Pengesekk_dollar

– GRAMO – en attraktiv pengesekk

4, juni har vederlagsbyrået Gramo sin generalforsamling i Oslo. Det er denne som bestemmer hvem som skal sitte i Gramos styre. Flere organisasjoner har i forbindelse med generalforsamlingen sendt ut fullmaktskort til sine medlemmer, med oppfordring om å få deres stemmer. – Mange musikere er medlem i samtlige organisasjoner, og svært forvirret over hvem de skal gi sin stemme til – og hvorfor, mente BRAK, som i den forbindelse ba musikkorganisasjonene utdype hvorfor nettopp de bør få artistenes stemmer. Her er svarene fra GramArt, MFO og Norsk Artistforbund.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

GRAMART

1) Hvorfor skal dere få artistens stemme?

Gramo er en attraktiv pengesekk som mange ønsker råderetten over. Av Gramos vederlag for offentlig spilt musikk, utgjør vederlag til GramArts medlemmer ca 70 %. Til sammenligning får MFOs medlemmer ca 30 %. Det et VIKTIG at den organisasjonen som representerer de utøverne som spiller inn mest penger, også beholder flertallet i Gramos utøversektor.

GramArt vil at de som spiller inn mest av pengene, skal ha sterkest representasjon. Ikke alle organisasjoner er enige i det – derfor er det viktig at GramArt får nødvendig støtte av sine medlemmer!

2) Hva kan dere gjøre bedre dersom dere får mer makt i Gramo?

Dette er saker GramArt jobber for i Gramo:

Størst del av pengene skal gå direkte til artisten som har tjent dem. Man skal slippe å søke for å få utbetalt penger man selv har spilt inn.

For konsekvent å bekjempe alle endringer som kan føre til at artistene får mindre penger.
For at en studioprodusent skal ha samme rett til vederlag som en dirigent i et orkester.
For en mest mulig rettferdig poengtabell for fordeling av vederlag.

GramArt skal i det hele tatt jobbe for å sikre og hele tiden forbedre norske artisters posisjon i Gramo!

3) Hvordan brukte dere midlene fra Gramo i 2006?

Midlene ble brukt til diverse prosjekter som kom artistene til gode, bl.a. by:Larm, hvor det blant annet ble gitt reisestøtte til artistene, GramArt holdt kurs og var på plass som artistenes støttespiller. Midlene gikk også til Spellemannsprisen, samt alle GramArts kurstilbud.

En annen del av midlene ble brukt til GramArts drift og opprettholdelse av medlemstilbudet, særlig i forhold til GramArts rådgivende avdeling. Uten flertall i Gramo er det lite trolig at GramArt kan fortsette med så billig rådgivning for norske artister. Bruk av midlene er for øvrig nærmere spesifisert i Årsrapporten som er sendt ut til GramArts medlemmer.

4) Hvordan planlegger dere å bruke midlene fra Gramo i 2007?

Først og fremst til tiltak som direkte kommer medlemmene til gode, for eksempel gjennom kurstilbud og andre medlemstilbud og prosjekter.

MUSIKERNES FELLESORGANISASJON (MFO)

I MFO får alle utøvere like demokratiske rettigheter, lik behandling og lik respekt, uavhengig av musikksjanger og instrument. Slik ønsker de at det skal være ellers i samfunnet, og naturligvis i Gramo. En stemme til MFO i GRAMO sikrer bredde i musikken!

Midlene som MFO får fra Gramo går inn i MFOs Vederlagsfond. I dette fondet er det mulig for enkeltpersoner og band å søke støtte til f.eks. turné, plateinnspilling og andre prosjekter. Dessuten brukes en del av midlene til opplysningsvirksomhet og rådgivning (særlig i forbindelse med kontraktsinngåelse) blant utøvere, uten å kreve at de skal være medlemmer her. I fjor ga de f.eks. alle artistene i det offisielle by:Larm-programmet adgang til slik gratis rådgivning fra desember 2005 til 1. mai 2006. MFO var også tilstede med rådgivere og infomateriell ved Inferno, Hole in the Sky, Øya, Notodden Bluesfestival, Festspillene i Nord-Norge og flere andre festivaler. Av andre prosjekter som MFO har støttet er Antipiratkampanjen og Spellemann.

MFO bidro også med kurs og rådgivning etter invitasjon fra flere utdanningssteder i landet bl.a. sammen med TRIGGER (www.triggerweb.no).

I 2006 brukte MFO noe av sin andel av midlene til å lønne sin juridiske rådgiver.

Alt dette videreføres og utvides i 2007, takket være MFOs innflytelse i Gramo. De har blant annet startet et samarbeid med NRK og Slottsfjellfestivalen, og med Norsk Rockforbund om å lage en guide på arrangementssikkerhet.

Hver eneste stemme – eller fullmakt – til MFO ved Gramos generalforsamling er altså med på å sikre at MFO kan fortsette dette viktige arbeidet blant både profesjonelle og up-and-coming utøvere. MFO ønsker å ha ”en hånd på rattet” i Gramo slik at også disse bevilgningene blir til glede for flest mulig av Gramos rettighetshavere (medlemmer).

NORSK ARTISTFORBUND

1) Hvorfor skal dere få artistens stemme?

Dere skal gi stemmen til Norsk Artistforbund fordi det er det eneste særforbundet som arbeider for pop- og rockutøverne.

2) Hva kan dere gjøre bedre dersom dere får mer makt i Gramo?

Norsk Artistforbund ønsker ikke mer makt, men å opprettholde den maktbalansen som er i GRAMO nå, der pop og rock med sitt flertall hele tiden blir hørt. De er bekymret for hva som vil skje hvis denne balansen forrykkes og andre får makten.

3) Hvordan brukte dere midlene fra Gramo i 2006?

Norsk Artistforbund har benyttet prosjektstøtten til informasjonsmøter landet rundt, medlemsprosjektene NASK (medlemmene får gratis studiotid), Midem-cd’en ”Out of Norway” (medlemmene får være med på cd som distribueres på Midem og PopKomm), PreLarm i Trondheim, Spellemannsprisen, Alarmprisen og Piracy Kills Music.

4) Hvordan planlegger dere å bruke midlene fra Gramo i 2007?

Norsk Artistforbund har fått redusert prosjektstøtten i Gramo drastisk i år, derfor vil de i år prioritere rene medlemsprosjekter og opplysningsarbeid for tilveksten av unge pop- og rockmusikere. Dette betyr at de vil nedprioritere prisutdelinger og kampanjer.

Svarene er opprinnelig publisert på sidene til Bergens Rockaktører – Brak.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev