Lene Hansen, FFUK (Foto: Sametinget)

FFUK i etterlengtet vekst: – Dette vil merkes!

Da Fond for utøvende kunstnere i desember ønsket sine kontakter ”Godt nytt år”, var det i vissheten om at 2007 kom til å bli nettopp dét. Frem til 1. januar 2007 har fondet i flere år kun hatt inntekt fra kringkastere, men i årets budsjett har styret vedtatt en økning på hele 3 millioner til prosjektstøtte for musikk, 1 million til både dans og teater, og 2 millioner til innspillinger, i tillegg til andre påplussinger av stipend, reisestøtte, mm. – Dette vil merkes, sier Fondets styre, som nå ledes av Lene Hansen.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Da Fond for utøvende kunstnere i desember ønsket sine kontakter ”Godt nytt år”, var det i vissheten om at 2007 kom til å bli nettopp dét.

Fram til 1. januar 2007 har fondet i flere år kun hatt inntekt fra kringkastere, men nå er også annen offentlig bruk av ikke-vernete opptak avgiftsbelagt, dvs at lovbestemmelsen fra 2000 ble iverksatt.

— Dette vil føre til en kraftig økning av fondets inntekter, som igjen kommer de utøvende kunstnerne til gode, sier styret i en pressemelding.

Tre ferske millioner til musikkfeltet

I årets budsjett har styret vedtatt en økning på hele 3 millioner til prosjektstøtte for musikk, 1 million til både dans og teater, og 2 millioner til innspillinger, i tillegg til andre påplussinger av stipend, reisestøtte m.v.

— Dette vil merkes!, lover styret.

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. For begge tilfeller må utøverne bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Norge først i verden

Fond for utøvende kunstnere ble etablert for 50 år siden for å gi utøvende kunstnere kompensasjon for offentlig bruk av lydopptak. Bakgrunnen var at levende musikk i stadig større grad ble erstattet med lydopptak. Norge var blant de første land i verden som ved fondet etablerte en ordning som ga utøvende kunstnere en kompensasjon for bruk av deres lydopptak.

FFUK fordelte i 2005 i overkant av 18 millioner kroner i støtte til utøvende kunstnere. Det er med andre ord en betydelig prosentvis økning av støttemidler som ligger bak det nye budsjettet.

90 stipend til musikere, dansere og dirigenter

Fondet minner ellers om at fristen for å søke fondets reise- og videreutdanningstipend er torsdag 15. mars 2007.

Søknader som sendes må være poststemplet senest denne dato for å komme i betraktning.

Som en følge av bedre økonomi er stipendbeløpet igjen på kr 20.000, og fondet skal dele ut 90 stipend til profesjonelle musikere, sangere, dansere, skuespillere, sceneinstruktører og dirigenter.

Søknadsskjemaene finnes på fondets hjemmesider, www.ffuk.no Der finner man også hele stipend-utlysningsteksten.

Andre søknader

Neste søknadsfrist for prosjektstøtte, innspilling, reisestøtte, kurs/seminar m.v. er ellers 19. mars.

— Vi må ha mottatt søknadene senest denne dato. Da vil disse søknadene bli behandlet medio april, lover den daglige ledelsen ved FFUK.

FFUK ledes siden november 2006 av Lene Hansen, som har bakgrunn som festivalsjef for Riddu Riddu-festivalen, og dessuten er Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund.

Med seg i styret, som skal sitte frem til 31. desember 2008, har hun Arnfinn Bjerkestrand (nestleder), Toni Usman, Hilde Sol Erdal, Bård Jørgen Iversen, Tove Bøygard og Marte Thorsby.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev