseum likevel til Fredrikstad?

Ikke før har Medieparken i Fredrikstad levert grunnlaget for en søknad om å få være vertsby for by:Larm i 2007, så har kulturpolitikerne gitt Oddproductions et nytt rockutredningsoppdrag – denne gangen rundt en mulig lokalisering av Institutt for Norsk Populærmusikk og Norsk Rockmuseum i Fredrikstad. Forslaget ble opprinnelig satt frem av Willy B. her i Ballade, og har den siste tiden avstedkommet adskillig debatt i Fredrikstads kultur- og musikkmiljøer.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Tidligere kultursjef i Kanal 24, Odd C. Hagen, driver i dag firmaet Odd Productions i Mediaparken i Fredrikstad. Mediaparken kaller seg «et utviklingsmiljø for kreativ industri», med hovedvekt på film og multimedia. Oddproductions la nylig frem en 30 siders analyse av Fredrikstads muligheter for å søke vertsby-status for by:Larm i 2007 – ti år etter det aller første by:Larm i Trondheim.

I en artikkel på Medieparkens egne nettsider siterer Hagen fagsjef i Norsk Rockforbund, Trond Bjørknes, som sier at «kulturpolitikken sliter med populærmusikken, fordi den både er næringsvirksomhet og kultur på en gang». Men i følge Hagen er det nettopp denne kombinasjonen som nå har fått Fredrikstad Kommune til å la Medieparken se på mulighetene for å legge et slikt prestisjeprosjektet Institutt For Populærmusikk til byen.

— Et slikt institutt vil bli et ressurssenter med høy kompetanse. Det slike kompetansesentre er ute etter, er miljøer med lignende eller supplerende kompetanse som de kan dra veksler på, mener Hagen. – Det vil de finne på FMV-området, med sitt rike kultur- og høyskolemiljø.

Det var kulturarkeolog Willy Bs utspill her i Ballade om Fredrikstad som et egnet hjem for både Institutt for Populærmusikk og et nasjonalt rockmuseum som satte fart i prosessen. Forslaget førte bl.a. til en debatt på nettsidene til Fredrikstad Blad, og også til en etter hvert nokså høylytt uenighet mellom Månefestivalens Jimmy Olsen og Kari Agerup fra Arbeiderpartiet, som er leder av det kommunale kulturutvalget i Fredrikstad.

Jimmy Olsen hadde da gått ut med en støtteerklæring til Bergen som den mest egnede byen for plasseringen av INP og Rockmuseet, i ren protest mot det han oppfattet som manglende våkenhet hos Fredrikstads kulturpolitikere.

— Mitt utspill i Ballade.no hvor jeg foreslår Bergen som lokaliseringssted for et fremtidig rock/popmuseum må ses på som et debattinnlegg for å synliggjøre apatien her i byen, utdypet Jimmy Olsen nylig til Fredrikstad Blad. – Vi i Månen Musikkselskap og andre som arbeider i progressive rockmiljøer i byen hører aldri noe fra kulturpolitikerne.

— Innerst inne ønsker jeg selvsagt at både Institutt for populærmusikk og Norsk Rockmuseum skal plasseres i Fredrikstad. En slik institusjon betyr arbeidsplasser, men langt viktigere: Det betyr tilreisende. Det første norske museum og arkiv for rock og popkultur blir helt unikt i nasjonal sammenheng.

Kari Agerup syntes Olsens utspill var en «merkelig måte å be om samarbeid på».

— Jeg er helt uenig i karakteristikkene hans. Jeg forstår ikke hans plutselige konfrontasjonslinje nå. Kulturpolitikerne har faktisk gjort veldig mye for rockmiljøet, sa Agerup til F-B, og fortsatte: – I gamle dager hadde rockkulturen problemer med å få gjennomslag. Nå er den sterkt i fokus. Tenk bare på all den støtte som er gitt St. Croix-huset, Jimmy Olsens egen Månefestival og andre ting.

Agerup beklager at kulturutvalget i Plankebyen kun har 220.000 kroner per år å rutte med til ikke-øremerket støtte, men mener likevel at det finnes vilje til å støtte inititiativ fra både enkeltpersoner og organisasjoner.

Nå er altså Medieparken satt på også denne saken, der Odd C. Hagen skal være med på å utrede mulighetene for å lokalisere Norsk Rockmuseum og ressurssenteret Institutt for populærmusikk til Fredrikstad/FMV-området. I den forbindelse ønsker han seg råd og vink fra kompetansepersoner, og oppfordrer til innspill via odd@medieparken.com.

Fra før av har bl.a. Kristiansand, Trondheim, Namsos – og nå sist også Bergen – uttrykt interesse for å gi INP og Norsk Rockmuseum et hjem. Og egentlig er det vel lite som tyder på at søkerlisten vil stanse der: Ikke utypisk gikk Haldenpatriot og tidligere musikkjournalist Torkil Lindskog nylig ut i Fredrikstad Blad under overskriften: «Fredrikstad er ingen rockeby!» – samtidig som han påberopte dype rock-røtter på vegne av sin egen hjemby.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.