Erlend Mogård-Larsen (Foto: Anders Martinsen, NRK.no)

Erlend Mogård-Larsen i by:Larm: – Trust us, Marit!

Daglig leder i by:Larm, Erlend Mogård-Larsen, tar her opp spørsmålet om norsk musikkbransje bare liker å pynte seg med lånte fjær, eller faktisk får utbytte av å pleie et internasjonalt nettverk av kontakter. – Til årets by:Larm lot vi mange forskjellige uavhengige aktører i norsk musikkbransje få invitere noen av sine beste kontakter, skriver Mogård-Larsen blant annet. – Tanken med dette burde være åpenbar: Man styrker eksisterende bånd, og skaper en internasjonal atmosfære.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Erlend Mogård-Larsen, daglig leder, by:Larm

I Ballade mandag 18.august fyrer Marit Karlsen løs mot Øyafestivalens prioriteringer når det gjelder invitasjoner av utlandske journalister. I dragsuget får også by:Larm sitt pass påskrevet, og vi må tåle sterk kritikk fra Karlsen for å ha valgt å invitere feil person.

Når det gjelder Øyafestivalen, så har jeg stor respekt for det arbeidet og disponeringene de har gjort. Jeg var selv tilstede under årets festival og var meget imponert over profersjonaliteten og gjennomføringen. Jeg snakket selv med flere av de inviterte utendingene, som var meget overrasket over hvor langt man har kommet i Norge de siste årene. Jeg føler ikke noe trang til å mene noe om hvem de har invitert, jeg stoler fult og helt på Øyafestivalens kompetanse på det området.

Marit Karlsen referer gjentatte ganger til en journalistvenn som besøkte Øyafestivalen i år, og som også har vært på by:Larm. Jeg antar at dette dreier seg om Piers Martin. Det er korrekt at Piers Martin har besøkt by:Larm to ganger, først i Tromsø i 2001 og deretter i Trondheim i år.

Om årets besøk sier Karlsen: «På by:Larm i Trondheim i år satt den samme freelancejournalisten i noen paneler. Blant annet et panel som handlet om rettigheter – et tungt tema svært få har snøring på. Han spurte meg hvorfor de ikke hadde prioritert kapable folk til de enkelte panelene.»

I vårt program ble Piers Martin satt opp i ett panel med tittelen «A foreign perspective on the Norwegian Music Industry». Her ga han sammen med bl.a. managere, advokater, etc. sitt syn på norsk musikkindustri sett fra en britisk hverdag. Hensikten var å sette fingeren på de problemer nordmenn møter pga. forskjeller i de ulike kulturene. Som skribent i NME og Vice burde han ha rimelig gode forutsetninger for å vite noe om dette, selv om han ikke liker rock og er glad i mat. Neste år skal han heller få anmelde Eksportutvalget For Fisks artistcatering. Takk for tipset, Marit!

by:Larm fikk 50 000 i bidrag fra UD for å invitere utlandsk bransje til Trondheim. I tillegg til denne summen bidro vi selv med noen midler, samt at Music Export Norway og MIC var bidragsytere. Under by:Larm i Trondheim var det rundt 100 personer fra utlandet. Blant disse en god del journalister. Jeg må påpeke at by:Larm ikke inviterer journalister, agenter, festivaler, etc. for å få oppmerksomhet om vårt eget arrangement. Derimot ønsker vi å legge forholdene til rette slik at bl.a. du kan pleie omgang med noen gamle kontakter og kanskje skape noen nye. by:Larm kan være en god plattform for å utvide sin bekjentskapskrets i musikkbransjen. I år lot vi mange forskjellige uavhengige aktører i norsk musikkbransje få invitere noen av sine beste kontakter. Tanken med dette burde være åpenbar: man styrker eksisterende bånd og skaper en internasjonal atmosfære. Og Marit, du fikk også mulighet til å invitere noen kontakter til by:Larm.

Jeg synes at U D og Music Eksport Norway fortjener ros for den jobben de gjør for en musikksjanger som tidligere har blitt stemoderlig behandlet. At man ikke treffer blink hver gang får vi nesten tåle. Og til slutt Karlsen, Trust Me, du skal få invitere noen bransjekolleger fra utlandet – så fremt de ikke er matjournalister.

— Erlend Mogård-Larsen

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.