Motorpsycho - Bent Sæther (Foto: Bjørn Bergli/Øyafestivalen)

Digitalforskning under Øyafestivalen

Før, under og etter Øyafestivalen skal det forskes på publikums bruk av streamingtjenester.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

— Vi skal gjøre undersøkelser blant publikum for å høre hvordan de bruker Spotify og Wimp for å finne ny musikk og spre den før, under og etter Øyafestivalen, sier førsteamanuensis Arnt Maasø ved Universitetet i Oslo. 
Undersøkelsen vil bli utført i fokusgrupper blant de besøkende på Øyafestivalen, i tiden etter at festivalen er ferdig. 
— Hvorfor har dere valgt akkurat Øyafestivalen til dette prosjektet? 
— Av flere grunner. For det første er aldersgruppen som går der, mer heterogen enn for eksempel på Hove. Øya har et publikum som er mer spredt i alder, og dermed også har mer ulike medievaner. Det er noe av det vi ønsker å fange opp, rikdommen i mediebruken. En annen ting er at Øya har vært frempå i bruken av internett til markedsføring. I år kommer de for eksempel med applikasjoner til både android og iPhone. Og ikke minst arrangeres Øya på et tidspunkt som passet bedre for prosjektet vårt enn på forsommeren.
Lite bastante konklusjoner
Spotifys gratisversjon har vært mye omtalt i sommer. Den gir svært lite penger tilbake til platebransjen, men enkelte argumenterer for at den kan bidra til økt interesse for ulike typer musikk og konserter.
— Vil prosjektet kunne gi noen indikasjon på om dette stemmer?
— Det er foreløpig usikkert hvor mye vi skal gå inn på hver enkelt musikktjeneste. Det vil blant annet avhenge av omfanget og kvaliteten på materialet vi får fra ulike tjenester, det vi si tall som viser hvordan bruken har vært i denne perioden. I tillegg skal vi gjøre intervjuer med folk som har vært på festivalen, men det er kvalitativt materiale som ikke egner seg til å komme med bastante konklusjoner om forskjeller mellom ulike tjenester.
Kan utvides senere
Prosjektet er i første omgang et samarbeid mellom Maasø, Telenors Future Media-prosjekt og professor Anne Danielsen ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO. Maasø sier at det kan bli utvidet etterhvert.
— Nærmere jul vet vi om vi får midler til å fortsette. Får vi mer forskningsmidler kan vi hente inn både en doktorand, en post. dok. og flere masterstudenter. Da vil Øyafestivalen fremdeles være en av casene vi vil gå inn på, men i tillegg vil vi se på andre forhold ved spredning og bruk av musikk i dagens mediebilde.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev