Norsk Rockforbund logo

Hvorfor knutepunktstatus for rock- og bluesfestivaler?

Kultur – og kirkeminister Trond Giske har benyttet festivalsommeren til å love at to nye norske festivaler, en rockefestival og en bluesfestival, skal komme inn under knutepunktordningen og dermed sikres fast plass på Statsbudsjettet fra 2007. Norsk Rockforbund jubler over forslaget og ser dette som en meget viktig prinsipiell seier for både rocken og bluesen. – Ved å oppnå en økonomisk sikring i form av fast plass på statsbudsjettet, har rock, pop og blues endelig blitt tatt inn i varmen på lik linje med andre kunstneriske uttrykk. Knutepunktstatus er en endelig anerkjennelse av at også rock er kultur, skriver Monica Larsson, daglig leder av Norsk Rockforbund, i denne kronikken.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Monica Larsson, daglig leder Norsk Rockforbund

Status som knutepunktfestival betyr at staten garanterer for 60 % støtte, mens det på lokalt (fylkes)plan hentes de resterende 40 %. Pr i dag har Molde Jazzfestival, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge og Olavsfestdagene i Trondheim knutepunktstatus. Men altså ingen rock- eller bluesfestivaler. Hvorfor er knutepunktstatus så viktig for norske rock og bluesfestivaler? Og hvorfor har Norsk Rockforbund kjempet for dette i flere år?

Det handler rett og slett om å bli tatt på alvor. Ved å oppnå en økonomisk sikring i form av fast plass på statsbudsjettet, har rock, pop og blues endelig blitt tatt inn i varmen på lik linje med andre kunstneriske uttrykk. Knutepunktstatus er en endelig anerkjennelse om også rock er kultur. Ingen festivaler trekker mer publikum enn rockefestivalene – og nettopp derfor er det naturlig og ikke minst riktig at også en rockefestival får muligheten til å utvikle seg kunstnerisk over tid, med en økonomisk trygghet i bunn.

Tryggheten som knutepunkt-spleiselaget gir, gjør at en rock og bluesfestival kan, i motsetning til vanlig uforutsigbar festivaldrift, planlegge for flere år fremover. En sikret økonomi gir festivalen mulighet til å utvikle seg og stadig forbedre festivalen på flere plan; Kunstnerisk, organisatorisk og på publikumsfasiliteter. Knutepunktstaus gir festivalene rom for å kunne satse på kontinuitet, kompetansebygging, profesjonalisering, investering og langsiktighet. Dette er målsettinger som festivalene ellers sliter med på grunn av festivalenes natur som prisgitt værgudene, lokal dugnadsånd og uforutsigbare støtteordninger.

Flere av festivalene organisert i Norsk Rockforbund har signalisert at de ønsker å søke om knutepunktstatus. Dette ser vi på som positivt, og vi tror at konkurransen skjerper både festivalene og søknadene. Noen kritiske røster har hevdet at knutepunktstatus vil virke konkurransevridende i festivalbransjen. Dette er et argument Norsk Rockforbund kjenner godt til, da flere av våre festivalmedlemmer tidligere har kritisert de andre knutepunktfestivalene for å overby dem på (pop)artister, skru opp prisnivået på norske artister og generelt ha bedre økonomiske vilkår enn dem. Slik sett kan ordningen oppfattes av enkelte som konkurransevridende mellom norske festivaler. Norsk Rockforbund tror imidlertid at gevinsten for Musikk-Norge totalt sett er langt større, og mener derfor prinsipielt sett at tiden er overmoden for at også en rock og bluesfestival kommer innunder støtteordningen

Norsk Rockforbund tror at en fast plass på statsbudsjettet vil føre til at Norge får ’fyrtårnfestivaler’ som kan måle seg, og konkurrere, med de store europeiske rock- og bluesfestivalene. Vi trenger slike ressurssentre og fyrtårn i Norge! De kan brøyte vei og knytte viktige kontakter, kunnskap og nettverk internasjonalt. Norsk Rockforbund mener en slik kompetanseheving vil gagne norske arrangører generelt, og vi kan bidra, gjennom våre kurs og seminarer, til en kompetanseoverføring mellom knutepunktfestivalene og de andre festivalene.

Nordmenn elsker festivaler og strømmer til musikken i hopetall. I sommer vil over 700 000 oppsøke en festival. Festivalboomen vi har sett de siste årene er resultatet av hardt arbeid og stor risiko fra en rekke arrangører. Ved å sikre også en rock- og bluesfestival en sunn økonomi, vil arrangørene kunne utvikle seg kunstnerisk over tid, tørre å ta flere artistiske sjanser, planlegge langsiktig og stadig kunne tilby publikum både mangfold og bredde. Knutepunktfestivalen(e) vil ha økonomi til hvert år å kunne presentere en spennende artistliste som oser av rock n’roll og kvalitet, innovativ booking og flere sjangrer, og som på samme tid presenterer et utfordrende program – og et program som tilfredsstiller publikums forventinger til gåsehud, allsang, hits og gamle og nye helter.

Slike festivalfyrtårn vil være til inspirasjon for både publikum, artister og arrangører, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norsk Rockforbund hilser derfor Giskes utspill og løfter hjertelig velkommen og gleder oss allerede til festivalsommeren 2007.

Kronikken er også publisert på Norsk Rockforbunds hjemmesider.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev