Maridalen – Gressholmen (Jazzland Recordings 2024)

EMI vs. Bertine.com: Utdrag fra feiden

Siden EMI Norsk A/S etter eget utsagn ser på all sin utgående e-post som «konfidensiell», velger vi å respektere dette. Men da Geir Nordby ikke har lagt samme restriksjoner på sin del av korrespondansen, lar vi webmasteren slippe til med sitt siste tilsvar på henvendelsen fra EMI.

Kalender

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at sangen ”Wankers And Diamonds” som det her snakkes om, sikter til en nidvise som Geir Nordby selv har arrangert, forfattet tekst til og lagt ut på sin hjemmeside – som en direkte respons på henvendelsene fra EMI. Brevet er skrevet som et svar på et brev fra EMI, der de oppfordrer Nordby til å slutte med det de kaller «morsomme» kommentarer i forbindelse med saken.

Det siste brevet i feiden

”Fra: Geir Nordby <geir@bertine.com>
Til: (EMI’s representant)
Dato: 25. august 2000 17:15
Emne: ang. bertine.com

Respons til mail datert 25.08.00

Jeg har allerede fjernet alt copyright-beskyttet materiale fra bertine.com, og det gjorde jeg for ca. 2 uker siden. Så oppfordringen din kommer vel litt i siste laget. Hvis du refererer til sangen «Wankers and Diamonds», kan jeg fortelle at det ikke er noe på den sangen som er tatt fra Bertine’s CD, eller av noen andre EMI-artister. Dermed har jeg, som det så fint heter, «rent mel i posen».

Etter min forståelse er det dere som har et problem når det gjelder copyright, med den norske utgivelsen av «Morbid Latenight Show». I coveret her står det «Music by Bertine Zetlitz» under «Apples and Diamonds». Hoved-temaet på denne sangen er i imidlertid mye eldre, fra en sang ved navn «Spooky» fra 1965, skrevet av Perry Carlton Buie, J.R. Cobb, Harry Middlebrooks og Mike Shapiro. Jeg lurer på hvorfor dette er nevnt i det amerikanske coveret, men «glemt» i det norske…? Hvis vi først skal begynne å snakke om formaliteter her, er vel dette verdt å nevne.

Jeg må si at jeg har vanskelig for å forstå hvorfor dere vil forhindre gratis promotering og reklame for en artist på deres label. Dette har vært arbeid som ikke har tjent meg på noen som helst måte, men tvert i mot har det vært til fordel for både EMI Norsk og Bertine Zetlitz. Det dere oppfatter som «morsomheter» er min måte å vise hva jeg synes om denne saken.

Prøv å sette deg inn i følgende:

Folk ser hjemmeside
Folk blir interessert
Folk liker Bertine
Folk kjøper CD
Penger går til EMI og Bertine.

Har jeg misforstått på noen som helst måte her?

Jeg må med dette skuffe deg ved å meddele at det ser ut til at sangen blir værende på bertine.com, og en engelsk-språklig versjon vil bli å finne om kort tid.

Vennlig hilsen

Geir Nordby
Web-ansvarlig for bertine.com

Vi gjør ellers oppmerksomme på at hele korrespondansen mellom EMI og Geir Nordby kan leses her. Når det gjelder Zetlitz-manager Eivind Brydøys engasjement i denne forbindelse, lar han være å ta direkte stilling til saken. Han bekrefter at overskridelsene av copyright-regler (som Nordby ikke benekter) var gjenstand for et møte mellom ham og EMI, men sier samtidig at sannheten nok ligger et sted mellom de to versjonene. Brydøy understreker at han har stor forståelse for at EMI forsvarer sine eiendomsrettigheter, og at det er deres fulle rett, men setter samtidig pris på det initiativ som private fansider innebærer.

Det hører kanskje med til historien at EMI’s egne hjemmesider har ligget nede i snart to uker.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.