Runar Eggesvik

Først So What!, nå vakler også Café Mono

Mens Oslos alternative kulturliv opplever å bli møtt av døve ører i hovedstadens kulturpolitiske miljøer, finnes det tydeligvis andre kommunale instanser med langt større handlekraft. I går ble det kjent at Næringsetaten i Oslo har fratatt det viktige konsertstedet Café Mono skjenkebevilgningen. Stedet må nå stenge på ubestemt tid, noe som innebærer et merkbart tap for et allerede sterkt svekket musikkliv i Oslo. – Vi håper at vi har midler til å åpne igjen når Næringsetaten tillater dette, sier Runar Eggesvik i Café Mono. Ballade oppfordrer nå alle sine lesere om å skrive på en støtteerklæring til forsvar for den kulturproduserende underskogen i hovedstaden.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Næringsetaten i Oslo, ved Kontrollseksjonen, har besluttet å frata Mono’s driftselskap Happening A/S skjenkebevillingen, forteller hovedmennene bak Café Mono, Runar S. Eggesvik, Christian Tvetene og Terje Bontveit.

– Næringsetaten mener at vi skulle innrapportert en emisjon gjennomført november 2002, og samtidig søkt om ny bevilling. Da dette ikke ble gjort, mener de at vi har brutt alkohollovens §1-10.

— To av selskapets tidligere kreditorer fikk omgjort sine lån til aksjekapital, forteller de videre.

— Begge de to nye aksjonærene har mindre enn 30% av aksjene, altså har ingen av dem en dominerende stilling i driftselskapet. Alkoholloven omtaler overdragelser av en dominerende andel av selskaper som har sjenkebevilling, det skal da søkes om ny bevilling. Det har vært en juridisk diskusjon om vårt tilfelle faller inn under denne loven, med bakgrunn i om det i dette tilfellet er snakk om «en dominerende andel» og det faktum at det har vært en emisjon og derfor IKKE en overdragelse, som innebærer salg av aksjer.

Vedtaket får umiddelbart alvorlige konsekvenser, og kan i verste fall bety kroken på døren. Samtlige ansatte er blitt permittert, og mister dermed alt inntektsgrunnlag. I tillegg må 35 planlagte konserter og kulturarrangementer avlyses. For Oslo som konsertby er dette svært alvorlige nyheter, ikke minst fordi nyheten kommer så kort tid etter at So What! så seg nødt til å legge ned etter ni års konsertvirksomhet.

— Happening AS har ikke bevisst gjort noe for å omgå alkoholloven, sier en oppgitt Runar Eggesvik.

– I det lengste kan vi beskyldes for å ha feiltolket den. At vi derved endte opp i en situasjon uten bevilling er en konsekvens av dette. Vi opplever å bli straffet meget sterkt for at vi feiltolket en administrativ side ved alkoholloven. Vi har overhodet ikke gjort noe straffbart i forhold til bestemmelser om selve skjenkebevillingen som salg til overstadig berusede, unge mennesker, økonomiske unndragelser etc.

Runar Eggevik sier at stedet vil gjøre det ytterste for å redde driften, men legger ikke skjul på at man nå er svært oppgitt over Oslo Kommune.

— Vi føler at alle offentlige etater har en plikt til å foreta helhetsvurderinger der man også må se på konsekvensene av hvordan man anvender lover og regler – og spesielt om disse står i forhold til det saken dreier seg om. Å risikere at en bedrift går konkurs slik at tredve arbeidsplasser går tapt, står ikke i forhold en uheldig feiltolking av i utgangspunktet uklare lover og bestemmelser. Ingen enkeltpersoner eller samfunnsinteresser er truet eller skadet gjennom hva vi har gjort, og samfunnets reaksjon må derfor være proporsjonal til dette.

Ballade har den siste tiden stått bak en kritisk gjennomgang av Oslo som kulturby, og ser dessverre ut til å ha fått rett i våre dystreste spådommer. For en eventuell nedleggelse av Café Mono vil ikke bare være svært trist i seg selv, men også representere et bilde av en kommuneadministrasjon uten kontakt med det viktige arbeidet som gjøres på undergrunnsnivå. I tillegg til at Cafe Mono på kort tid har etablert seg som et av de best besøkte konsertlokalene i Oslo, er stedet også vertskap for (kultur)politiske møter, i regi av bl.a. Klassekampen og Attac. Mono huser dessuten plateselskapet HoneyMilk Records, som i disse dager slipper hele tre freske plater: Debutalbumet til soloartisten Frode Fivel, et samlealbum med Wunderkammer og et hyllestalbum til Vålerenga.

Gårsdagens Zoom-arrangement, som Café Mono på kort tid tok over etter So What!, ble i samråd med Claes Olsen arrangert uten servering av alkohol. Det blir også det siste Café Mono-arrangementet på lenge – for nå må klubben pent holde stengt på ubestemt tid.

— Vi håper at vi har midler til å åpne igjen når Næringsetaten tillater dette, sier Runar Eggesvik. Og legger til med et skjevt smil: – Men det ser ut til at det kan bli dårlig med julegaver i år.

Ballade ønsker med dette å starte en underskriftskampanje rettet mot Oslo kommune, med Byrådsavdelingen for Kultur og Utdanning samt administrasjonen på Rådhuset som adressater. Du kan støtte initiativet for å bevare hovedstadens levende musikkliv ved å sende inn navn, stilling og kommune/land til ballade@mic.no, og merke e-posten ”Opprop!”. Du kan også skrive inn kortere og lengre kommentarer om saken i selve meldingen. Ballade vil fortløpende legge ut navnelistene og kommentarene på våre egne sider, og vil til sist sende underskriftene til alle relevante instanser, inkludert Oslos politiske partier. Videre underskriftsaksjoner finner du på http://cafemono.kicks-ass.net/list.php, samt http://www.theguestbook.com/read.php/445304.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.