Fra Unicon-prosjektet i Roskilde, 2005

Det danske kulturprosjektet UNICON – en hel bydel av musikk

I et samarbeid mellom Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk og Oslo Kultursenter inviteres det mandag 5. september til et fordrag og en presentasjon av det danske prosjektet UNICON. UNICON er et gigantisk prosjekt der det nå er vedtatt å realisere en omregulering av en hel bydel i Roskilde by, 30 km utenfor København. Hele bydelen skal tilegnes og tilrettelegges musikk- og underholdningsindustrien, og skal i stor hovedsak utformes av brukerne/innbyggerne selv.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

Foredrag og presentasjonen av det danske kulturprosjektet UNICON – musikkbydelen finner sted i BI-bygget på Schous plass, samme sted som initiativtager Svein Bjørge håper vil romme et fremtidig opplevelsesesenter for rock og pop her hjemme.

— Det er naturlig å trekke paralleller til både det nyregulerte Kulturkvartalet på Schous, men også til utviklingen på Grünerløkka, og langs Akerselva som en næringsklynge av kulturaktører. Forskjellen er at de skaper hele bydelen, tilnærmet fra grunnen av, mens Grünerløkka allerede er en etablert bydel, som tiltrekker seg kulturaktørene, forteller Bjørge.

Nasjonalt opplevelsessenter for norsk populærmusikk og Oslo Kultursenter får besøk av Claus Bjørn Billehøy fra Roskilde kommune, som skal fortelle om prosjektet og svare på spørsmål.

— Hvilken tankegange ligger bak et slikt prosjekt, kulturelt, sosialt og økonomisk? Hvilke knapper har initiativtagerne trykket på får å få en nasjonalpolitisk aksept til et så stort, og dyrt, kulturprosjekt? Hva forventer man å skape, og hvilke verdier er det forbundet med å etablere en hel bydel tilegnet musikk- og underholdningsindustrien? Hvordan har man fått legimitiet i befolkningen og kommunen til å satse så stort på utviklingen av kultur som en næring? Og ikke minst: Har Oslo noe å lære av tankegangen bak et slikt prosjekt?

I sin egen presentasjon av prosjektet skriver folkene bak UNICON blant annet:

«Unicon-arealet ligger i det sydlige Roskilde, i overgangen mellem by og rekreative områder, langs motorvejen, det overordnede vejnet og i gåafstand fra bymidten. Grundet den hidtidige anvendelse som et tungt industriområde ligger arealet imidlertid isoleret midt i bystrukturen og uden sammenhæng med den omkringliggende by. Det gælder både funktioner, karakter og trafik.

Man kan sige, at Unicon-arealet i dag ligger hen som „junkspace“: et område, som ingen føler ansvar for, og som i omgivelsernes bevidsthed er gået fra landsbrugsland til grusgrav, til losseplads, til cementvarefabrik og ingenmandsland. Opgaven er som beskrevet at ændre dette, at tilføre værdi, historie, kultur og muligheder til området for herved successivt at øge attraktion, nysgerrighed, aktivitet og økonomisk bæredygtighed.»

Og videre:

«En sådan opgave løses ikke hurtigt. Det kræver en politisk vision og en stædighed i forhold til at fastholde og realisere den skridt for skridt. I Ballerup, som har Københavns førende it-område,
tog det 20 år at realisere visionen; i Herning tog det 30 år at skabe helhed i HIH, et kultur-, uddannelses- og forskningscenter. Det er med sådanne tidsperspektiver, der skal arbejdes, for at kommunen både kvantitativt og kvalitativt får det ønskede udbytte af sin investering. Roskilde byråd ønsker at se sin investering i et sådant tidsperspektiv for at sikre kvalitet i bydelen og undgå den „forarmelse“, som en kortsigtet økonomisk tænkning kan medføre.

«En vellykket udvikling og omdannelse af et område som Unicon kræver vilje, mod og ejerskab hos såvel beslutningstagerne som de borgere, institutioner og virksomhedsledere, der skal medvirke til at udvikle området. Derfor er det vigtigt undervejs at være opmærksom på information og proces, så alle gode ressourcer bringes i spil i arbejdet med at realisere den samlede vision.»

Presentasjonen blir som nevnt holdt i de gamle BI-lokalene i Schous-kvartalet, fra klokken 16. til 18. Møtet er åpent for alle, men interesserte må gjerne melde fra om sin ankomst.

Etableringen av et fremtidig opplevelsessenter på Schous plass ble for øvrig en av de viktigste sakene under et større, politisk møte i Oslo sist helg, der Oslorepresentantene for alle de større partiene gikk langt i å markere sin støtte til prosjektet, og tale hovedstadens sak overfor sine sentralstyrer.

Interesserte kan lese mer om prosjektet på www.popogrock.no, der det nå også også er samlet inn i overkant av 1000 underskrifter til fordel for Schous-alternativet.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev