© Sony Music Entertainment.

Hvem hører på EDM?

Amerikansk studie viser at den raskeste tilveksten av nye EDM-fans er eldre enn 25 år.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

De siste par ukene har EDM-sjangeren generelt, og artisten Kygo spesielt, fått mye oppmerksomhet i norske medier. Kygo er eksempelvis i ferd med å bli noe av en internasjonal stjerne, senest med topp 10 plassering på listene i England. Han topper også en rekke festivaler både i inn- og utland i sommer.
Musikkanmelder Einar «Engelen» Engelstad i Bergens Tidende (BT) har også fått med seg artisten. Han skrev i artikkelen «Russebussmusikk på valium» lite flatterende både om sjangeren Kygo fronter, og den generasjon som lytter til hans elektroniske musikk.
Dette har ført til en rekke motinnlegg, både i BT, på sosiale og øvrige medier. Gjennomgangstonen har vært at anmelderen ikke forstår hva de unge hører på. Studier fra siste år kan imidlertid tyde på at hvem som utgjør gruppen av EDM-lytterne ikke er like opplagt som nevnte debatt kan gi inntrykk av.
80 prosent vekst
I januar slapp Google brukertall for EDM-kanaler på Youtube. Disse viste at det er en bratt vekst av interesserte lyttere, i hvert fall målt i kanal-abonnenter. I perioden januar til juli 2014 var det hele 80 prosent økning i antall abonnenter i aldersgruppen 35-49 år. Den største gruppen lyttere er – ikke overraskende – i aldersgruppen under 25 år, men aldersgruppen 25 – 34 utgjør likevel det raskest voksende publikumet.
Antall abonnement hadde uavhengig av demografi en økning på 60 prosent for smart-telefoner, 77 prosent gjennom TV og formidable 175 prosent på spillkonsoller.
– Hva sier disse tallene egentlig om hvem som lytter til EDM?
– Tallene fra Google sier nok både noe om omfanget av hva som blir produsert og om hva lyttere foretrekker. Fordi produksjonsverktøyet og kunnskapen om den er såpass tilgjengelig, kan svært mange forsøke seg på å lage musikken. Ideelt sett bør dette få frem de virkelig talentfulle. Det er dessverre ikke alltid tilfellet, men noen forutsetninger er til stede mer enn før, og den generelle kvaliteten har nok økt. Dette fører med seg flere lyttere og større popularitet, sier førsteamanuensis Hans T. Zeiner-Henriksen ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hans T. Zeiner-Henriksen, foto: UiO. (Foto: )


De gamle lytter fortsatt
Han forteller videre at EDM-lytterne er å forstå som en forholdsvis stor og uoversiktlig gruppe, både i alder, interesse og lyttermønster.
– De mange tusen som danset på klubber i Europa, da klubbmusikken nådde sitt høydepunkt i popularitet mot slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet er blitt eldre og har sikkert et mer variert og mangeartet lyttemønster. Men det vanlig at musikken fra tidligere i livet følger oss, så mange tidligere klubbere er nok fremdeles aktive lyttere, sier Zeiner-Henriksen.
– Samtidig har det fra 2000 og frem til i dag utviklet seg nye, interessante former for EDM, med detaljer i lydbildet som er muliggjort av den ekstreme kontrollen over uttrykket man har med dagens produksjonsverktøy. Om ikke omfanget av gode dansesteder er like bra som på 90-tallet så er tilbudet godt og besøkstallene høye. Tilgangen til musikken er også blitt unik, med internett og dagens online strømmetjenester.
Sekkebetegnelse
Det er imidlertid noen utfordringer med tallene fra Google og andre undersøkelser av lyttevaner, som for eksempel det amerikanske The Nielsens Companys undersøkelse fra 2013, som viste at den typiske lytteren er en hvit mann i begynnelsen av 20-årene med et par års høyere utdanning. Utfordringene med førstnevnte går på at det finnes en potensiell vilkårlighet i selve kanalregistreringen på Youtube. Utfordringene med sistnevnte går på forståelsen av uttrykk, i det sjangerbegrepet EDM, til tross for sitt selvforklarende navn (elektronisk dansemusikk) ikke er noen entydig form.
– Å definere sjangere er noe jeg ikke er spesielt glad for. Sjangerdefinisjoner er fleksible og i stadig endring, så hva som er innenfor et definisjonsområde i dag kan endres med nye utviklinger og se annerledes ut senere. Likevel; det finnes gjerne et kjerneområde som er utgangspunkt for en sjangerdefinisjon. EDM er musikk for dansegulvet – og da helst en klubb hvor musikken styres av en DJ – produsert med hovedsakelig elektronisk utstyr; synthesizere, samplere og trommemaskiner, i dag som oftest som en del av en digital databasert arbeidsstasjon.
– Benevnelsen EDM kommer fra USA. I England og Europa på 90-tallet figurerte sjangernavn som house, techno, drum’n’bass, trance og en helt vanvittig underskog med egne navn på selv den miste avart og hybrid. Hele dette uoversiktlige feltet ble da plassert under sekkebetegnelsen EDM. Den favner mye instrumentalmusikk, men også produksjoner med mye vokal og også til og med musikk som ikke er spesielt dansbar blir kategorisert som EDM.
– Ser du noen musikalsk årsak til at EDM ofte devalueres når den omtales?
– Dansemusikk alltid hatt lav status. EDM skiller seg også fra andre deler av musikkfeltet ved at musikken kun i liten grad fremføres live. Tradisjonelle holdninger om hva det er å spille et instrument og fremføre musikk overføres ikke automatisk til dyktighet med produksjonsverktøy. Det finnes også en del lettvinte løsninger og muligheter som forenkler komposisjonsprosessen innen produksjon av EDM, men de som når langt i feltet gjør det sjelden uten godt håndverk og god teft for hva som er musikk som beveger potensielle lyttere, sier Zeiner-Henriksen.
arnte-2592px

Arnt Maasø, foto: UIO. (Foto: )


Ingen norske data
Ballade har vært i kontakt med både Spotify, Wimp og Sky & Scene-prosjektet ved Universitet i Oslo for om mulig få statistikk for lyttevaner delt inn i sjanger og alder i Norge. Spotify ville ikke oppgi tall, Wimp hadde ingen og førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medievitenskap og ansvarlig for Sky & Scene forteller at de dessverre ikke har gjort noen systematisk studier der sjangere og alder er krysset mot hverandre.
Det man foreløpig har gjort i Sky & Scene er det Maasø omtaler som småstudier, der sjangre har blitt sett i sammenheng med albumlyttinger. Disse viser at EDM-lytterne er mer singelorienterte. Studien har imidlertid ikke sett på lytternes alder.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.