Kristopher Schau

Forbrukerombudet refser Rockefeller

Dagsavisen kunne i helgen melde at Kristopher Schau og Ole Petter Andreassen nå vinner støtte i sin protestaksjon mot Rockefeller. Forbrukerombudet mener at konsertstedet bryter markedsføringsloven, og krever at Rockefeller heretter oppgir fullstendig pris for konsertene.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

— Det er viktig at Rockefeller nå skjønner alvoret i det de holder på med. Dette er bare første steg fra oss, sier Kristopher Schau, som har meldt konsertstedet inn for Forbrukerombudet, til Dagsavisen.

Kjernen i striden er at Rockefeller i sine annonser oppgir billettprisene eksklusive «billettavgift». Dette har Kristopher Schau klaget inn for Forbrukerombudet, som gir musikeren fra Datsun og The Cumshots sin fulle støtte:

«Forbrukerombudet har langvarig prakis for at priser oppgitt i markedsføring skal være fullstendige», heter det i Forbrukerombudets brev til Rockefeller Music Hall, som Ballade har fått tak i en kopi av.

«Alle obligatoriske skatter, avgifter, gebyrer, e.l. skal være innkalkulert i prisen. Klageren hevder at den aktuelle billettavgiften må betales uansett om billetten kjøpes på Posten eller i døren. I Deres anonse i Dagbladet 18.09.02 heter det da også under Jim Rose Circus, «Bill. Kr. 200 + avg. selges i døra» (…), og nederst i annonsen, «Forsalg på Posten (…) OBS! Billettavgift.» Annonsen er etter vårt syn i strid med markedsføringsloven § § 2 og 3, når ikke billettavgiften er innkalkulert i prisene.»

Forbrukerombudet avslutter henvendelsen til Rockefeller med en sterk og direkte oppfordring, det det heter: «Vi ber Rockefeller bekrefte at dere vil endre deres markedsføring og for fremtiden oppgi fullstendig pris.»

Styreformann Hans A. Lier sier til Dagsavisen at Rockefeller ikke vil oppgi dagens praksis uten juridiske sverdslag.

— Vi vil gjennomgå brevet fra Forbrukerombudet rent juridisk og gi svar til Forbrukerombudet.

På spørsmål om ekstrainntektene fra billettsalget på døra går inn i det vanlige regnskapet til Rockefeller svarer Lier bekreftende, samtidig som han henviser til daglig leder på Rockefeler, Roar Gulbrandsen, når det gjelder Schaus tidligere påstander om at billettavgiften ikke regnet med i sluttsummen før etter flere dagers purring, da Hurra Torpedo i sin tid spilte for prosenter av inntekter i døra.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev