Entreprenørskap på alles lepper

Årets by:Larm-seminarer vektlegger eksport og entreprenørskap tungt, og ser på USA som det gylne målet. I hvilken grad gjenspeiler programmet at artister og låtskrivere i økende grad må ta hele risikoen selv?

Kalender

I kjølvannet av at artister som Nico & Vinz og Jarle Bernhoft opplever kommersielle gjennombrudd i USA, satser årets by:Larm på å skolere norske artister, produsenter og låtskrivere i A&R og publishing som aldri før.
En av prestisjesatsingene til årets bransjetreff er den nye låtskriver-campen by:songs, hvor representanter fra amerikansk musikkindustri er med på å utvikle låtene til norske låtskrivere. Campen er et samarbeid mellom by:Larm, Music Norway, ToothFairy, Waterfall, Warner/Chappel, Whiteroom og Nico & Vinz-manager Amanuel Kidane.
– Norge har begynt å få fart i tilveksten av produsenter og låtskrivere som markerer seg internasjonalt. Men det er fortsatt mange norske miljøer som har potensial, og trenger litt hjelp på veien, sier Vegard Waske, som er ansvarlig for by:Larms internasjonale program.
– Et viktig arrangement
Blant campdeltakerne finner vi låtskriver og produsent Martin Sjølie. Han har jobbet som produsent siden 2002, hovedsakelig med artister i Norge og Storbritannia, og har skrevet låter for blant andre Maria Mena, Eva & The Heartmaker og Bertine Zetlitz.
– Dette er et veldig viktig arrangement på grunn av den økonomiske situasjonen i vår del av bransjen, der vi som låtskrivere er blant de mest utsatte. Vi trenger et mye større volum for å tjene penger enn før, og derfor er det viktigere enn noensinne å jobbe internasjonalt, sier han.

Vi trenger et mye større volum for å tjene penger enn før, sier låtskriver Martin Sjølie.


Sjølie viser til andelsøkonomien i strømmetjenestene, som han mener gjør at de største hit-skaperne sitter igjen med store deler av fortjenesten. Han peker også på at inntektene for en låtskriver først kommer når en låt har blitt spilt på radio, og at låtskrivere derfor må investere mye tid i å få en låt under radaren til radiokanalene.
– Når en låt er skrevet, må den produseres ferdig. Og den må produseres ferdig på en sånn måte at den ikke egentlig er en demo lengre, men en ferdig produksjon, sier Sjølie.
En tøffere bransje
At by:Larm satser tungt på entreprenørskap kommer kanskje ikke som noen overraskelse. Både bransjeaktører, organisasjoner og regionsentre setter e-ordet og beslektede temaer på agendaen. Entreprenørskap som fag er også i utvikling ved flere av landets musikkutdanningsinstitusjoner.
– Vi har nå en regjering som vil at det skal komme mer penger fra kjøperne og det private. Det medfører et visst klumpefokus: at alle såkalte bransjefestivaler fokuserer på de samme tingene og at alle skal «heve kompetansen» i apparatet rundt musikken. Men flere organisasjoner, som MFO og de regionale kompetansesentrene for jazz, pop/rock og folkemusikk, har holdt på med slike kurs i lang tid. Og nå har også de fleste musikkutdannings-institusjonene entreprenørskap på timeplanen på et eller annet vis, sier Eldbjørg Raknes, som selv underviser i «entreprenørskap for musikere» på Institutt for musikk ved NTNU.
Universitetslektor ved Universitetet i Agder, Daniel Nordgård, peker på at spredning av bransjekunnskap for artister og musikere er naturlig i en bransje der mange nå er avhengig av å drive sitt eget selskap, og skape sin egen omsetning.
– All kunnskap til artister og uavhengige plateselskaper er styrkende. Men årsaken til at nettopp entreprenørskap må vektlegges er ikke nødvendigvis like positiv. Artistene er avhengige av å ta risikoen for egen karriere i mye større grad enn tidligere, sier Nordgård.
- Vi trenger et mangfold, og det må ikke glemmes oppi alt snakket om hit-fokus, kommersiell suksess, penger og sosiale medier, sier Eldbjørg Raknes. Foto: Claudia Bätcke.


