Kongsberg Jazzfestivals Barnival får 75.000 kroner til telt, Foto: Sparebankstifltelsen DNB

Hvor er hip-hop-søkerne?

Sparebankstiftelsen DNB gir til støtte til en rekke aktører på musikkfeltet, men får knapt søknader fra urban musikk.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Om en drøy måned blir det klart hvilke av de 1100 søknadene til Sparebankstiftelsen DNBs frist i september som blir innvilget støtte. Imidlertid er det allerede klart at få aktører innen hip-hop og andre urbane sjanger får midler fra stiftelsen.
Få søknader
Dette kom frem i en panelsamtale under Krafttak for sang sist uke, der Omer Bhatti fortale at han var blitt kontaktet av stiftelsen, fordi det blir gitt liten støtte til aktører innen hiphopen.

Sissel Karlsen Foto: Sparebankstiftelsen DNB


– Ja, det stemmer. Men det er ikke sånn at vi ikke vil gi støtte til hip-hop. Vi får for få søknader fra den delen av musikkfeltet, forteller gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB
– Vi er alltid på jakt etter nye prosjekt å støtte. Men når vi ikke vet om dem, kan vi heller ikke gi noe.
Sparebankstiftelsen gir ikke – som blant annet Frifond – støtte til arrangementer. Den støtter derimot en rekke andre tiltak, som musikkbinger og utstyrsbase på fritidsklubber og rockeklubber. Et søk på deres nettsider viser musikkstøtte til blant andre Toten Janitsjar, Follo Klarinettkor, ungdomsklubben Rebels Music, Opera til folket, Bø skulemusikk og en rekke andre korps.
Ukjent gaveordning?
Karlsen tror årsakene til at det ikke gis midler til liknende tiltak innen hiphop er sammensatte. Noe av forklaringen kan ligge i at aktører innen de urbane sjangrene ikke organiserer seg, og det er dermed ingen organisasjon som «naturlig» vil søke tilskudd fra stiftelsen. En annen årsak kan være at stiftelsen ikke er kjent i nettopp disse miljøene.
– Jeg vet at det er mange som ikke kjenner til oss. Mange er kanskje heller ikke så vant til å skrive og sende inn søknader. Da går de heller ikke inn og googler for å finne ut om oss.
– Har dere gjort noe aktivt selv for å nå ut til disse gruppene?
– Nei. Men vi har gjort en del mot snowboard- og skatemiljøene, og ga nylig støtte til Tampen. I søknadsbunken er det nå, etter at den støtten ble kjent, langt flere søkere fra disse miljøene. Mye handler om kjennskap.
– Ellers er det gjennom lokalaviser folk får høre om oss. Det går nesten ikke en dag uten at det skrives om noe som har fått støtte av oss, for eksempel ved åpninger av kulturstier, ballbinger eller sceneutstyrsgaver. Og da blir også Sparebankstiftelsen nevnt, og bedre kjent.
– Det er ikke noe ved søknadsprosessen som kan gjøre det vanskelig for folk å søke?
– Nei, det kan jeg ikke tro. Det er et veldig enkelt og ubyråkratisk skjema, med søknadsfrister to ganger i året. Det har vi fått mange tilbakemeldinger på. Som nevnt handler det nok heller først og fremst om å finne oss, avslutter Karlsen.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.