Piracy kills music-logo (2007)

Forslag om bredbåndsskatt mot ulovlig fildeling

INTERVJU: Sentrale personer i svensk musikkbransje lanserer forslag som innebærer at de som laster ned musikk skal ilegges en ekstra bredbåndsskatt som er tenkt å dekke musikkbransjens tap forårsaket av ulovlig fildeling. Forslaget om ”bredbåndsskatt” møter liten støtte i norsk IFPI og Telenor. Daniel Søland Jackson fra IT-utvalget for partiet Rødt er mer positiv. – Jeg får følelsen av at svensk platebransje nå har skiftet strategi til pisk og gulrot. På den ene siden saksøker de, kommer med trusler og løgner – og på den andre siden sier de nå at de kan tillate fildeling. Jeg tror nok mange er mistenksomme til forslaget, sier Søland Jackson.

Kalender

Av Bjørn Hammershaug

TONOs svenske søsterselskap, Stim (Svenska tonsättares internationella musikbyrå), lanserer nå et forslag om å innføre en Internettavgift for å løse problemene rundt ulovlig nedlastning av musikk. Det er i et innlegg i Göteborgs-Posten med tittelen ”Så kan nedladdning bli laglig” det tas til orde for nytenkning rundt problemene som er knyttet til ulovlig fildeling. Stim innbyr nå til diskusjon med nettoperatørene for å finne løsninger som gjør det mulig å tilby en form for abonnementsordning som gjør nettbrukerne til lovlige musikksurfere.

Betaling via nettavgiften

”Genom att betala för musiken på nätet via internetvagiften skulle det kunna bli lagligt att ladda ner all musik på internet”, heter det i innlegget, signert sentrale personer i svensk musikkbransje: Kenth Muldin og Gunnar Petri fra Stim, Sten Melin fra FST (Föreningen svenska tonsättare), Alfons Karabuda fra SKAP (Svenska kompositörer av populärmusik) og Kjell-Åke Hamrén fra SMFF (Svenska musikförläggareföreningen).

”För oss är det inte framför allt sanktioner och rättsliga åtgärder mot fildelare som är den långsiktigt hållbara lösningen på att musikskapare går miste om ersättning när musik sprids olagligt på internet. I stället bjuder vi nu in internetoperatörerna till samarbete i syfte att undersöka möjligheterna till internetabonnemang som gör det lagligt att ladda ner all musik på internet”, skriver de i sitt innlegg.

Hovedpoenget er klart, i følge signaturene: ”Hur vi kan skapa en situation som skulle uppskattas av både musikskapare och internetanvändare: Nya lösningar som främjar både att de som skapar musik kan få ersättning för sitt arbete och att nätets frihet och smidighet kan utnyttjas och utvecklas maximalt för alla internetanvändare.

Dette vil være mulig ved at Internettoperatørene inngår en lisensavtale med rettighetshaverne, på lignende vis som allerede eksisterer for radiokanaler og platebutikker, mener artikkelforfatterne.

Lars Gustafsson, ved den svenske avdelingen av IFPI stiller seg relativt positiv til forslaget fra Muldin. Til Aftonbladet sier Gustafsson:

— Om avsikten är att man ska teckna avtal med alla rättighetshavare är det en väl en bra lösning. Men vi har pratat med operatörerna i ett antal år, och inte kommit särskilt långt.

IFPI: – Dårlig forslag

Norske IFPI møter det svenske utspillet med en heller kald skulder. Direktør Marte Thorsby er klar i sin tale:

— Vi synes ikke dette er noe godt forslag, sier hun med ettertrykk til Ballade nå i dag.

— Dette forslaget innebærer en legalisering av ulovlig fildeling, noe som vi er imot. Et stort problem med dette er at bredbåndsavgiften må være enorm for å dekke tapet av musikken som lastes ned. Det vil dessuten bli en urettferdig avgift som legges på alle abonnenter. Skal foreldrene til de som laster ned betale for det, spør hun retorisk.

Thorsby har heller ikke noe tro på at det vil være mulig å lage et fungerende system der kun de som laster ned musikk betaler ekstra skatt:

— Hvordan skal de gjøre det? Ved å fylle ut et skjema der man innrømmer å laste ned ulovlig musikk. Nei, dette har jeg ikke noe tro på, sier Thorsby.

Jan Omdahl: – Spennende tanker

Teknologireporter og -kommentator i Dagbladet.no, Jan Omdahl, har gjort et tankeeksperiment på hvor mye hver nettbruker må betale i avgifter for å dekke inn musikkbransjen omsetning.