– Sammensausing av begreper
Eldbjørg Raknes mener på sin side at det foregår en sammensausing av begreper som «eksport», «næring», «entreprenørskap».
– Ordet «entreprenør» betyr så mye forskjellig. Det må defineres hva man skal snakke om. På jazzlinja har jeg ansvaret for faget «musikkformidling» – der vi tar for oss spørsmål som hva som skal til for å lage god musikk og gode konserter – hvordan man skaffer seg spillejobber og hvordan man får betalt. For meg er det viktig at vi bidrar til å gjøre studentene bevisst på det ansvaret de har for å ta hånd om sitt eget musikerliv – å se realistisk på motivasjon, muligheter og begrensninger.
Raknes spør seg om Bylarms vektlegging av entreprenørskap kanskje handler mest om «slå gjennom og å bygge stort».
– Her handler det vel om at «bandet» eller «artisten» som en bedrift skal bli større og større, og at man skal lage seg en forretningsplan og bli kjent med næringslivets begreper? Entreprenørskapsfaget jeg har ansvar for, ser også på helheten i selve musikkfeltet og på musikerliv over tid, sier hun.
– Et allmenngyldig begrep
At nettopp entreprenørskap går igjen i store deler av seminarprogrammet på by:Larm gjenspeiler at bevisstheten rundt økonomiske forhold nå gjennomsyrer musikklivet i økende grad, ifølge seminaransvarlig på by:Larm Øystein Ronander.
– Startups er blitt et moteord og entreprenørskap er nærmest blitt allmenngyldig. Artistene tar selv grep og hånd om sin egen utvikling, og starter opp bedrifter og virksomheter. Dette er kunnskaper som er gyldige i alle deler av kulturlivet, sier Ronander.
Programmeringen av seminarer overlates til folk som er i kontakt med aktørene til daglig, og som jobber med aktuelle problemstillinger, sier Øystein Ronander i by:Larm.


Tidligere var det bransjefestivalen selv om sto for seminarprogrammet. Etter hvert har det blitt mer og mer vanlig at tredjeparter står for innholdet – dermed reflekterer by:Larm-seminarene i stor grad hva som opptar bransjen selv.
– Vi overlater programmeringen til folk som er i kontakt med aktørene til daglig, og som jobber med aktuelle problemstillinger. Tidligere arrangerte vi mange debatter. Vi har gått bort fra det, og de debattene som foregår i år blir stort sett programmert og kuratert av andre enn oss.

På den ene siden gjenspeiler seminarene her hva bransjen er opptatt av, på den annen side er by:Larm selv med på å forme utviklingen.

Roser bevisstgjøring om markedet
Ifølge Daniel Nordgård har det blitt mer aksept for en kommersiell innfallsvinkel i store deler av norsk musikkliv. Han mener by:Larm har vært med på å styre denne utviklingen.

– Jeg tror det er viktig med bevisstgjøring om hvilke krefter og dynamikker som bestemmer – både for artister og musikere. På den ene siden gjenspeiler seminarene her hva bransjen er opptatt av, på den annen side er by:Larm selv med på å forme utviklingen.

Daniel Nordgård tror det er viktig å bevisstgjøre hvilke krefter og dynamikker som bestemmer - både for artister og musikere.


Han omtaler også den økende interessen for entreprenørskap i alle ledd av musikklivet som nødvendig.
– Jeg tror dette er en følge av situasjonen i musikkbransjen generelt. Det er mindre penger involvert, og som utøver blir man sin egen lille business. Det er en parallell utvikling – bransjene som sådan har fått et økt fokus på de kommersielle delene, og det gjelder også enkeltaktørene, sier han.

Når by:Larm, som Norges største musikkbransjefestival, tenker internasjonalt, så er det også fordi man er tvunget til det, mener Nordgård.
– Vi må huske at Norge er et lite land og at musikkmarkedet vårt er svært lite. Hvis man skal gi eksempler på eksportmuligheter, så er det ikke så mange å ta av. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i de som har en større, kommersiell suksess, sier Nordgård.
– Det blir uinteressant hvis alt fokuset blir på popmusikk, sier Eldbjørg Raknes. – Vi trenger et mangfold, og det må ikke glemmes oppi alt snakket om hit-fokus, kommersiell suksess, penger og sosiale medier. Politisk er det veldig viktig at man forholder seg til at det finnes like mange mulige utrykk, fremgangsmåter og «markeder» som det finnes musikere.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev