Styremedlem Linn Lunder og pressesjef Jonas Prangerød i Øyafestivalen (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Derfor solgte Øyafestivalen til Superstruct

– Viktig å velge en form for samarbeid som sikrer selvstendighet, sier pressesjef Jonas Prangerød

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

Onsdag ble det kjent at det amerikanske inversteringsfondet Providence Equity Partners gjennom datterselskapet Superstruct har kjøpt Øyafestivalen. Fondet har gjort en rekke investeringer i både medie- og kultursektoren, og har blant annet Warner Music Group i sin portefølje.

Superstruct ledes av James Barton, som er tidligere sjef for Live Nations EDM-avdeling. Selskapet har siden januar i fjor blant annet gått inn som eiere i to festivaler; spanske Sónar og ungsrske Sziget. Superstruct skal også være inne i flere andre europeiske festivaler. Øyafestivalens eiere skal på sin side både ha fått aksjeposter og plass i overordnede posisjoner i selskapet og på denne måten sikret seg avgjørende innflytelse på Superstructs fremtidige virksomhet, i følge styremedlem Linn Lunder i festivalen.

– Superstruct har ikke vært interessert i å kjøpe Øya for å få tilgang til en musikkarena, de har vært interesserte i merkevaren og kompetansen i Øya-administrasjonen og organisasjonen rundt. Det har skilt dem positivt fra andre aktører som har vært interessert i et samarbeid, sier Lunder til Ballade.

– Hva kan du si om prosessen frem mot en avtale?

– Vi har i omtrent halvannet år sett på muligheter for et internasjonalt samarbeid utfra den utviklingen som har vært i festival- og musikkbransjen generelt. Det ene handler om at man ser at flere og flere aktører går sammen. Det andre er risikoen som ligger i å være fem privatpersoner som står som eiere.

Høy risiko
Lunder understreker at det ikke har vært sterke kapitalkrefter som har båret frem festivalen. Det har derfor vært viktig for eierne av Øya, når festivalen nå går av stabelen for 20. gang, å finne en mulig langsiktig løsning for videre drift.

– Dette er en bransje hvor risikoen blir stadig større og kostnadene vokser, særlig knyttet til internasjonal booking. Vi ville være proaktive når det kommer til hvordan vi ønsker å drive festivalen de neste 10 og 20 årene. Marginene er små, og hadde de plutselig slått en annen vei ville vi vært i en helt annen posisjon når vi skulle ut og søke samarbeidspartnere.

– Hvordan bidrar den avtalen som nå er inngått til at det blir mindre risiko?

– Vi er flere aktører som står bak festivalen om noe skulle skje. Vi ser også på samarbeid om overordnede ting, som force majeure-forsikringer, sier hun.

Hvorvidt avtalen gjør festivalen mindre rustet mot for eksempel valutasvingninger og liknende kan hun ikke svare på. Øyas pressesjef Jonas Prangerød forsikrer imidlertid at festivalen fortsatt skal driftes som en selvstendig enhet.

– Vil dere også være selvstendige om 10 år?

– Det håper og tror jeg. Jeg har ikke vært en del av den lange prosessen, men mitt inntrykk er at det har vært viktig å velge en form for samarbeid som sikrer selvstendighet, sier Prangerød

– Hvorfor kaller dere det samarbeid og ikke oppkjøp?

– Det handler om at vårt styre får en plass på et overordnet nivå i det nye selskapet. Det er ikke sånn at vi nå heleies av en av de store arrangørbyråene ute i verden. Vi, sammen med våre medeiere, skal være med på å velge ut hvilke andre som blir en del av samarbeidet når det utvides.

Viktig å være uavhengig
Lunder påpeker at det også har vært viktig i vurderingen av de henvendelsene som har kommet dette siste halvannet året at festivalen skulle forbli nøytrale i møte med artistbyråer.

– Vi vil fortsatt kunne booke med de ulike byråene, uavhengig av deres størrelse, sier Lunder.

Akkurat hvordan samarbeidet blir mellom de ulike festivalene som nå inngår i Superstruct, eller kommer til å inngå, er i følge Lunder ikke klart.

Føringer for utvidelser
Det er heller ikke kjent hvilke festivaler det er snakk om ved en utvidelse av samarbeidet. Men skal man spekulere utfra de investeringene som er gjort, vil det trolig være snakk om festivaler som er ledende i sine respektive nasjonale markeder.

– Det at Øya har kommet inn tidlig i utviklingen av Superstruct, er også en av grunnene til at dette er en god løsning. Vi kan være med på å legge noen av rammene for hva selskapet skal være, og for hvilke områder vi skal samarbeide. . Superstruct har på sin side vært veldig opptatt av at det arbeidet vi gjør på miljø skal videreføres og formidles til de øvrige festivalene. I tillegg er dette en mulighet for vår Øya-International satsing, sier Lunder.

– Dere hadde en nedgang i inntektene i fjor. Får dere tilført friske penger nå?

– Nei. Dette har ikke noen betydning for Øyas økonomi.

Hvor stor aksjepost Øyafestivalen har fått i Superstruct vil de ikke oppgi. På spørsmål om de har hentet inn erfaringer fra andre norske selskaper som har blitt kjøpt opp, eller fått investeringsfond inn på eiersiden, svarer de også benektende. Det har i følge Lunder heller ikke vært diskutert hva som skal skje den dagen fondet eventuelt vil hente ut gevinst eller av andre årsaker selger seg ut.

– Exit har ikke vært noe tema. Hverken for oss eller vår samarbeidspartner. Det har vært et ønske fra begge sider om at man skal legge et grunnlag for et langsiktig samarbeid.

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this