— Hvis hver tredje nettbruker betaler 1 euro, cirka 8 kroner, i uken for fri tilgang av all musikk på nettet, tilsvarer det en omsetning på snaut 420 kroner i året pr. hode. Ganget med 300 millioner nettbrukere blir det cirka 124 milliarder, og da begynner vi faktisk å nærmer oss
platebransjens globale omsetning, sier Omdahl til Ballade.

Han legger raskt til at det neppe er realistisk at så mange nettbrukere vil betale så mye for musikktilgang, men at regnestykket likevel viser at det ikke er voldsomme beløp som skal til pr. hode før det genereres store summer.

— En slik modell kan kanskje bidra med en del av økonomien, men vil ikke være en løsning alene. Det er dessuten masse problemer tilknyttet flat beskatning og ikke minst bekymringsfulle sider rundt personvernet, sier Omdahl, som likevel mener de svenske ideene både er spennende og interessante.

Telenor støtter ikke forslaget

Lars Gustafsson, ved svensk IFPI ser ingen problemer med forslaget uttaler han til Aftonbladet, men understreker:

— Men jag vet inte om man kan få operatörerna intresserade av det här, att få dem att betala för något som de nu har gratis och kanske säljer abonnemang på.

Telenor er da heller ikke særlig positivt innstilt til utspillet fra broderfolket. Musikkansvarlig Klaus-Martin Sørland sier til Ballade at han i utgangspunktet ikke synes dette er noe bra forslag:

— Vi mener at de som kjøper musikk skal betale for det, og synes ikke en generell skatt er noe bra. Musikk har en verdi, og dagens tjenester gode og fungerer tilfredsstillende, sier Sørland.

Han mener det ikke er en menneskerett å ha gratis tilgang til musikk, og stiller også spørsmålstegn ved svenskenes poeng om at lignende prinsipper er innført for radio og TV.

— Hvem skal egentlig ta på seg oppgaven å være en slags allmennkringkaster for musikk på nett?

Foreslår inntektsjustert lisens

Daniel Søland Jackson i IT-utvalget for partiet Rødt – og pirat – presiserer til Ballade at dette ikke er et nytt forslag, men at det ble presentert i Tyskland i 2004 og har vært en del av debatten siden.

— Svensk platebransje skal ha skryt for å komme med konkrete tiltak som kan tillate fildeling, men ordlyden er langt i fra klar og det er mye som skurrer. Slik Stim har presentert det nå er det bare snakk om nedlasting, ikke opplasting. Altså vil man prøve å dra inn penger fra steder som Youtube eller last.fm, ikke tillate fildeling. Her må Stim klargjøre hva forslaget deres går ut på. Det er et helt klart krav fra Rødt at ikke bare nedlasting, men også opplasting må være lov, sier Søland Jackson.

Han mener et annet ankepunkt er at Stim ikke kan sette størrelsen på denne lisensen alene, og mener en kollektiv løsning må være under demokratisk kontroll.

— Forslaget deres flytter heller ikke på makten i systemet, det er fortsatt Stim som skal motta pengene og fordele dem, og dermed er det fortsatt Stim som sitter med makten. Rødt ønsker heller at artistene skal få pengesekken direkte og heller la dem velge mellom plateselskaper og ikke omvendt. For både meg og Rødt er det viktigste at biblioteket som bygges på nett bevares, og forblir fritt og gratis i bruk.

En lisens er ikke den beste måten å gjøre det på, i følge Søland Jackson.

— Det er usosialt, og rammer ekstra hardt de som ikke har penger til kultur fra før. En mye bedre løsning hadde vært en inntektsjustert en, slik at de som har råd til det betaler mer enn de som har lite. Det vil også gjøre det enklere å få med seg studenter og ungdom på en slik plan, da de ikke har så mye penger, fortsetter han.

— Jeg får følelsen av at svensk platebransje nå har skiftet strategi til pisk og gulrot. På den ene siden saksøker de, kommer med trusler og løgner – og på den andre siden sier de nå at de kan tillate fildeling. Jeg tror nok mange er mistenksomme til forslaget. Alt i alt er det litt mer godlyd, men lite detaljer fra Stim. Det er veldig bra at debatten endelig har flyttet seg vekk fra stykkpris, men vi er langt i fra halvveis til en ferdig løsning.

Hele innlegget kan leses på Stim sine nettsider her.

Tono var ikke tilgjengelig for kommentar i dag. Vi kommer tilbake til saken på Ballade i morgen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev