Platecover Levende bandasjer - Jørn Simen Øverli synger Vysotskij

Forvirring rundt Piggyback

En anmeldelse av Oslobandet Piggyback ble i kjølvannet av Panoramas ufrivillige pause publisert i ikke mindre enn tre nettaviser: Puls, Musikkavisen og Panorama selv. Panorama-redaktør prøver her å oppklare noe av forvirringen, og er ellers glad for å være tilbake på banen igjen.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Panorama har mottatt en rekke henvendelser grunnet forvirring om hvem som egentlig har rettigheter til konsertanmeldelsen fra Piggybacks konsert på Betong i Oslo den 19. april. Panorama publiserte artikkelen først i forrige uke, som var noe i etterkant av selve begivenheten fant sted på grunn av at avisen var ute av drift i en kortere periode.

Bandet Piggyback var først ute med konsertanmeldelsen gjennom en pressemelding de selv sendte ut til sine kontakter pr. e-post. Dette ble gjort etter at vår reporter på eget initiativ hadde overlevert en uredigert versjon av omtalen til bandets medlemmer, som forståelig nok ønsket at publikum skulle bli oppmerksomme på artikkelen. Den samme konsertanmeldelsen er i etterkant publisert i totalt tre nettaviser; for både Puls og Musikkavisen har begge lagt artikkelen ut på sine nettsider, i tillegg til Panorama.

Årsaken er at vår reporter, Espen Hovelsen, etter Panoramas ti dager lange brudd, har meldt overgang til konkurrenten Puls. Dette ble Panoramas redaksjon først orientert om i dag, noe vi selvsagt burde blitt orientert om på et tidligere tidspunkt.

Da Hovelsen, som en av våre freelancetilknyttede medarbeidere, på eget initiativ ordnet seg akkreditering til konserten, var dette i utgangspunktet gjort for å dekke begivenheten for Panorama. Men ettersom vår situasjon i den nevnte perioden var høyst ustabil, tok vår reporter kontakt med Puls for å høre om de kunne være interesserte i å publisere konsertanmeldelsen han tross alt hadde skrevet. På dette tidspunktet visste forøvrig ingen om og når Panorama ville kunne gjenoppstå. Puls-redaktør Trygve Mathiesen valgte umiddelbart å engasjere Hovelsen, også på lengre sikt, og vi må beklageligvis i den sammenheng melde at Hovelsen derfor har sluttet å skrive for oss. Forøvrig har en annen av våre freelancereportere, Stig Aasheim, også beklageligvis meldt overgang til Puls, etter forrige måneds hendelse.

Når det gjelder Musikkavisens gjengivelse av den samme konsertanmeldelsen, er dette i utgangspunktet gjort uten at tillatelse er innhentet, verken fra oss eller fra artikkelens oprinnelige tekstforfatter. Musikkavisens redaktør har i sakens anledning beklaget hendelsen overfor oss, og forklarer det med at de gjorde dette med utgangspunkt i Piggybacks e-postmelding, som de tolket var en pressemelding fra bandet som ønsket artikkelen publisert.

Jeg håper med dette å påpeke hendelsen overfor de tre publikasjonens lesere såvel som for bransjekolleger og andre.

Dette er i og for seg ikke en unikt episode når det gjelder publisering over Internett. Men det at artikler som har et bestemt utgangspunkt ofte gjengis i flere publikasjoner uten at kildens opprinnelse kommer tydelig fram er likevel en økende problemstilling som det derfor bør fokuseres på da denne og lignende episoder ofte fortoner seg svært forvirrende for mange.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.